[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (czerwiec 2015)

Autor:

Komisja spotkała się 23 czerwca. Członkowie złożyli sprawozdanie ze swoich działań i dokonali podsumowania prac w pierwszym półroczu. Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się komisja uznać należy:
1) wnioski do budżetu na 2014 r. poprawiające bezpieczeństwo na naszych ulicach,
2) działania na rzecz opracowania koncepcji GMINNEGO SYSTEMU MONITORINGU,
3) wypracowanie wniosków do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Urzędu Gminy dotyczących: zmian w organizacji ruchu, budowy przejść dla pieszych, fragmentów chodników, trójkątów bezpieczeństwa, przebudowy skrzyżowań, zmian w oznakowaniu pionowym dróg, technicznej wycinki korony drzew, prewencyjnego odstrzału dzików itp.
4) wypracowanie wniosku do UG dot. włączenia Komisariatu Policji w Suchym Lesie do procesu rozbudowy budynku UG – rozszerzono zakres projektu o budynek komisariatu.

Na bieżąco współpracowano z mieszkańcami, sołtysami i zarządami osiedli. Pod patronatem wójta, wraz z Policją, zorganizowano konkurs dot. bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Finał odbył się w 22 czerwca. Nagrody ufundowane przez UG (Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ) – rowery stały się ogromną zachętą do wzięcia udziału w tym konkursie.

W trakcie prac komisji poruszono też sprawę rozpadającego się muru przy ul. Złotnickiej w Złotnikach Wsi (kamienie z muru wypadają na jezdnię) oraz odstrzału dzików.

Na zakończenie czerwcowego posiedzenia radny Zbigniew Hącia jako Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Suchym Lesie przekazał informację o podaniu się do dymisji Komendanta Gminnego OSP Patryka Tasarza. Komisja przyjęła jeszcze inne wnioski, które skieruje do odpowiednich referatów.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na dzień 25 sierpnia 2015 r.

Lista Publikacji Ogólnogminnych