[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospod. (marzec 2017)

Autor:

W marcu Komisja obradowała dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja odniosła się do pisma wójta w sprawie nieuchwalonych projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z tych planów, po wprowadzeniu zapisów dotyczących organizacji miejsc postojowych został przyjęty przez Radę Gminy na marcowej sesji (działka 311/5 w Suchym Lesie).

Drugi z planów – dotyczący rejonu ul. Jagodowej i Rolnej – etap II (teren za sklepem „Biedronka”) nie jest procedowany, gdyż został wycofany  z porządku obrad listopadowej sesji przez z-cę wójta M. Bulińskiego.

Do trzeciego z planów, sprowadzający się w istocie do nadbudowania kolejnego piętra  (działka nr 217/8 – hotel IBIS w Suchym Lesie) będzie możliwy powrót, po wdrożeniu koncepcji uspokojenia ruchu w Suchym Lesie. Obecnie nie wiadomo bowiem, jaki będzie ostateczny układ komunikacyjny w okolicy hotelu. Tymczasem Komisja przyjęła wniosek  odnośnie przygotowania na sesję Rady Gminy projektu uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany mpzp dla hotelu IBIS.

Ostatni z omawianych planów  (rejon ul. Pawłowickiej – Wschód) dotyczył: budowy kolejnego osiedla w Złotnikach dla ok. 500 osób, terenów boisk sportowych w Złotkowie, bloku i terenów przyległych przy ul. Pawłowickiej. W toku dyskusji dominował pogląd, że plan może zostać przyjęty dopiero po zmodernizowaniu infrastruktury drogowej w Złotnikach-Osiedlu w zakresie remontu dróg we wschodniej części osiedla oraz w rejonie ul. Kochanowskiego.  Istotne jest też zagwarantowanie w tym planie korytarza dla północno-wschodniej obwodnicy Poznania oraz uchwalenie nowego mpzp dla rejonu ulicy Kochanowskiego. Podkreślono, że należy znaleźć kompromis pomiędzy gwałtowną urbanizacją Złotnik a potrzebami dotychczasowych mieszkańców. Ostatecznie został przyjęty wniosek o zmniejszenie granic opracowania planu do terenu boisk sportowych w Złotkowie oraz bloku mieszkalnego przy ul. Pawłowickiej.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji opiniowano projekty uchwał na marcową sesję. Pozytywnie zaopiniowano projekty zmian uchwał budżetowych. Analizowano też bardzo dokładnie uchwały planistyczne. Pozytywnie zaopiniowano plan dla rejonu ulicy Maniewskiej w Chludowie oraz plan dla działki 311/5 w Suchym Lesie. Negatywnie zaopiniowano plan dla rejonu ulic Promienistej, Borówkowej i Sasankowej w Suchym Lesie, gdyż postanowiono poszerzyć granice opracowania planu. Natomiast w odniesieniu  do planu rejonu ulicy Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku w Suchym Lesie oraz planu rejonu ulicy Za Parkiem w Chludowie przegłosowano pozytywnie niektóre uwagi do planu.

W odniesieniu do planu –  Składowisko odpadów w Suchym Lesie postanowiono zorganizować specjalne posiedzenie połączonych komisji. Plan ma bowiem szczególną wagę i znaczenie dla mieszkańców naszej gminy.

Lista Publikacji Ogólnogminnych