[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Coraz bardziej niebezpiecznie na Konwaliowej i Jaśminowej

Autor:

Szanowni Państwo,

w związku z problemem narastającego ruchu tranzytowego w okolicach filii szkoły podstawowej w Suchym Lesie, a także w obszarze ulic Fortecznej -€“ Konwaliowej -€“ Jaśminowej -€“ Rumiankowej -€“ Makowej -€“ Chabrowej -€“ Fiołkowej złożyliśmy wniosek skierowany do wójta gminy Suchy Las, w którym proponujemy nowe rozwiązanie komunikacyjne dla tego rejonu.

Na dzień dzisiejszy coraz więcej pojazdów omija skrzyżowanie Obornicka/Młodzieżowa i Obornicka/Bogusławskiego, poprzez zjazd do Konwaliowej, a nawet wcześniej, do Fortecznej. W tym ostatnim przypadku pędzące auta przejeżdżają bezpośrednio obok filii szkoły. Ten obszar robi się coraz bardziej niebezpieczny pod względem komunikacyjnym. Na ulicy Jaśminowej/Fiołkowej i Chabrowej miały już miejsce co najmniej trzy poważne wypadki.

Nasza koncepcja jest wynikiem obserwacji i uwag mieszkańców i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego (w tym uczęszczających do szkoły dzieci) i komfortu życia w tamtym rejonie.

Wniosek, uzasadnienie i mapkę roboczą zamieszczamy poniżej:

 

Suchy Las, 2 czerwca 2015 r.

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

 

dotyczy: organizacji ruchu ulicznego w rejonie ulic Fortecznej – Konwaliowej – Rolnej – Jaśminowej – Rumiankowej.

WNIOSEK

Stowarzyszenie Gmina Razem, powołane między innymi do działania na rzecz ochrony interesów mieszkańców gminy Suchy Las składa wniosek o wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu ulicznego w rejonie ulic Fortecznej – Konwaliowej – Rolnej – Jaśminowej – Rumiankowej wraz z ulicami przyległymi.

Zmiany mają na celu przywrócenie ulicom Jaśminowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Makowej, Chabrowej charakteru ulic osiedlowych, służących do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych okolicznych mieszkańców, wraz z jednoczesnym pozbawieniem tychże ulic charakteru tranzytowego dla pojazdów zmierzających od strony Radojewa w kierunku ulicy Bogusławskiego i dalej w kierunku ulicy Obornickiej.

Uzasadnienie:

 1. Dotychczasowy charakter ruchu, który określić można było jako lokalny, w większości powodowany przez właścicieli nieruchomości i ich gości został radykalnie zmieniony z chwilą połączenia ciągiem komunikacyjnym ulicy Jaśminowej z ulicą Konwaliową, a praktycznie z ulicą Obornicką.
 2. Pomimo, że z chwilą otwarcia zachodniej obwodnicy Poznania istniejące zagęszczenie ruchu w ciągu ulic Bogusławskiego-Sucholeskiej i Młodzieżowej oraz na skrzyżowaniu tych ulic z ulicą Obornicką uległo nieznacznej poprawie to długi czas oczekiwania na przejazd na tych skrzyżowaniach spowodował, że kierujący szukając skrótów i objazdów wykorzystują obecnie najszybsze połączenie tranzytowe Poznania z ulicą Obornicką czyli ciąg ulic: Leśna – Jaśminowa – Konwaliowa – Forteczna a od strony Radojewa ciąg ulic: Alejowa – Rumiankowa – Fiołkowa Jaśminowa – Konwaliowa – Forteczna.
 3. Z każdym tygodniem wzrasta ilość pojazdów omijających wyżej wskazane skrzyżowania z ulicą Obornicką (Bogusławskiego-Sucholeska oraz Młodzieżowa). Kierowcy korzystając z bierności organów powołanych do przestrzegania prawa (Policja i Straż Gminna) nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości i stwarzają zagrożenie dla pieszych, rowerzystów, innych kierujących, zaparkowanych pojazdów, utrudniają wyjazd z posesji, generują hałas i generalnie negatywnie wpływają na jakość życia. Na ulicy Jaśminowej/Fiołkowej i Chabrowej miały już miejsce trzy kolizje.
 4. Ulicami w rejonie Konwaliowej – Jaśminowej – Rumiankowej zaczynają jeździć pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, co powoduje uszkodzenia nawierzchni (np. problem z kratką odwadniającą w ulicy Fiołkowej zgłoszono już do Straży Gminnej).
 5. Wprowadzone na niektórych skrzyżowaniach niedawno oznakowanie pionowe (wyznaczenie ulic z pierwszeństwem przejazdu i podporządkowanych) dodatkowo pogorszyło sytuację. Oznakowanie to dodatkowo ułatwiło wykorzystywanie tych ulic dla potrzeb ruchu tranzytowego. Na ulicy Jaśminowej/Fiołkowej i Chabrowej miały już miejsce trzy wypadki. Szczególnie w godzinach szczytu kierowcy „pozwalają” sobie np. na wyprzedzanie na trzeciego.

Z uwagi na powyższe wnioskujemy o dokonanie następujących zmian:

 1. wprowadzenie, do czasu przebudowy ulicy Jaśminowej na odcinku od ulicy Bogusławskiego do ulicy Fiołkowej (poszerzenie o zatoki), ruchu jednokierunkowego od ulicy Konwaliowej do ulicy Bogusławskiego na odcinku Fiołkowa – Bogusławskiego i jednoczesne wprowadzenie zakazu skrętu w prawo z ulicy Fiołkowej na skrzyżowaniu Fiołkowej z Jaśminową, jadąc w kierunku Jaśminowej; alternatywnie zmiana organizacji ruchu na ulicy Jaśminowej – zmiana z drogi z pierwszeństwem na drogę podporządkowaną (jak ulica Jelonkowa w Złotnikach),
 2. przywrócenie na skrzyżowaniach ulic Chabrowa/Fiołkowa i Chabrowa/Makowa  stanu poprzedniego tj. odpowiednie usunięcie znaków drogowych wskazujących pierwszeństwo przejazdu
  i wprowadzenie tych ulic jako równorzędnych – reguła prawej ręki,
 3. zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Rolnej na ruch jednokierunkowy od ulicy Młodzieżowej
  w kierunku do ulicy Konwaliowej (obecnie ruch jest kierowany w przeciwną stronę tj. od Konwaliowej do Młodzieżowej),
 4. wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ulicy Obornickiej w ulicę Forteczną oraz zakaz skrętu w lewo z ulicy Konwaliowej w Forteczną i skierowanie ruchu na skrzyżowanie Konwaliowa – Nizinna – Obornicka – w celu wykluczenia ruchu tranzytowego przy filii szkoły podstawowej,
 5. oznakowanie całego obszaru tj. każdego wlotu na przedmiotowy obszar znakami o strefie <30km/h (symbol B-43).

Proponowane rozwiązania umożliwią wjazd od obu stron (od Bogusławskiego i od Konwaliowej) na teren posesji przy ulicach Jaśminowa, Chabrowa, Fiołkowa, Rumiankowa, Makowa, a jednocześnie uniemożliwią tranzyt poprzez powstrzymanie ruchu ze skrzyżowania Jaśminowa-Fiołkowa w stronę filii szkoły podstawowej. Mieszkańcy jadący od strony Bogusławskiego, chcąc dowieźć dzieci do tej filii, pojadą zaś niewiele dalej, bo do ulicy Rolnej, która już teraz jest jednokierunkowa, natomiast zmieniłby się kierunek jazdy na tej ulicy.

Celem proponowanych zmian jest ograniczenie ruchu tranzytowego, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w szczególności na ulicach Konwaliowej oraz Jaśminowej i przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg w pobliżu filii szkoły podstawowej. Poza tym zmiana kierunku ruchu na ulicy Rolnej wpłynie na równomierne rozłożenie ruchu samochodowego oraz zmniejszy ruch i poprawi bezpieczeństwo na ulicy Młodzieżowej, Jaśminowej i Rumiankowej. Takie zmiany wpłyną z pewnością na uspokojenie ruchu, wzrost bezpieczeństwa dzieci szkolnych i mieszkańców oraz komfortu życia mieszkańców, a także zachowanie statusu ulic osiedlowych, a nie zmianę na drogi tranzytowe. Wpisuje się również w koncepcję utrzymania ulicy Obornickiej jako tranzytowej.

W opinii Stowarzyszenia nie można poprawiać warunków życia jednych  kosztem pogorszenia warunków życia inny osób, do czego doprowadzono poprzez zaniechania i działania bez zastanowienia.

Wnioskowana koncepcja jest propozycją zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości i mieszkańców rejonu i jako taka zasługuje na uwzględnienie. Oceniamy, że zabezpiecza w możliwie najpełniejszy (oraz kompromisowy) sposób zarówno interesy właścicieli nieruchomości na tym obszarze jak i pozostałych mieszkańców Suchego Lasu. Propozycja ta jest spójna z rozwiązaniami wprowadzanymi i istniejącymi w krajach o większym zagęszczeniu ruchu, ale także o większej kulturze wśród jego uczestników.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wskazane we wniosku rozwiązanie jest jedynie propozycją. Jeśli wójt gminy opracował bądź w najbliższym czasie opracuje rozwiązanie lepsze, przyjmiemy je z uznaniem i zadowoleniem, o ile zniweluje ono zwiększający się ruch tranzytowy. Nasza propozycja ma stanowić przyczynek do dyskusji i jak najszybszego rozwiązania problemu, a w konsekwencji zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Liczymy na ustosunkowanie się do niniejszego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Stowarzyszenia Gmina Razem                     Prezes Stowarzyszenia Gmina Razem

Przemysław Francuz                                                                Michał Dziedzic

 

 

Jaśminowa wniosek mapka

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych