[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Prezentacja koncepcji obwodów szkolnych w gminie Suchy Las

Autor:

Szanowni Państwo!

Reforma oświaty stała się faktem. Nowy ustrój szkolny będzie obejmował: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Znikną zatem gimnazja.

Dla naszej gminy to bardzo poważna zmiana, ponieważ mamy 3 publiczne gimnazja. Dwa z nich funkcjonują w zespołach szkół (Chludowo, Biedrusko), a gimnazjum sucholeskie stanowi odrębną, samodzielną szkołę. W 2019 roku odejdą do poznańskich szkół średnich ósmoklasiści zreformowanej szkoły podstawowej oraz ostatni rocznik gimnazjalistów. Tak więc w naszej gminie uczyć się będzie o jeden rocznik mniej. Likwidacja Gimnazjum w Suchym Lesie, w ramach reformy ustroju szkolnego, wiąże się z koniecznością zmian w obrębie granic dotychczasowych obwodów szkolnych. Poza tym, istotną przesłanką do dokonania korekt w tym zakresie jest szybko postępująca urbanizacja rejonu centralnego naszej gminy, tj. Złotnik i Złotkowa. Konieczność wyodrębnienia nowego obwodu w centrum gminy z nowym zespołem przedszkolno-szkolnym w Złotnikach jest zatem koniecznością. Obwód ten za kilka lat liczył będzie ok. 5.500 ludzi i będzie największym w naszej gminie.

Samorządowcy skupieni wokół klubu radnych INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM pragną Państwu przedstawić propozycję nowych obwodów i sieci szkół dla naszej gminy, która jest wynikiem stanowiska zaprezentowanego przez radnego Krzysztofa Pilasa w opublikowanym artykule http://www.gminarazem.pl/rewolucja-oswiatowa-w-suchym-lesie/

Bardzo prosimy o uważne obejrzenie prezentacji oraz przekazanie nam swoich opinii, refleksji oraz uwag na adres michal.przybylski@suchylas.pl . Wszystkie przeczytamy z uwagą i postaramy się odpowiedzieć.

Film z prezentacją koncepcji obwodów szkolnych w gminie Suchy Las.

Prezentacja obwodów szkolnych do pobrania

Lista Publikacji Ogólnogminnych