[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospod. (grudzień 2016)

Autor:

Komisja obradowała dwukrotnie. Podczas pierwszego posiedzenia, które trwało prawie 8 godzin, opiniowano budżet gminy na 2017 r. na sesję budżetową 19.12.2016 r. Odczytano opinie dotyczące budżetu komisji stałych oraz wnioski., które poddano głosowaniu.

W imieniu koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM wnioski do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 (WPF) oraz do budżetu na rok 2017 złożył radny Michał Przybylski. W sumie Komisja pozytywnie zaopiniowała 13 wniosków zmian do projektu WPF , 20 wniosków do wydatków majątkowych budżetu oraz 32 wnioski do wydatków bieżących.  Po przemodelowaniu budżetu  zaoszczędzono kwotę ponad 3 mln zł, obniżając tym samym deficyt planowany na kwotę prawie 9 mln zł.

Na kolejnym posiedzeniu komisja opiniowała projekty uchwał na grudniową  sesję. Negatywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód. To plan pod kolejne nowe osiedle w Złotnikach dla kilkuset mieszkańców. Plan ten może być zaakceptowany po spełnieniu kilku warunków: zarezerwowanie korytarza dla północno-wschodniej obwodnicy Poznania, rozpoczęcie inwestycji drogowych w Złotnikach, realizacja koncepcji „Lehman” – nowa organizacja ruchu na os. Grzybowym i w Suchym Lesie, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód (rejon ul. Kochanowskiego), budowa bazy oświatowej w Złotnikach.

Sporo kontrowersji wzbudził projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Radni podnosili problem sporego obciążenia dla budżetu wykupem obligacji za kilka lat. Jeszcze więcej wątpliwości wzbudził projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Golęczewie.

Komisja nie opiniowała przyjętego na sesji, na mój wniosek, oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek nr 134, 52/6 i 52/10 położonych w Biedrusku oraz ich nieodpłatnego nabycia od Agencji Mienia Wojskowego. Oświadczenie wskazuje na konieczność podjęcia działań przez wójta celem utworzenia w Biedrusku ogólnodostępnych terenów zielonych (park, tereny spacerowe, sportowe: pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę z towarzyszącą infrastrukturą). Podczas sesji, radny Grzegorz Łukszo przedstawił  specjalnie przygotowaną prezentację uzasadniającą przyjęcie tego oświadczenia. Nic więc dziwnego, że Rada zdecydowaną większością głosów przyjęła to oświadczenie.

Lista Publikacji Ogólnogminnych