[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Protest przeciwko powstaniu kompostowni

Autor:

Szanowni Państwo,

w związku z akcją protestacyjną mieszkańców, ogłoszoną przez Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu informujemy, że w akcji zbierania podpisów udział biorą również nasi członkowie. Problem jest poważny. Nie ulega wątpliwości, że w jego rozwiązanie powinni zaangażować się wszyscy, ponad podziałami.

Więcej o sytuacji pisze Stowarzyszenie Ekologiczne, którego wiadomość poniżej:

Śmierdzący problem w Suchym Lesie?

Wielu zapewne słyszało o problemach mieszkańców gdańskich Szadółek, warszawskiego Radiowa, bydgoskich Siernieczek i Liszkowa walczących z odorem z kompostowni zatruwającym ich codzienne życie i uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie. Niewielu wie, że potężna kompostownia ma powstać także na granicy Suchego Lasu.

Ogólnopolskie media co rusz obiegają relacje pokazujące mieszkańców gmin w których zlokalizowane są kompostownie oskarżających je o uniemożliwiający normalne życie odór, chorujące na alergie i zatrucia dzieci oraz zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego i choroby nowotworowe. Radiowo, Siernieczek, Liszkowo, Szadółki, Milanówek to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety okazuje się, że instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych ma powstać także przy samej granicy z gminą Suchy Las, tuż obok istniejącego w Suchym Lesie składowiska odpadów komunalnych Miasta Poznania.

Co ma powstać?

Zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami inwestor, tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu wybudować ma instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych. Ilość odpadów, które mają do niej trafić wynosi aż 30 000 ton/rok. W tym celu uzyskał już m.in. następujące decyzje i postanowienia:

– postanowienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r., znak OS.V/7684-79/10, w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

– decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 maja 2010 r., znak OS.V/7684-79/10, o środowiskowych uwarunkowaniach,

– decyzję nr 163/2010 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

         W chwili obecnej Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania prowadzi zaś postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z planami inwestora rozruch technologiczny wraz z nadzorem technologicznym ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2016 r.          Szczegóły dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są na stronie: http://bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html.

Jakie zagrożenia?

Jakie konkretne zagrożenia będą wiązały się z planowaną inwestycją trudno oczywiście na dzień dzisiejszy precyzyjnie określić. Obawiamy się jednak, że jej funkcjonowanie wiązać się będzie z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych dowożących odpady do kompostowni, emisją odorów i aerozolu biologicznego oraz niebezpiecznym oddziaływaniem na zdrowie i życie ludzi amin alifatycznych i pochodnych siarkowych. Co ciekawe, pomimo, że inwestycja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Meteoryt Morasko w Poznaniu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz Natura 2000 Biedrusko poprzedni Prezydent Miasta Poznania zdecydował się odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jest to tyle niepokojące, że ocenę taką przeprowadza się niejednokrotnie dla o wiele mniejszych inwestycji. Co więcej odległość najbliższych zabudowań wynosi jedynie kilkaset metrów.

Bezczynność oznacza akceptację

         Planowana inwestycja może budzić i budzi spore obawy o jej oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz o środowisko naturalne. Tym bardziej docenić należy zaangażowanie Wójta Suchego Lasu, który wystąpił do Prezydenta Miasta Poznania z pismem wskazującym na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowanie sprawą wyraziła ponadto grupa radnych Rady Gminy Suchy Las, a także radni Rady Miasta Poznania. Zachęcamy następnych radnych do poparcia akcji sprzeciwu. Zdecydowany sprzeciw poparty licznymi pismami skierowanymi do władz miasta Poznania oraz spotkaniami z jego przedstawicielami wyraziły ponadto wraz z nami, tj. Stowarzyszeniem Ekologicznym Mieszkańców Suchego Lasu także Stowarzyszenie Miłośników Umultowa, Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego, Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód, Stowarzyszenie Zabytkowy Folwark Morasko, Zarząd i Rada Osiedla Morasko-Radojewo. Warto zwrócić ponadto uwagę, że protest mieszkańców Moraska i Radojewa, skierowany do Prezydenta Miasta Poznania podpisało kilkaset osób.

         Zachęcamy wszystkich mieszkańców do działania celem zapobieżenia powstaniu inwestycji, w tym m.in. do kierowania głosów sprzeciwu do władz miasta Poznania na adres: Prezydent Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (lub elektronicznie na adres prezydent@um.poznan.pl).

 

Z poważaniem
Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu

Lista Publikacji Ogólnogminnych