[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja rewizyjna a absolutorium dla wójta

Autor:

Obowiązkiem ustawowym każdej komisji rewizyjnej rady gminy jest sformułowanie do połowy czerwca wniosku absolutoryjnego. Komisja rewizyjna może wnioskować do rady gminy o udzielenie organowi wykonawczemu absolutorium lub o nieudzielenie. Wszystko zależy od opinii członków komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok.

Rola komisji rewizyjnej

Bardzo istotną kwestią w procedurze absolutoryjnej jest to, że wspomniany wniosek komisji rewizyjnej przyjmuje się zwykłą większością głosów, natomiast decyzje rad gmin dotyczące absolutorium zapadają już bezwzględną większością ustawowego składu rady. Oznacza to, że wniosek komisji rewizyjnej może przejść 1 głosem, ale projekt uchwały o udzielenie wójtowi absolutorium w radach liczących 15 radnych musi uzyskać poparcie przynajmniej 8 radnych. Tak więc, zupełnie normalną praktyką jest to, że rady gmin nie uchwalają absolutorium dla organu wykonawczego, pomimo wnioskowania o to komisji rewizyjnej. Taka sytuacja wystąpiła np. w Słupsku, gdzie prezydentem jest Robert Biedroń (przeciwna absolutorium była PO i PiS) i w wielu innych samorządach, między innymi w Suchym Lesie. Tak sytuacja jest zupełnie normalna, a nadmierna ekscytacja takim wydarzeniem wiąże się zazwyczaj z nieznajomością procedury absolutoryjnej.

W naszej gminie Komisja Rewizyjna liczy 5 osób. Wniosek za udzieleniem wójtowi Grzegorzowi Wojterze absolutorium poparło tylko dwóch radnych jego klubu, dwóch radnych klubu Gmina Razem wstrzymało się od głosowania, natomiast radny klubu Inicjatywa Mieszkańców był przeciwko. Wniosek przeszedł zatem zwykłą większością głosów i został przesłany do Rady Gminy Suchy Las na sesję absolutoryjną, która odbyła się 29 czerwca 2018 roku.

Decyzja Rady Gminy

Podczas sesji absolutoryjnej, w toku dyskusji radnych, przeważały jednak zdecydowanie argumenty przemawiające za nieudzieleniem wójtowi absolutorium. Podnoszono  przede wszystkim niewykonanie kilkudziesięciu ważnych dla mieszkańców zadań inwestycyjnych.  Przypomniano też kilka kwestii kompromitujących: spalenie się autobusu ZKP, sposób pozyskania siedziby ZGK, zakup samochodu strażackiego bez homologacji, czy budowę gminnego systemu monitoringu.

Efektem tej dyskusji było głosowanie, w którym ostatecznie tylko 6 radnych klubu wójta Nowoczesna Gmina poprało projekt uchwały o udzielenie wójtowi absolutorium, 6 radnych było przeciwko, a 1 radny wstrzymał się od głosowania. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Wprawdzie ustawowy skład rady to 15 osób, ale jeden radny podczas głosowania był nieobecny, a drugi radny z klubu związanego z wójtem – Nowoczesna Gmina stracił mandat za złamanie tzw. przepisów antykorupcyjnych  – art. 24f u.s.g.

Przekaz medialny

Warto zauważyć, że wójt wprawdzie nie uzyskał absolutorium za 2017 rok (uchwały nie poparło 8 radnych), ale Rada Gminy nie przesądziła również o nieudzieleniu absolutorium (przeciw nie było 8). Sprawa zatem, podobnie jak w wielu innych gminach,  formalnie nie została rozstrzygnięta.

W takich sytuacjach, w publicystyce przeciwnicy wójta  akcentują  fakt, że wójt absolutorium nie otrzymał, natomiast jego zwolennicy, że Rada tej kwestii nie rozstrzygnęła. W Suchym Lesie, ze względu na brak elementarnej wiedzy samorządowej, zwolennicy wójta wyręczyli opozycję i ogłosili światu, że wójt Grzegorz Wojtera nie otrzymał absolutorium. Wyszło śmiesznie.

Lista Publikacji Ogólnogminnych