[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez sesję, czyli zamieszanie wokół terminala

Autor:

Konsultacje społeczne

Na ostatnich dwóch sesjach w styczniu i w lutym 2023 roku tematem wiodącym był oczywiście terminal intermodalny mający powstać na ogromnym terenie w centralnej części naszej gminy. W toku prowadzonych konsultacji określiły się dość wyraźnie dwie grupy nieco inaczej patrzące na tę sprawę. Z jednej strony inwestor, wójt oraz urzędnicy wydziału odpowiedzialnego za procedowanie planu, z drugiej strony mieszkańcy naszej gminy, których plan bezpośrednio dotyka. Radni, w zależności od ich przekonań usytuowali się po obu stronach barykady.
Na podkreślenie zasługuje kwestia rozumienia przez obie grupy roli i udziału mieszkańców podczas podejmowania decyzji umożliwiającej powstanie terminala przeładunkowego wraz z centrum logistycznym.

W dniu 19.01.2023 – rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod wnioskiem mieszkańców do wójta o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyrażenia opinii o proponowanym sposobie zagospodarowania terenu pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi, Złotkowem i Złotnikami w gminie Suchy Las w zakresie budowy centrum logistycznego oraz terminala intermodalnego. Pod wnioskiem, w ciągu kilku dni podpisało się ponad 400 osób, w tym wielu mieszkańców Złotnik i Złotkowa, Golęczewa, Zielątkowa i innych miejscowości.

W dniu 23.01.2023 – wójt pośpiesznie rozpoczyna „swoje konsultacje z mieszkańcami”, które w zasadzie sprowadzają się do propozycji składania przez mieszkańców wniosków i uwag do projektu przedmiotowego planu. Zakłada się zatem, że plan ten zostanie i tak wywołany bez względu na wolę mieszkańców.

W dniu 25.01.2023 – Grzegorz Słowiński składa w imieniu ponad 400 mieszkańców formalny wniosek do Wójta Gminy Suchy Las o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

Po miesiącu, 23.02.2023 – wójt przesłał odpowiedź radnemu Grzegorzowi Słowińskiemu, że konsultacje z mieszkańcami … już się odbyły. Zachęcił też wszystkich do przeczytania protokołu z tych konsultacji, w których nie ujawniono opinii z 18 nadesłanych maili od mieszkańców, za to podkreślono, że mieszkańcy wolą transport kolejowy niż drogowy i generalnie są za zrównoważonym rozwojem naszej gminy. Do punktu konsultacyjnego nie pofatygował się ani jeden mieszkaniec naszej gminy.

Szczególnym wyrazem troski o rozwój partycypacji społecznej przy podejmowaniu decyzji w naszej gminie była jednak ankieta on-line, której konstrukcja uwłacza nie tylko elementarnym standardom metodologicznym, ale również zdrowemu rozsądkowi. W pytaniach bowiem ani razu nie użyto terminów: „centrum logistyczne”, czy „terminal intermodalny” lub „przeładunkowy”. Nic zatem dziwnego, że nasi mieszkańcy „konsultacje wójta” zwyczajnie zbojkotowali.

Czekamy na refleksję wójta, co powinno skutkować przeprowadzeniem rzetelnych konsultacji z mieszkańcami przed ewentualnym wywołaniem przedmiotowego planu, gdyż składanie uwag i wniosków jest przecież obligatoryjne w każdej procedurze planistycznej. Wójt zatem zrobił coś, co i tak musi zrobić raz jeszcze.

Z kalendarium najważniejszych wydarzeń w tej sprawie można zapoznać się na: http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/inwestycje/terminal-przeladunkowy.html

Konflikt wójta z radnymi

Sprawa terminala stała się zarzewiem konfliktu wójta z radnymi, co skutkowało na ostatniej sesji ostentacyjnym opuszczeniem przez wójta sali sesyjnej podczas wystąpienia wiceprzewodniczącego Rady. Dostało się wszystkim, którzy kwestionowali rzetelność przygotowanych przez wójta wyliczeń przewidywanych wpływów podatkowych z mającego powstać terminala. W toku dyskusji, wójt zamiast do merytorycznych argumentów odwoływał się jednak do infantylnych teorii spiskowych, między innymi o tajemniczym lobbyście, anonimowych ulotkach, nierozbudowanym hotelu, czy stacji benzynowej. Rzeczowo natomiast, do zaprezentowanych analiz odniosła się odpowiedzialna za finanse gminy p. Skarbik, która oświadczyła, że ani ona, ani pracownicy jej Wydziału przedmiotowych analiz wpływów podatkowych przedstawionych przez urzędników mieszkańcom nie przygotowywali.

Naszemu klubowi dostało się za całokształt, ale w szczególności za to, że nie działaliśmy w przeszłości i obecnie pod dyktando przedsiębiorców. Nie dbaliśmy zatem i nie dbamy obecnie o rozwój gminy, pomimo iż po poprzedniej czteroletniej kadencji zostawiliśmy 3 publiczne przedszkola, trasę rowerową Biedrusko – Radojewo, Stary Bar w Chludowie, rewitalizowane dworce kolejowe i wiele zbudowanych i wyremontowanych dróg. To wszystko przy niespotykanym do tej pory udziale środków unijnych i bardzo znaczącym oddłużeniu gminy. Przewodniczący naszego klubu zaproponował wójtowi porównanie kadencji (2014-2018), w której mieliśmy większość w Radzie z poprzednią i następną. Wójt nie kontynuował dyskusji, a szkoda. Może będzie okazja, żeby o tym porozmawiać przy innej okazji.

Ostatecznie, po burzliwej dyskusji przedmiotowy plan po raz trzeci wycofano z porządku, a wójta poproszono o przedstawienie rzeczywistych analiz. Wójt, pełen irytacji zadeklarował jednak, że po raz kolejny projektu tego planu już nie przedłoży, a więc poprawionych analiz raczej nie należy oczekiwać.

Obraźliwe i niesprawiedliwe epitety i sugestie wójta wobec wielu radnych proponujemy puścić w niepamięć i zająć się realnymi problemami naszych mieszkańców. Każdy może mieć słabszy dzień.

Inwestycje gminne

Podczas ostatnich sesji pytaliśmy o stan zaawansowania realizacji niektórych zadań w Złotnikach, w Złotkowie oraz w Chludowie:

  • „Projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką” – w związku z wydłużoną procedurą uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu, niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, biuro projektowe wystąpiło z wnioskiem o aneks terminowy do 31.05.2023 (termin obejmuje datę złożenia wniosku o pozwolenie w Starostwie Powiatowym).
  • Zadanie „Złotkowo-likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej” – z początkiem marca wykonawca przekaże ostateczne opracowanie, obejmujące ocenę warunków zaproponowanych przez ENEA oraz kalkulację kosztów.
  • Zadanie „Złotkowo – projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej” – projekt w trakcie realizacji, termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym wrzesień 2023.
  • Przypominamy również, że w I kwartale będzie przeprowadzony przetarg na Budowę ulic: Słowackiego, Reja i Prusa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Będziemy robić wszystko, żeby oszczędzić istniejący drzewostan w ulicy Reja. W II kwartale – budowa ulic Spacerowej, Pagórkowej oraz Olchowej. W tym samym kwartale ruszy też budowa boiska przy ul. Lazurytowej.
  • Trwa procedura przetargowa na realizację zadania „Modernizacja boiska szkolnego w Chludowie”. Zgłosiło się 4 wykonawców, a rozrzut cenowy nie jest zbyt duży, waha się od 820.000 zł do 1.190.000 zł. Trwa weryfikacja tych ofert.

Klub Radnych Gmina Razem
(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Zbigniew Hącia
(-) Grzegorz Słowiński

Lista Publikacji Chludowo