[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (listopad 2017)

Autor:

21 listopada br. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, którego głównym tematem był podział zadań dla członków Komisji na nadchodzący 2018 rok. Po złożeniu propozycji, został dokonany podział i tak radna Urszula Ćwiertnia będzie prowadziła współpracę z Urzędem Gminy, radny Zbigniew Hącia współpraca z Strażą Gminną, radny Ryszard Tasarz współdziałanie z Policją, natomiast radny Dariusz Matysiak z OSP.

Komisja dokonała opiniowania trzech projektów uchwał na kolejną sesję Rady Gminy, wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Następnie przeprowadziliśmy analizę otrzymanej korespondencji w celu wykonania dalszych działań. W dalszej części posiedzenia, Komisja została poinformowana przez Komendanta Patryka Tasarza o aktualnym statusie samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Suchy Las. Komendant przekazał Komisji także informacje o aktualnych potrzebach związanych z funkcjonowaniem ich jednostki.

W sprawach bieżących poruszono również tematy dotyczące komunikacji gminnej, a w szczególności linii autobusowej nr 905. Dyskusję podjęliśmy także w temacie planów dotyczących zmian związanych z budową Kolejki Metropolitalnej, a dotyczących właśnie gminnego transportu publicznego.

Dokonaliśmy analizy dotyczącej dalszych działań Komisji w odniesieniu do Szkoły Podstawowej w Biedrusku. Poruszyliśmy również tematy związane ze zbliżającą się zimą i wynikającymi z warunków pogodowych utrudnieniami oraz wymogami dotyczącymi odśnieżania.

Kolejne posiedzenie Komisja odbyła 28 listopada i dotyczyło opiniowania projektu budżetu na 2018 rok, w zakresie działania Komisji tj. w Dziale: Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, stwierdza że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, został wykonany w sposób mało czytelny i nie zawiera  opisów potrzebnych do dokonania opiniowania. Dlatego Komisja przeprowadziła opiniowanie poszczególnych rozdziałów i paragrafów (z uwzględnieniem wniosków),  lecz nie opiniowała w/w projektu w całości. Wójt, mimo wielokrotnie wcześniej składanych wniosków i próśb o przedstawianie w sposób bardziej czytelny projektu uchwały budżetowej w roku bieżącym przedstawił projekt najgorszy z dotychczasowych.

Nadmienić należy, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego złożyła do projektu budżetu na rok 2018 29 wniosków, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, między innymi: poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu w ciągu ul. Obornickiej, kolejnego etapu rozbudowy Systemu Monitoringu Gminnego, zakupu sprzętu dla OSP, budowa inteligentnych sygnalizacji świetlnych czy budowy ulic i chodników. Komisja podczas posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, będzie wnioskować o ujęcie tychże wniosków do realizacji w nadchodzącym roku.

Wszystkie tematy wymagające dalszego procedowania będą przez Komisję kontynuowane poprzez konsultacje lub złożenie odpowiednich wniosków w celu ich pozytywnego rozwiązania.

Lista Publikacji Ogólnogminnych