[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Gazeta Sucholeska otwiera się na głos opozycji!

Autor:

Drodzy czytelnicy, z satysfakcją informujemy, że często krytykowana przez nas za jednostronny przekaz, gminna Gazeta Sucholeska rozpoczęła proces przemian! Przejawem tego jest bez wątpienia możliwość publikowania przez każdy klub radnych swoich opinii, poglądów i stanowisk w ważnych sprawach publicznych dotyczących naszej gminy. Zachęcam zatem do lektury nieco spóźnionego, ale bardzo ważnego artykułu autorstwa przewodniczących klubów: Gmina Razem oraz Inicjatywa Mieszkańców „O budżecie Gminy Suchy Las w 2015 r.” – strona 10 (Gazeta Sucholeska, marzec 2015 r.)


 

gs


O budżecie Gminy Suchy Las w 2015 r.

Ostatnio coraz częściej mówi się o możliwości aneksji Gminy Suchy Las przez Poznań. Budzi to zrozumiałe zaniepokojenie wśród lokalnych sucholeskich patriotów. Nie da się ukryć, że część mieszkańców naszej Gminy przyjęłaby taką decyzję z zadowoleniem lub obojętnością. Zasadne zatem wydaje się pytanie, w jakim kierunku powinna zmierzać sucholeska wspólnota samorządowa, aby zwolenników ewentualnej fuzji z Poznaniem było mniej niż jej przeciwników? Jak piszą L. Napierała i Z. Szymański w świetnym artykule „Czym jest Gmina”- http://www.gminarazem.pl/czym-jest-gmina/ „Zamieszkujący jakiś obszar ludzie mają przecież podobne interesy. Wszak każdy chce, by w jego miejscowości i najbliższej okolicy było bezpiecznie i czysto, by drogi były skanalizowane, a transport publiczny sprawny. Te i inne potrzeby mieszkańców nazywamy interesem publicznym. Realizacja tego interesu wymaga jednak sprawnego zarządzania”. Dodać należy, że podstawowym narzędziem realizacji interesu publicznego jest budżet Gminy.
W 2015 roku na kształt budżetu spory wpływ mieli radni klubów: Gmina Razem oraz Inicjatywa Mieszkańców, którzy chcąc wprowadzić ważne zmiany do przygotowanego jeszcze przed wyborami projektu budżetu, musieli sformułować pewne ogólne zasady postulowanych zmian.

Zasadą naczelną było wsłuchanie się w oczekiwania społeczne, w szczególności wyrażane poprzez: lokalnych przedstawicieli i liderów, sołtysów, członków zarządów osiedli czy rad sołeckich. Chcieliśmy, żeby głos sołtysa traktowany był z taką samą powagą jak głos prezesa spółki, a stanowisko rady sołeckiej, czy osiedlowego zebrania mieszkańców, znaczyło tyle samo, co stanowisko rady nadzorczej choćby największego sucholeskiego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy chociaż częściowe wyrównanie rażącej dysproporcji pomiędzy inwestycjami w uprzemysłowionych terenach Gminy i terenach zamieszkałych przez ludzi, którzy od lat czekają na upragnione drogi i kanalizację. Przesunęliśmy zatem w czasie częściowo  wydatki na budowę ulic: Nektarowej i Diamentowej, gdzie nie ma budynków mieszkalnych, a przyspieszyliśmy np. o 2 lata realizację długo oczekiwanej inwestycji drogowo – kanalizacyjnej w Złotkowie. Jest oczywiste, że władze gminne powinny troszczyć się o dobre warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, np. poprzez kreowanie przyjaznej polityki fiskalnej, jednakże na budowę jednej krótkiej ulicy Nektarowej w Suchym Lesie, gdzie znajduje się kilka firm i ani jednego budynku mieszkalnego zaproponowano w projekcie budżetu kwotę większą niż na budowę np. 10 ulic w Złotnikach.

Opowiedzieliśmy się również za podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników gminnych, zwłaszcza tych najmniej uposażonych. Zdajemy sobie sprawę, że nie rozwiąże to ich problemów, ale dokonaliśmy pierwszego kroku we właściwa stronę.

Inną zasadą, która nam przyświecała podczas formułowania wniosków budżetowych była chęć rozwiązania drobnych, mało kosztownych, a bardzo uciążliwych spraw komunalnych (kosze na śmieci, wiaty przystankowe, oświetlenie ulic, wyrównywanie dróg itp). W Golęczewie zaproponowaliśmy dofinansowanie oświetlenia boiska, wykonanie boksów dla zawodników i dodatkowe siedziska na trybunach, a także projekt oświetlenia ulic: Strażackiej, Promienistej i Krętej. Opowiedzieliśmy się także za doprowadzeniem wodociągu na ul. Stawną, ponieważ woda ze studni jest w zasadzie niezdatna do picia i celów sanitarnych. W Biedrusku wnioskowaliśmy między innymi o utwardzenie nawierzchni niektórych ulic płytami oraz budowę chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw. Zaproponowaliśmy też oświetlenie pięcioma lampami drogi znajdującej się za garażami. Na os. Grzybowym natomiast zostaną zamontowane tablice informacyjne, przybędzie koszy na psie odchody oraz zastanie zamontowana skrzynka energetyczna na placu zabaw. W Złotnikach – Osiedlu, w ogrodzie przy ul. Żukowej zostanie zbudowana drewniana wiata (scena), a ulice Jelonkowa oraz Ognikowa zostaną wreszcie doświetlone. W Suchym Lesie będzie obsadzona górka saneczkowa, a w rejonie ulic: Malinowa/ Aroniowa powstaną nowe miejsca postojowe. Zostaną też zamontowane lampy przy ul. Truskawkowej. W Złotnikach Wsi zostanie wreszcie uporządkowany i wyposażony teren wokół stawu (wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenie, urządzenia do zabawy itp.). W Chludowie doświetlone zostaną ulice: Polna i Chojnicka, a OSP otrzyma nowy Defibrylator. W  Zielątkowie, w okolicach placu zabaw zostanie urządzony teren zielony, a w Złotkowie zostaną uzupełnione lampy przy ul. Sobockiej.

Kolejną zasadą, która dla nas miała priorytetowe znaczenie, to zgoda na realizację wydatków po ich właściwym, zrozumiałym i jasnym uzasadnieniu. Brak stosownej argumentacji na rzecz  danego wydatku skutkował brakiem jego poparcia. Przykładem może być tutaj choćby rozbudowa budynku Urzędu Gminy – poparcie przez nas tego zadania nastąpiło dopiero po przedstawieniu dodatkowych, pisemnych wyjaśnień. Nie poparliśmy natomiast dokapitalizowania gminnej spółki LARG w kwocie 150.000 zł, gdyż nie przedstawiono celowości przekazania takiej kwoty. Zgodziliśmy się jednak, żeby przekazać spółce kwotę 300.000 zł na promocję gospodarczą Gminy w celu pozyskania firm rejestrujących środki transportu na terenie Suchego Lasu, co generuje większe wpływy do budżetu z tyt. podatków.

Sporą wagę przywiązywaliśmy również do konieczności uzyskania właściwego efektu w stosunku do poniesionego nakładu finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko rozumianej promocji Gminy. Poparliśmy zatem np. dofinansowanie działalności artystycznej zespołu oraz orkiestry z Chludowa – 45.000 zł , a zgłosiliśmy wątpliwości w zakresie finansowania wydatków dotyczących reklam i publikacji w mediach – 115.000 zł.
Duże znaczenie miało dla nas finansowanie rozwiązań komunikacyjnych w Gminie, które realnie powinny podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości w ich codziennym funkcjonowaniu. Poparliśmy zatem realizację skutecznego uspokojenia ruchu na os. Grzybowym na bazie wcześniej opracowanej koncepcji, budowę sygnalizacji świetlnej na bardzo niebezpiecznym przejściu dla pieszych w Jelonku, czy poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Pawłowicka/ Obornicka w Złotnikach. Kwestionowaliśmy za to przeznaczenie kwoty 500.000 zł na przejście pod torami w ul. Sucholeskiej, jako inwestycji nierealnej z powodu braku zainteresowania jej realizacją partnerów: Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz PKP.

Zaproponowaliśmy też racjonalizację pewnych wydatków, szczególnie w sferze usług  informatycznych. W sumie wnioskowaliśmy o wprowadzenie ponad 60 poprawek do budżetu, z których Wójt poparł 50, przedstawiając stosowne autopoprawki. Kilkanaście poprawek pozostawiono do rozstrzygnięcia radnym, którzy po często burzliwej, pełnej emocji dyskusji, zdecydowali o ich losie podczas sesji budżetowej – 29 stycznia 2015 r.
Należy też podkreślić, że po pracach w komisjach, w związku z urealnieniem niektórych wydatków  wygospodarowaliśmy oszczędności dla zadłużonego sucholeskiego budżetu na kwotę ponad 1,6 mln. zł w stosunku do założeń w projekcie budżetu.

Należy na koniec podkreślić, że te wszystkie potrzebne dla mieszkańców zmiany nie mogłyby być wprowadzone, gdyby nie współpraca Klubu Radnych Gmina Razem z radnymi Klubu Inicjatywa Mieszkańców z os. Grzybowego. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca, wzajemne zrozumienie i determinacja w dążeniu do wprowadzania zmian dobrze wróży Gminie Suchy Las w przyszłości.

Zaznaczyć należy też, że wiele wniosków zaproponowanych przez naszą koalicję nie budziło też zastrzeżeń pozostałych radnych, bowiem wszyscy wydają się rozumieć, że ważniejszy od sympatii politycznych jest interes mieszkańców, wyrażający się choćby w budowaniu klimatu do przeciwstawiania się nadmiernej „integracji” z Poznaniem. Budżet Gminy Suchy Las powinien zatem być nie tylko instrumentem finansowym, ale również narzędziem służącym do realizacji ważnych celów społecznych.

(-) Włodzimierz Majewski – przewodniczący Klubu Inicjatywa Mieszkańców
(-) Michał Przybylski – przewodniczący Klubu Gmina Razem

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych