[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Członkowie i sympatycy Klubu Radnych Gmina Razem to byli i obecni radni, sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli. To Wasi sąsiedzi, znajomi i przyjaciele, różniący się poglądami politycznymi, społecznymi czy religijnymi. Łączy ich jednak wspólna pasja –  SAMORZĄDNOŚĆ rozumiana jako prawo do decydowania o swoich sprawach, chęć niesienia pomocy innym w problemach lokalnych.

Aby je rozwiązywać postanowiliśmy zebrać się razem i pomagać najlepiej, jak potrafimy. Nasz projekt zmian w gminie Suchy Las oparty na trzech podstawowych filarach:

GMINA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

… zapewni poczucie wspólnoty, której nie da się budować, gdy jedni mieszkają w okolicy bardzo rozwiniętej, a inni nie mogą doczekać się podstawowej infrastruktury – drogi, kanalizacji czy oświetlenia. Faworyzowanie jednych kosztem drugich jest destruktywne dla całej wspólnoty lokalnej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

… zapewni się poprzez realizację dobrze przygotowanych dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami,  program edukacji ekologicznej, a także programy racjonalizacji ruchu drogowego.

NAPRAWA FINANSÓW GMINY

… zapewni ciągły stabilny rozwój, poprzez oddłużanie gminy oraz skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych. Gmina, pomimo wysokich dochodów własnych i nakładaniu na mieszkańców możliwie najwyższych w kraju podatków jest poważnie zadłużona, a bardzo kosztowne i nieuzasadnione inwestycje gminne budzą spore kontrowersje w zakresie ich celowości oraz sposobu finansowania.