[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (luty 2015)

Autor:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w bieżącej kadencji Rady Gminy odbyła 3  posiedzenia, podczas których ustaliła: plan pracy, dokonała podziału zadań dla poszczególnych członków (informacja poniżej) oraz przedłożyła terminy posiedzeń. Do najważniejszych działań komisji w tym okresie należało:
•    przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat koncepcji budowy gminnego systemu monitoringu oraz wystosowanie pisma do sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w sprawie wskazania newralgicznych punktów na terenie Gminy Suchy Las pod kątem realizacji koncepcji budowy gminnego sytemu monitoringu,
•    wystąpienie do GCI sp. z o.o. o udostępnienie informacji dotyczącej  aktualnego stanu sieci światłowodowej i kanalizacji teletechnicznej na terenie Gminy pod kątem realizacji koncepcji gminnego systemu monitoringu,
•    złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Złotnickiej,
•    sformułowanie wniosku do Urzędu Gminy dotyczącego zmiany organizacji ruchu, umożliwiającego lokalizację przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Szkółkarska/ Borówkowa w Suchym Lesie,
•    wystosowanie wniosku o podjęcie działań przez Urząd Gminy w celu lokalizacji pętli autobusowej dla linii nr 904 na terenie wschodniej części Osiedla Złotniki – Osiedle,
•    przeprowadzenie konsultacji z Wójtem w sprawie ewentualnego  ujęcia w projekcie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Suchy Las również  modernizacji budynku Komisariatu Policji w Suchym Lesie,
•    monitorowanie prac realizowanych przez Urząd w zakresie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu w ul. Obornickiej w Jelonku oraz koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ścieżki pieszo-rowerowej do Złotnik Wsi,
•    przeprowadzenie przy współudziale Pracownika Referatu Komunalnego oraz Przewodniczącej Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód wizji lokalnej na terenie Osiedla w związku ze złożonymi wnioskami jednego z mieszkańców.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz zakres ich działań:
1. Włodzimierz Majewski – przewodniczący
2. Dariusz Matysiak – wiceprzewodniczący, współpraca ze Strażą Pożarną
3. Urszula Ćwiertnia – współpraca z Urzędem Gminy oraz jej jednostkami
4. Zbigniew Hącia – współpraca ze Strażą Gminną
5. Ryszard Tasarz – współpraca z Policją

Lista Publikacji Ogólnogminnych