[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospod. (listopad 2017)

Autor:

Komisja obradowała dwukrotnie: 13 oraz 20 listopada 2017 r.  Podczas pierwszego posiedzenia Komisja zajmowała się projektem uchwały, który zakładał przesunięcie szeregu kluczowych zadań do z bieżącego budżetu do budżetu 2018 r. Radni nie zgodzili się na opóźnienie realizacji między innymi: budowy ulic w rejonie Mokrej, Suchej, Polnej itp. we wschodniej części Suchego Lasu. Dyskutowano również o ulicy Różanej w Suchym Lesie. Nie wyrażono zgody na przesuniecie na kolejny rok przebudowy skrzyżowania Obornicka/Nektarowa, budowy ul. Jesionowej oraz ulic na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku. Nie pozwolono wycofać z budżetu budowy ul. Stefańskiego w Suchym Lesie. Pozostawiono też w budżecie budowę przystani na rzece Warcie w Biedrusku. Zwrócono uwagę na brak właściwych działań wójta umożliwiających realizacje inwestycji.

Podczas drugiego posiedzenia gościliśmy właściciela jednej z działek w Suchym Lesie, który wystąpił o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i prosił o przyspieszenie procedury planistycznej. Inwestora poinformowano, że z niewiadomych przyczyn, pomimo pozytywnej opinii Komisji, wójt nie przedkłada owego planu pod obrady Rady Gminy.  Inwestor poinformował Komisję, że jest skłonny zapłacić koszty projektu miejscowego planu, tak by sprawa była szybciej procedowana.

W dalszej części posiedzenia Komisja opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję. Sporo emocji wzbudził po raz kolejny mpzp umożliwiający budowanie stacji benzynowej w centrum Suchego Lasu. Radni postanowili wycofać ten punkt z obrad Rady Gminy. Należy dodać, że obecnie oprócz tej stacji możliwa jest budowa kolejnej w pobliżu szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. A więc na odcinku 2,8 km byłyby 4 stacje benzynowe. Analizowano też projekty uchwał budżetowych. Dyskutowano również o środkach na uzyskanie homologacji dla wozu strażackiego, który został zakupiony w maju br. Samochód jest w dobrym stanie i nadaje się w pełni do akcji ratowniczych, a od maja br. stoi w garażu. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Komisja nie wydała opinii w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018. Pod koniec posiedzenia przedyskutowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych