[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Pieniądze dla stowarzyszeń

Autor:

W gminie Suchy Las prowadzi działalność kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji. Niektóre z nich korzystają z dotacji gminnych, inne prowadzą działalność w oparciu o fundusze własne. Dotacje przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oceny ofert dokonuje specjalna komisja powołana przez wójta. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje wójt. W sumie do podziału jest ok. 1 mln rocznie.

Sporo mieszkańców oraz działaczy stowarzyszeń zwraca uwagę na małe uspołecznienie decyzji w zakresie przyznawania poszczególnym podmiotom środków publicznych. Jest wprawdzie komisja, która dokonuje formalnej oraz merytorycznej oceny wniosków, ale składa się, z wyjątkiem jednej osoby z urzędników. Tak więc jej rola jest w zasadzie fasadowa, a decyzję jednoosobowo podejmuje wójt.

Czy tak powinno być? Raczej nie. Wydaje się, że środki powinny być przyznawane w bardziej transparentny sposób. W komisji opiniującej powinni zasiadać przedstawiciele jednostek pomocniczych, Rady Gminy, stowarzyszeń i fundacji a także urzędu gminy. Komisja powinna być powoływana przez wójta co najwyżej na 2 lata, a efekty jej prac winny być upubliczniane. Mam nadzieję, że w końcu wypracujemy oczekiwane przez mieszkańców standardy. Przyczyniłoby się to do znacznie większego niż obecnie poziomu społecznej akceptacji decyzji wójta i uniknęlibyśmy w tym względzie wielu nieporozumień.

Lista Publikacji Ogólnogminnych