[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Nowa Rada Gminy – czas na podsumowanie!

Autor:

Minęły 3 lata nowej kadencji Rady Gminy Suchy Las. Bez wątpienia była to kadencja inna od pozostałych. Z woli wyborców skończyła się era propagandy sukcesu, nieodpowiedzialnych inwestycji, zadłużania gminy ponad obowiązujące prawem limity i kult jednostki.

Radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM są ludźmi absolutnie niezależnymi. Nie prowadzą z gminą jakichkolwiek interesów. To wartość stanowiąca o naszej absolutnej niezależności w formułowaniu poglądów i realizacji działań, które z oczywistych względów są utrapieniem dla wójta i posłusznych jego woli radnych klubu NOWOCZESNA GMINA.

Pomimo wielu problemów współpraca układa się w miarę prawidłowo. Wójt w końcu zaakceptował wolę wyborców. Zrozumiał, że jednoosobowe zarządzanie gminą skończyło się ostatecznie. Są oczywiście jeszcze nierozwiązane problemy we wzajemnych relacjach, jak choćby zamieszczanie nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji o naszej pracy w Gazecie Sucholeskiej, której łamy zostały dla nas całkowicie zamknięte. W tym obszarze porzuciliśmy wszelkie nadzieje. Mentalność wójta i jego najbliższego otoczenia  wyznacza pewne ograniczenia myślowe i standardy zachowań, które w ich mniemaniu przyniosą im korzystny efekt wyborczy. Mamy zdanie odmienne. Rozumienie spraw publicznych oraz bardzo wysoki poziom intelektualny naszych mieszkańców sprawią, że efekt tych niecnych praktyk będzie odwrotny od zamierzonego. Ludzie, wbrew założeniom naszych oponentów, potrafią myśleć samodzielnie!

O co zabiegaliśmy, na co nie było naszej zgody, jakie podejmowaliśmy inicjatywy?

Nie sposób wymienić wszystkiego. Ograniczę się zatem do przypomnienia działań najważniejszych i najbardziej spektakularnych.

Inwestycje kanalizacyjno – drogowe. W tej kadencji uruchomiono te inwestycje z rozmachem pozwalającym na wydobycie gminy z wieloletniej zapaści cywilizacyjnej w tym obszarze. Mieszkańcy Golęczewa, Zielątkowa oraz Złotnik powoli wkraczają w XXI wiek Nie pozwoliliśmy zmarnować pieniędzy na budowę niepotrzebnych, drogich i luksusowych pomników władzy. Niestety opór materii jest jeszcze spory. Radni ze wschodniej części Suchego Lasu, zamiast nadrabiać zaległości i budować kanalizację i drogi (rejon ulicy Mokrej) stawiają na … park aktywnej edukacji i sportu. To przykre i zdumiewające.

20160810_191009

Złotniki, ul. Zielona

Finanse Gminy. Ograniczenie poziomu zadłużenia, który jeszcze do niedawna przekraczał prawem ustanowione normy, a obecnie mieści się w średniej krajowej, to bez wątpienia przejaw naszej odpowiedzialności za przyszłość gminy. Po wyborach w 2014 roku, kiedy stronnictwo wójta  utraciło większość w Radzie Gminy, stan finansów publicznych w Suchym Lesie systematycznie poprawia się:

2017_dlug_1

Widać wyraźnie, że najtrudniejszym okresem dla naszej gminy były lata 2012-2013 (kolor czerwony), kiedy przytłaczającą większość w Radzie Gminy miało ugrupowanie Zgoda i Rozwój (dziś klub Nowoczesna Gmina) popierające bezrefleksyjnie wójta. W tym okresie nasza gmina miała nie tylko gigantyczne zadłużenie, ale również prawie najwyższe w Polsce wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca spośród  gmin wiejskich powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Kompostownia w Złotnikach. Gdyby nie nasz sprzeciw mieszkańcy Złotnik Wsi, os. Grzybowego oraz Złotnik Osiedla codziennie zmagaliby się z uciążliwościami odorowymi z pobliskiej kompostowni. Ten szalony pomysł miał się naprawdę urzeczywistnić. Co więcej, może tak się stać w przypadku np. utraty przez nasze kluby większości w Radzie Gminy po tegorocznych wyborach. Działka bowiem cały czas czeka.

akcja_SL

Opłaty za śmieci. Na przyjazny klimat polityczny czekają też podwyżki za zagospodarowanie naszych śmieci. Przypomnijmy, że nie zgodziliśmy się na ich podwyżkę w 2017 r. do kwoty 17 zł od mieszkańca. W 2018 zaproponowano absurdalnie wysoką kwotę 18 zł. To byłaby chyba największa opłata w Polsce. Nasi konkurenci niestety nie byli przeciwko. My powiedzieliśmy twardo NIE.

2018_smieci

Azbestowe wodociągi. Wbrew wójtowi, biorąc pod uwagę aspekt  zdrowotny, ale również techniczny i ekonomiczny powiedzieliśmy NIE dla koncepcji wójta sprowadzającej się do zaniechania planowanej w Golęczewie wymiany starych rur azbestowych na nowe, spełniające odpowiednie parametry techniczne.

Stary Bar w Chludowie. Nie pozwoliliśmy na dalszą dewastację zabytkowego Starego Baru w Chludowie. Najpierw zobowiązaliśmy wójta do zakupu tej nieruchomości, która następnie została zabezpieczona, a obecnie przeprowadzane są procedury przygotowujące przebudowę oraz remont budynku z wykorzystaniem środków unijnych.

2018_bar_2

Koncepcja rozbudowy Starego Baru – elewacje główne.

Przedsiębiorcy. Bardzo często broniliśmy drobnych przedsiębiorców, np. właścicieli firm wywożących zawartość szamb, których próbowano obarczyć kosztownymi, niepotrzebnymi inwestycjami umożliwiającymi ich inwigilację przez gminnych urzędników w zakresie sposobu opróżniania beczkowozów. Nasza polityka odróżnienia przyjazności dla biznesu od bezwzględnego podporządkowania interesów mieszkańców wąskiej grupie najbardziej wpływowych przedsiębiorców przyniosła wymierny efekt w postaci bardzo wysokiego drugiego miejsca w rankingu tygodnika FORBES – „Gminy Przyjazne Dla Biznesu”. To sukces wcześniej nie odnotowywany!

Inicjatywy uchwałodawcze. Z tej instytucji korzystaliśmy sporadycznie, koncentrując się bardziej na mobilizacji organu wykonawczego do przedstawiania właściwych projektów uchwał. Niemniej jesteśmy autorami kilku bardzo ważnych uchwał, np. w sprawie tzw. zadań lokalnych, inicjatyw obywatelskich czy ostatniego projektu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy.

(-) Michał Przybylski
KOALICJA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

Lista Publikacji Ogólnogminnych