[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Stacja niezgody w centrum Suchego Lasu?

Autor:

Od początku działalności Stowarzyszenia Gmina Razem staramy się słuchać głosu mieszkańców, dla których pracujemy. Głos każdego z Państwa ma dla nas znaczenie (i to nie tylko przed wyborami!). W odróżnieniu od ugrupowania Pana Wójta nie uważamy, że interes inwestora przedsiębiorcy, jest jedynie słuszny, najważniejszy. Zawsze staramy się działać tak, by nasze decyzje w różnych sprawach sprawiedliwie równoważyły, rozmaite, nie zawsze zgodne ze sobą interesy mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Cenimy odpowiedzialny społecznie biznes i opowiadamy się za rozwojem gminy: nigdy jednak kosztem mieszkańców i nie za wszelką cenę.

Rozpalająca ostatnio gminne emocje sprawa budowy stacji benzynowej przy skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej oraz ul. Obornickiej, która stała się przedmiotem gminnej debaty, pozostaje kolejnym przykładem na to, jak rozbieżne mogą okazać się interesy mieszkańców oraz inwestorów. Z jednej strony mamy bowiem inwestora proponującego powstanie trzeciej stacji benzynowej w ramach centrum i okolic Suchego Lasu, z drugiej strony mieszkańców obawiających się o zwiększenie ruchu samochodowego. Potencjalne korzyści płynące z udogodnień komunikacyjnych proponowanych przez inwestora zderzają się tu z obawami mieszkańców o korki, możliwe wypadki samochodowe, czy znaczące zmniejszenie bezpieczeństwa osób przechodzących przez ulicę.

stacja lokalizacja(zakładana lokalizacja stacji – na czerwono, na niebiesko Kościół, na zielono osiedle wielorodzinne)

Biorąc pod uwagę zagrożenia i szansę płynące z budowy stacji postanowiłem zorganizować spotkanie – debatę mieszkańców. Potrzeba takich spotkań zrodziła się wobec znikomego zainteresowania konsultacjami gminnymi organizowanymi przez Pana Wójta w ramach standardowej procedury planistycznej. Debata zakończyła się sondażowym głosowaniem. Zwolenników stacji benzynowej, za której wybudowaniem w jednoznaczny sposób optował wójt Grzegorz Wojtera było 23, natomiast osób niezdecydowanych oraz przeciwników 19. Reakcją na wynik głosowania był protest mieszkańców Suchego Lasu, który zmaterializował się w postaci listy podpisanej przez 250 mieszkańców, przekazanej mi oraz radnym gminy. Odnosząc się z szacunkiem do woli mieszkańców wspierających pomysł Pana Wójta, radni Koalicji nie mogli nie wziąć pod uwagę protestu mieszkańców. Ważąc korzyści i zagrożenia dla mieszkańców, uznali, że głos za powstaniem kolejnej już stacji benzynowej nie odzwierciedla nie tylko przekonań większości mieszkańców zachodniej i wschodniej części Suchego Lasu, ale i ogółu mieszkańców naszej Gminy. Stąd też, wbrew ugrupowaniu Pana Wójta, radni głosami Koalicji Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem odrzucili uchwalę w przedmiocie zmiany planu miejscowego umożliwiającą powstanie kontrowersyjnej inwestycji.

Warto dodać, że to Grzegorz Wojtera podczas sesji rady gminy złożył wniosek o wycofanie tego planu. Nie jest więc tak, że sprawa była dla wszystkich jednoznaczna. Zapewne skala protestu przeciw stacji przerosła oczekiwania zarówno jego, jak i radnych. Dlatego radni postanowili przyjąć bardziej racjonalną procedurę. Koalicja Inicjatywa Mieszkańców-Gmina Razem nie uchwaliła planu, co automatycznie wymusi poszukiwanie innych rozwiązań planistycznych dla tego rejonu. Jest on wszak uwzględniony w innym, większym, tworzonym już planie miejscowym, w którym postaramy się uwzględnić interesy mieszkańców, właścicieli działek i potencjalnych inwestorów.

I już zupełnie na koniec – gdyby radni zgodnie z wolą Pana Wójta przyjęli plan umożliwiający budowę stacji, zlikwidowaliby rezerwę terenową pod wygodne rozwiązanie komunikacyjne. Na zawsze przekreśliliby szanse na wybudowanie tu ronda, kładki czy przejścia podziemnego dla pieszych, a może i skrzyżowania dwupoziomowego. Biorąc pod uwagę przeszło 1500 nowych mieszkańców (a więc i wiele nowych aut), którzy niedługo zamieszkają w nowych blokach w Złotnikach, takie rozwiązanie może być potrzebne szybciej niż nam się wydaje. Podobnie postąpiono kiedyś z terenem wokół skrzyżowania ul. Sucholeskiej z torami – zabudowano teren, który umożliwiał budowę wygodnego „ślimaka”. W efekcie, jeśli powstanie wiadukt, dojazd z ul. Szkółkarskiej na Sucholeską będzie możliwy tylko przez Jeżynową.

Apeluję więc i proszę – Panie Wójcie, Panie i Panowie Radni – nie powielajmy starych błędów. Razem z mieszkańcami i przedsiębiorcami twórzmy rozwiązania, które pozwolą na zrównoważony rozwój naszej wspólnej Gminy!

Lista Publikacji Ogólnogminnych