[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Obiecanki cacanki dla mieszkańców Chludowa

Autor:

Już ćwierć wieku mieszkańcy Chludowa z rejonu ulicy Maniewskiej  cierpliwie czekają na wywołanie i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli podzielić swoje działki i nadać im nowe przeznaczenie. Pomimo wielu deklaracji i obietnic, wójt planu nie wywołał. Nic więc dziwnego, że rozżaleni i poirytowani mieszkańcy zwrócili się do mnie, jako przewodniczącego Komisji zajmującej się planowaniem przestrzennym, z prośbą o interwencję:

Pan Przewodniczący
Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego

Szanowny Panie!

Po stwierdzeniu, że na ostatniej sesji Rady Gminy ponownie do porządku obrad nie wprowadzono punktu dotyczącego sprawy „działkowania” gruntów przy ul. Maniewskiej w Chludowie, powiadomiłem o tym zainteresowane osoby. Wszyscy poinformowani wyrazili głębokie zaniepokojenie przewlekaniem sprawy oraz tym, że Pan Wójt nie sprecyzował terminu wprowadzenia sprawy pod obrady Rady Gminy. W związku z powyższym zostałem upoważniony do zwrócenia się do Pana z prośbą o interwencję w omawianej sprawie (…)

***

Przypomnijmy – ta bulwersująca sprawa ciągnie się już od lat 90. poprzedniego wieku. Niestety, jak do tej pory nikt nie chciał lub nie potrafił pomóc mieszkańcom Chludowa. Po ostatnich wyborach do Rady Gminy, w których większość zdobyła koalicja Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem odżyły nadzieje mieszkańców i swoją sprawę, po raz kolejny przedstawili na  posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19.10.2015 r. Po wysłuchaniu rzeczowej argumentacji mieszkańców, członkowie komisji podzielili mój pogląd, co do konieczności udzielenia pomocy właścicielom gruntów z Chludowa. Stanowisko radnych związanych z klubem Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem, w tym Zbigniewa Hąci – radnego z Chludowa, od początku było jednoznaczne. Chcieliśmy skutecznie załatwić tę sprawę. Jeszcze w kampanii wyborczej deklarowaliśmy jasno, że będziemy traktować tego typu wnioski – składane przez zwykłych mieszkańców, tak samo jak przez dużych i wpływowych przedsiębiorców. Przypomnijmy zatem najważniejsze fragmenty z dyskusji: http://bip.suchylas.pl/175/komisja-finansowo-budzetowa-i-rozwoju-gospodarczego/ (protokół z posiedzenia komisji z 19.10.2015):

Wójt (red. Grzegorz Wojtera) zaznaczył, że plan miejscowy, którego dotyczą omawiane wnioski oraz o który wnoszą mieszkańcy obecni na posiedzeniu Komisji, obejmuje tereny o zabudowie ekstensywnej i nie ma możliwości pozyskania środków finansowych na jego „skonsumowanie”.

Przewodniczący Komisji Dariusz Matysiak (Gmina Razem) zaznaczył, że w okresie od 1994 r. do 2005 r. były uchwalane plany miejscowe dla miejscowości Chludowo, a ten plan konsekwentnie pomijano.

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że tereny, które miałyby zostać objęte omawianym planem, znajdują się daleko od centrum Chludowa i są tam duże potrzeby w zakresie uzbrojenia, a po uchwaleniu mpzp Gmina musi zapewnić możliwość uzbrojenia. Gdy Gmina przystępuje do sporządzenia mpzp musi przewidywać jego skutki finansowe, w tym przede wszystkim prawo właścicieli w zakresie wydzielenia dróg i żądania odszkodowania.

Radny Zbigniew Hącia (Gmina Razem)poinformował, że historia planu miejscowego w Chludowie, o który wnioskują mieszkańcy, sięga roku 1992, kiedy to on sprawował funkcję Sołtysa w Chludowie. Wnioski o ten plan były wielokrotnie ponawiane i zawsze spotykały się z odmową.

Radny Michał Przybylski (Gmina Razem) podkreślił, że ponad 20 lat to bardzo długi okres, koszty związane z planem będą, ale przecież ci ludzie nie mogą już dłużej czekać, bo już wystarczająco długo  czekają. Infrastruktura nie powstanie natychmiast, będzie to wymagało czasu, ale trzeba wykonać pierwszy krok w postaci uchwalenia planu miejscowego. Radni z klubu „Gmina Razem” będą popierali inicjatywę mieszkańców Chludowa.

Trzeba też dodać, że teren dla którego miałby zostać uchwalony przedmiotowy miejscowy plan od dawna jest przeznaczony w podstawowym dokumencie planistycznym gminy – tzw. Studium – pod zabudowę mieszkaniową. Dlaczego zatem ograniczać rozwój tej części Chludowa?

Po zakończeniu dyskusji, podczas wspomnianego posiedzenia Komisji wydawało się, że nasz pogląd w tej sprawie zaczyna podzielać również wójt. Co więcej, wójt kilka tygodni później, tj. 10.11.2015 r., przychylając się do mojego wniosku zorganizował w Chludowie specjalne spotkanie z mieszkańcami:

Przewodniczący Komisji D. Matysiak (Gmina Razem) podsumowując ten etap dyskusji zaznaczył, że Komisja będzie oczekiwać na działania Wójta i chciałaby zostać powiadomiona o terminie spotkania z mieszkańcami Chludowa wnioskującymi o omawiany plan miejscowy.

Na tym spotkaniu Wójt jasno zadeklarował, że sprawa zostanie w końcu załatwiona. Niestety, obietnice nie znalazły pokrycia w rzeczywistych działaniach. Za to gminne media obwieściły światu, że „Mieszkańcy Chludowa (…) z zadowoleniem przyjęli wypracowanie wspólnie z Wójtem Grzegorzem Wojterą tak korzystnego dla wszystkich rozwiązania.”

Zamiast konkretnych posunięć, których spodziewali się mieszkańcy Chludowa, zorganizowano pod koniec 2016 r. kolejne zebranie, na którym wójt przedstawił koncepcję planistyczną dla tego rejonu. Oświadczył również, że plan zostanie wywołany w grudniu 2016 r., czyli na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy. Niestety, pomimo, że radni w grudniu obradowali dwukrotnie, to wójt o planie dla mieszkańców Chludowa „zapomniał”.

Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się zatem ponownie do mnie oraz do radnego Zbigniewa Hąci z pytaniem – na jakim etapie jest ich sprawa i jakie są postępy? Z urzędu otrzymaliśmy enigmatyczną informację, iż sprawa jest w toku i są przygotowywane odpowiednie dokumenty. Nie pozostało mi zatem nic innego, jak złożyć w tej sprawie stosowną interpelację. Wójt jest zobligowany udzielić wyczerpującej odpowiedzi w ciągu 14 dni. Tak więc, mam nadzieję, że wkrótce poznamy dokładną datę przedstawienia Radzie Gminy odpowiedniego projektu uchwały.

Należy na koniec podkreślić, że radni mają wprawdzie możliwość inicjatywy w kwestii wywołania procedury planistycznej. Jednak, w praktyce wójt może bardzo skutecznie procedowanie takiego planu wstrzymywać.  Tak więc bez współpracy wójta, na którą jeszcze liczymy, będzie bardzo trudno skutecznie pomóc mieszkańcom Chludowa.