[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (maj 2016)

Autor:

Komisja spotykała się dwukrotnie. Podczas posiedzenia – 16 maja opiniowano projekty uchwał przygotowanych na majową sesję. Pozytywną opinię wydano projektom uchwał w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej oraz dotyczącej zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej zaopiniowano pozytywnie, po  poszerzeniu granic planu o działki nr ewid.: 337/7 i 337/11.

Dyskutowano również, po raz kolejny nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Suchy Las wkładu niepieniężnego do ZGK w postaci działki w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej. Analizowano inne możliwe lokalizacje. Zwrócono się również do Prezesa ZGK Sp. z o.o. o przedstawienie metodologii wyliczenia przedstawionych kosztów, które ponosiłaby Spółka w przypadku umiejscowienia jej siedziby w Chludowie.

Dyskusję na ten temat kontynuowano na posiedzeniu, które zostało zorganizowane 23 maja wspólnie z Komisją Komunalną i Ochrony Środowiska. Poruszono wtedy kilka kwestii: lokalizacja, uciążliwości dla mieszkańców, koszty budowy bazy oraz funkcjonowania sytemu odbioru odpadów, siedziby innych spółek w nowej bazie ZGK. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych miejsc, pozostały w zasadzie 4 ewentualności: Suchy Las ul. Szkółkarska, Złotniki przy ul. Obornickiej, Złotkowo – działka 48/4 oraz Chludowo (rozbudowanie obecnej bazy).

Drugim zagadnieniem, nad którym dyskutowano 23 maja był plan zagospodarowania przestrzennego dla wysypiska śmieci w Suchym Lesie. W spotkaniu uczestniczyła Pani Iwona Ładecka, która w imieniu zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów przedstawiła uwagi do planu. Część z nich była sprzeczna ze stanowiskiem prezentowanym przez radnych i przybyłych na posiedzenie mieszkańców oraz wcześniej złożonymi uwagami. Kwestią sporną pozostaje możliwość gospodarczego wykorzystania działki 359 należącej do ZZO, a znajdującej  się w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko” oraz zachowanie historycznego traktu prowadzącego do Glinna.

Lista Publikacji Ogólnogminnych