[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Informacja w sprawie prowadzenia postępowania Prokuratury w Koninie

Autor:

Szanowni Czytelnicy,
realizując publicznie zgłoszoną w dniu 4.10.2019 r. na profilu FB stowarzyszenia Gmina Razem prośbę naszego czytelnika, p. Grzegorza Warzyboka , ale też odpowiadając na coraz liczniejsze Państwa zapytania w sprawie prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie postępowań dotyczących umów na wydzierżawienie dwóch budynków w gminie Suchy Las, przypominamy że:

1. O sposobie pozyskania nowej siedziby dla ZGK w Suchym Lesie pisaliśmy już w lutym 2018 roku http://www.gminarazem.pl/szklany-dom-zgk/

2. W dniu 25 stycznia 2019 r. CBA wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie o treści:

Skierowaniem do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zakończyły się czynności analityczne prowadzone przez funkcjonariuszy poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotyczyły one umów na wydzierżawienie dwóch budynków w gminie Suchy Las (wielkopolskie).

CBA skierowało do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z umowami podpisanymi na dzierżawy budynków w gminie Suchy Las. Możliwe nieprawidłowości dotyczą umowy podpisanej w 2014 roku przez Gminę Suchy Las na dzierżawę budynku filii Szkoły Podstawowej przy ul. Konwaliowej oraz umowy podpisanej w 2016 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. na dzierżawę budynku jego nowej siedziby.

Pierwsze ze skierowanych zawiadomień dotyczy podejrzenia popełnia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Suchy Las na szkodę gminy. Jak ustalono w trakcie prowadzonych czynności wójt zwarł umowę dzierżawy z lokalnym deweloperem przewidującą obowiązek zapłaty przez gminę, w piętnastoletnim okresie obowiązywania umowy, czynszu dzierżawnego w wysokości ok. 26.5 mln zł. Natomiast zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Gminę Suchy Las, nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji pn. Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, oszacowano pierwotnie na kwotę niewiele ponad 8.2 mln zł. Wójt Gminy Suchy Las posiadał również wiedzę o tym, że koszt budowy tego samego budynku Szkoły Podstawowej, sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego, na przestrzeni piętnastu lat nie przekroczyłby 15.6 mln zł.
Drugie ze skierowanych zawiadomień dotyczy podejrzenia niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach przez Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. Zawiadomienie obejmuje także poświadczenia nieprawdy przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceniającym nieruchomość, która miała stać się nową siedzibą spółki. Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że w wyniku działań ww. osób spółka ZGK Suchy Las poniosła szkodę w wysokości co najmniej 3.9 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA”

Źródło: https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4028,Zawiadomienia-do-prokuratury-po-czynnosciach-analitycznych-CBA.html

3. Anna Ankiewicz – przewodnicząca Rady Gminy, podczas styczniowej sesji odczytała pismo Prokuratury Okręgowej w Koninie  https://www.youtube.com/watch?v=gaLgDRZo2Jo (2.45 – 2.49)

4. W lutym 2019 roku wójt Grzegorz Wojtera wydał specjalne oświadczenie w przedmiotowych sprawach, głównie odnosząc się do budowy szkoły przy ul. Konwaliowej.

5. W Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy Nr 3 (86) MARZEC 2019 ukazał się obszerny artykuł dotyczący lutowego oświadczenia wójta Grzegorza Wojtery. W tym samym numerze do oświadczenia wójta odniósł się radny Michał Przybylski.

6. W drugim i trzecim kwartale 2019 roku w sprawie budowy szkoły przy ul. Konwaliowej oraz sposobu pozyskania siedziby ZGK przesłuchano w sumie kilkadziesiąt osób, między innymi radnych poprzedniej i jeszcze poprzedniej kadencji oraz niektórych urzędników gminy Suchy Las.

Sprawy są zatem w toku. Nie zamierzamy ich komentować przed ostatecznym zakończeniem postępowań.

Zarząd Stowarzyszenia Gmina Razem

Lista Publikacji Ogólnogminnych