[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komentarz na lipiec 2015

Autor:

E28A4445poprawiony

Od pewnego czasu, regularnie w każdym wydaniu Gazety Sucholeskiej wójt Grzegorz Wojtera komentuje bieżące problemy naszej Gminy. Nam taka szansa nie jest dana mimo, że w przeciwieństwie do p. wójta płacimy podatki w tej gminie i z naszych pieniędzy utrzymuje się rzeczona gazeta.

Nie. Przepraszam! Formalnie szansa jest nam dana. W praktyce jednak dowiadujemy się, że nasza wypowiedź nie pasuje do konwencji Gazety Sucholeskiej. A nie pasuje, bo w niektórych tematach mamy zdanie odmienne. Cóż. Historia uczy, że wolność myśli i słowa nigdy nie była szczególnie premiowana. Pomni historii i teraźniejszości przenieśliśmy się do Internetu. Pozwolimy sobie, choć czasem, skomentować rewelacje z lokalnej prasy.

Warto dodać, że komentarze p. Wojtery są nierzadko merytoryczne i stonowane. Równie często jednak subiektywne i niewolne od nieścisłości i uszczypliwości pod adresem politycznych konkurentów.

Ale do meritum…

W ostatnim numerze Gazety Sucholeskiej Grzegorz Wojtera był uprzejmy poinformować opinię publiczną, że „z przekonaniem i optymizmem” przyjął mój projekt w sprawie finansowania zadań lokalnych od 2016 r. Zmianę stanowiska wójta względem tego projektu przyjmuję z zadowoleniem tym większym, że podczas sesji, na której ów projekt był procedowany należał On do najbardziej zagorzałych jego przeciwników.
Do kategorii wypowiedzi niezrozumiałych należy jednak zakwalifikować stwierdzenie, że radnym zabrakło czasu, aby zająć się alternatywnym, równie interesującym projektem grantowym. Otóż, taki projekt nie był procedowany, ponieważ nie istnieje i nigdy nie istniał. To jedynie luźny pomysł, który być może kiedyś przyjmie materialny kształt. Pomysłów jednak nie poddaje się pod głosowanie, lecz konkretne projekty uchwał. Nie rozumiem też, na jakiej podstawie wójt stwierdza, że projekt grantowy był mniej kosztowny dla budżetu, skoro taki projekt w ogóle nie istniał.

Wójt Grzegorz Wojtera wyraża też radość, że zarówno ja, jak i szef Klubu Radnych Gmina Razem Michał Przybylski uznaliśmy, że Suchy Las stać na dwukrotny wzrost budżetów sołectw i osiedli. Otóż informuję Pana Wójta, że wzrost wydatków nastąpił, ale w wymiarze zaledwie ok. 32% (z 480.000zł w 2015 roku do ok. 635.000 zł w 2016 r. ) i dotyczył przede wszystkim, poszkodowanych w poprzedniej uchwale, jednostek średnich i dużych. Cieszy mnie za to wiara Grzegorza Wojtery w zbiorową mądrość naszych mieszkańców i tym samym odcięcie się od słów szefowej Fundacji Nowoczesna Gmina – Anny Ankiewicz, która sugerowała, że mieszkańcy nie powinni dysponować zbyt dużymi środkami ponieważ mogliby te pieniądze przeznaczyć na zakup kiełbasy. Pani Anna już od etapu pierwszych konsultacji poddawała pod wątpliwość mój projekt, mimo że jej osiedle zyskuje dzięki niemu konkretne, duże środki. Ostatecznie Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód będzie dysponował kwotą o ok. 36.000 zł wyższą… trochę wbrew woli swojej Przewodniczącej. Szkoda, że sympatia polityczna góruje nad dobrem mieszkańców (przez które rozumiem oddanie do ich dyspozycji większych środków finansowych).

Nadmieniam również, że naszemu stowarzyszeniu nadal bardzo zależy na uzdrowieniu finansów naszej gminy. Ich stan jest na bieżąco analizowany, a decyzje naszych radnych są zawsze kompilacją realizowania polityki prorozwojowej z jednej strony i chęci zmniejszenia zadłużenia gminy z drugiej strony. Wzrost wydatków dla osiedli i sołectw właśnie w taką politykę się wpisuje, bowiem przekazuje decyzje, co do sposobów wydatkowania publicznych pieniędzy obywatelom naszej gminy, a ogranicza taką możliwość urzędnikom. Będzie to bez wątpienia skutkowało bardziej racjonalnym ich wydatkowaniem.

Na koniec serdecznie gratuluję wójtowi za otrzymane absolutorium. Przypominam jednocześnie, że absolutorium udziela się za wykonanie budżetu, a nie za jego kształt. Wójt wykonał to, co uchwaliła rada. Nie było zatem powodów do nieudzielenia mu absolutorium. Nigdy nie kierowaliśmy się i nigdy kierować się nie będziemy politycznym odwetem. Za kształt budżetu odpowiadają natomiast radni i otrzymują oni co 4 lata absolutorium od wyborców. W 2014 roku radni ugrupowania wójta – Zgoda i Rozwój takiego absolutorium w zdecydowanej większości nie otrzymali i warto o tym pamiętać.

Lista Publikacji Ogólnogminnych