[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Skrzyżowanie w Złotkowie, czyli expresem przez sierpniową sesję …

Autor:

Obrady radnych podczas sesji 26 sierpnia 2021 r. zdominował wniosek złożony do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Suchy Las przez p. sołtys Złotkowa Sylwię Sawińską. Wniosek ten rekomendował Radzie Gminy radny naszego klubu Michał Przybylski, który przedstawił merytoryczną i wyczerpującą argumentację na rzecz jego przyjęcia.

Wniosek dotyczy usunięcia z WPF oprotestowanego przez 400 mieszkańców naszej gminy zadania dotyczącego  budowy skrzyżowania ulic Północnej i Obornickiej w Złotkowie w związku z planowaną przebudową kilkaset metrów dalej skrzyżowania z ulicą Pawłowicką w Złotnikach. Ulica ta docelowo obsługiwać będzie osiedle mieszkaniowe, w którym zamieszka mniej więcej tyle osób, ile obecnie zamieszkuje całe Złotkowo. Mieszkańcy uważają, że dwa duże skrzyżowania zlokalizowane tak blisko siebie stanowić będą utrudnienia w ruchu dla całej północnej części gminy. Proponują zatem środki na budowę tego skrzyżowania przeznaczyć na inne ważne inwestycje w Złotkowie: likwidację słupów energetycznych w ulicy Słonecznikowej, budowę infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Rodowej i Żelaznej oraz wykonanie chodnika w ulicy Sobockiej.

Niestety, po burzliwej dyskusji w obecności licznej grupy mieszkańców Gminy przybyłych na sesję, radni odrzucili wniosek radnego Michała Przybylskiego. Za jego przyjęciem głosowali, oprócz wnioskodawcy: Grzegorz Słowiński, Włodzimierz Majewski, Zbigniew Hącia oraz Joanna Radzięda. Pozostali obecni na sesji radni głosowali za odrzuceniem wniosku lub się wstrzymali.

W całej tej sprawie chyba najbardziej bulwersujący jest fakt pominięcia w pracach koncepcyjnych p. sołtys Złotkowa, o co zabiegali nie tylko mieszkańcy naszej gminy w specjalnej petycji, ale również w specjalnym oświadczeniu Rada Gminy. Wójt zwyczajnie zignorował zarówno mieszkańców jak i Radę Gminy i zlecił projekt wg własnej społecznie nieakceptowanej koncepcji. Nie pierwszy raz w tej kadencji Rada została ostentacyjnie zlekceważona.

Pomimo odrzucenia wniosku, budową tego skrzyżowania zajęła się po 3 miesiącach komisja budżetowa. Odbyło się nawet pierwsze posiedzenie w tej sprawie, na którym mieszkańców spośród członków komisji reprezentowali jedynie Grzegorz Słowiński i Michał Przybylski, natomiast pozostali członkowie komisji reprezentowali raczej wójta, który w odczuciu mieszkańców uczestniczących w zebraniu, reprezentował z kolei jedynie przedsiębiorców.

Podczas sesji podjęto również inne uchwały, między innymi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej oraz ważną uchwałę dla sportowców w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Suchy Las.

Na koniec sesji radna Joanna Radzięda poinformowała o swoim odejściu z klubu wpierającego wójta, tj. z Klubu Radnych Niezależnych. Radna była jedyną radną niezależną w tym klubie i wyraźnie nie godziła się na podporządkowanie klubu wójtowi. W ostatnim czasie doprowadziła nawet do ujawnienia opinii publicznej tzw. afery samochodowej w Straży Gminnej w Suchym Lesie, którą obecnie zajmuje się Komisja Rewizyjna.

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem

(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Zbigniew Hącia
(-) Włodzimierz Majewski
(-) Grzegorz Słowiński

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych