[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czym jest Gmina?

Autor:

Gmina to wspólnota mieszkańców z określonego terytorium, tworzona z mocy prawa (Konstytucji RP i właściwych ustaw). Wspólnota, do której przynależność jest obowiązkowa. Będąc zameldowanym w Polsce nie da się być poza gminą, nie da się „wyjść z samorządu”. Zresztą nawet gdyby można było, nie warto się z tej wspólnoty wykluczać.

Zamieszkujący jakiś obszar ludzie mają przecież podobne interesy. Wszak każdy chce, by w jego miejscowości i najbliższej okolicy było bezpiecznie i czysto, by drogi były skanalizowane, a transport publiczny sprawny. Te i inne potrzeby mieszkańców nazywamy interesem publicznym. Realizacja tego interesu wymaga jednak sprawnego zarządzania.

Nie ma ani fizycznej, ani prawnej możliwości, by obywatele sami mogli podjąć się zarządzania sprawami gminnymi. Muszą wyłonić spośród siebie ludzi, którym powierzą wykonywanie zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych wspólnotom samorządowym przez Państwo Polskie. Te wyłonione osoby tworzą organy ustrojowe gminy. Zatem samorząd gminny działa przy pomocy swoich organów ustawowych (ustrojowych). Są nimi w kolejności ustrojowej:
a)    Rada Gminy
b)    Wójt

Skąd się biorą członkowie tych organów? Z wyborów powszechnych, a więc wybiera ich każda i każdy z nas (o ile może głosować zgodnie z kodeksem wyborczym), dlatego, skoro mieszkańcy gminy decydują, kto ich będzie reprezentował zasiadając w wyżej wymienionych organach, winni dla swojego własnego i wspólnego dobra wybrać ludzi:
a)    kompetentnych,
b)    przenoszących potrzeby i oczekiwania mieszkańców (wyborców) na forum gminne,
c)    potrafiących przełożyć te potrzeby na język zadań gminy oraz wyegzekwować ich wykonanie,
d)    z charakterem, nieulegających naciskom, o dojrzałej osobowości,
e)    o umiejętności działania w grupie, wiedzących kiedy przewodzić,  a kiedy iść za kimś innym,
f)    konstruktywnych i krytycznych,
g)   potrafiących analizować podejmowane działania (decyzje) i przewidywać ich konsekwencje.

Dlaczego wybierani przez nas ludzie muszą być możliwie najlepsi? Bo będą stanowić prawo lokalne (uchwały), co oznacza, że zdecydują o szkolnictwie, urbanistyce, transporcie, bezpieczeństwie, podatkach lokalnych, współpracy z innymi samorządami (różnych szczebli) oraz administracją państwową.  Innymi słowy, ludzie (mieszkańcy) są podmiotami, a nie przedmiotami, ale muszą chcieć być tymi podmiotami.  Mają prawo do samorządu, które to prawo jest konkretne, namacalne dla wspólnoty,  chronione przez Państwo i nakładające na gminę swoją część odpowiedzialności za dobro wspólne i wykonywanie wspólnych zadań wraz z innymi samorządami i administracją państwową.

ppłk w st. spocz. mgr Zdzisław Szymański
Radny Rady Gminy Suchy Las V Kadencji (2006-2010). Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Lechosław Napierała
Radny Rady Gminy Suchy Las V Kadencji (2006-2010). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych