[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Ponad podziałami w obronie poligonu

Autor:

Gmina może na stałe stracić 12 milionów złotych rocznie podatku od poligonu,

Prezes Stowarzyszenia Gmina Razem, Michał Dziedzic spotkał się w tej sprawie z Geodetą Powiatowym, Dyrektorem PODGiK w Poznaniu, Małgorzatą Waszak oraz z Wójtem Gminy, Grzegorzem Wojterą.

E28A4445poprawionyJuż w styczniu pojawiły się pierwsze informacje o działaniach Wojskowego Zarządu Infrastruktury (WZI) w Poznaniu, mające na celu zmianę kategorii gruntów, na których funkcjonuje Poligon Biedrusko. Informacja ta zmroziła wszystkie strony publicznej debaty w gminie. Wszyscy bowiem mamy świadomość, że skuteczne działanie WZI spowoduje obniżenie dochodów gminy o około 12 milionów zł rocznie.

Zmiana kategorii gruntów z tzw. różnych na leśne i rolne będzie miała bezpośredni wpływ na naliczanie podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy.

Tak negatywna zmiana wpłynęłaby na pewno na standard życia wszystkich mieszkańców. Np. w budżecie na 2016 r. kwota 12 milionów zł to prawie 1/3 całego budżetu na inwestycje. Innymi słowy jedna trzecia wszystkich inwestycji utraciłaby źródło finansowania! Mówimy o drogach, chodnikach, oświetleniu czy kanalizacji, o nowych obiektach budowlanych nie wspominając.

Dlatego jako Stowarzyszenie Gmina Razem postanowiliśmy podjąć działania na rzecz przeciwdziałania tej bardzo niekorzystnej dla nas wszystkich zmianie. W duchu współpracy i ponad podziałami spotkałem się m.in. z wójtem Grzegorzem Wojterą. Zgodziliśmy się, że w tej konkretnej sprawie musimy mówić jednym głosem. Jesteśmy również w stałym kontakcie z właściwymi merytorycznie organami na poziomie samorządu powiatowego, który będzie miał w tym przypadku podstawowe znaczenie. Spotkałem się między innymi z p. Małgorzatą Waszak, która od października 2015 r. pełni funkcję Geodety Powiatowego oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK).

W tej sprawie popieramy działania podejmowane przez urząd gminy, mające na celu poszukiwanie argumentów natury prawnej. Jestem bowiem pewien, że tylko takie argumenty będą miały ostatecznie znaczenie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Pewne znaczenie dla korzystnego zakończenia tej sprawy może mieć fakt, że cały poligon objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy jednak to uratuje nas przed znaczną utratą dochodów? Trudno na dzień dzisiejszy jednoznacznie wyrokować. W najbliższym czasie kilku odpowiedzi z pewnością dostarczy postępowanie administracyjne prowadzone przez PODGiK w Poznaniu.

Warto również z zadowoleniem odnotować znaczne społeczne zaangażowanie coraz większych grup mieszkańców w próby rozwiązania tego problemu. To, niestety, jedyny pozytywny aspekt zaistniałej sytuacji.

Lista Publikacji Ogólnogminnych