[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

STOP dla dalszej urbanizacji Złotnik!

Autor:

Złotniki – Osiedle z racji swego położenia to najszybciej urbanizujący się obszar naszej gminy. Do prawie 1.500 naszych mieszkańców w ciągu kilku lat dołączy ok. 3.000 nowych. Na terenie osiedla działa obecnie 3 deweloperów, a w kolejce czeka następny inwestor, który planuje wybudować kolejne osiedle dla ok. 300 – 400 ludzi przy ul. Pawłowickiej. Zabiega właśnie o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, który mu realizację owego przedsięwzięcia umożliwi. Proces ten przebiega w warunkach braku jakiejkolwiek infrastruktury oświatowej i bardzo słabo rozwiniętej sfery usług. Jest to efektem poważnych błędów i zaniechań ostatnich kilkunastu lat. Przypomnieć należy choćby kuriozalną decyzję podjętą w 2012 r. o budowie szkoły zamiast w Złotnikach w Suchym Lesie. Decyzja zapadła wbrew woli Zarządu Osiedla, na którego czele stał wtedy obecny radny Michał Przybylski. Niestety, w wyniku tej decyzji, po planowanej reformie będziemy mieć 3 szkoły podstawowe w Suchym Lesie i ani jednej w Złotnikach. Taka sytuacja wzmaga również niepotrzebnie spory problem komunikacyjny w godzinach szczytu na os. Grzybowym oraz w Suchym Lesie. Barak komunikacji szkolnej sprawia, że rodzice zmuszeni są wozić dzieci do szkół w Suchym Lesie swoimi prywatnymi samochodami.

Od dłuższego czasu Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE zabiega o wywołanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Złotnikach. Pierwszą interpelację w tej sprawie złożył radny Michał Przybylski w listopadzie 2015 r. Nawiązał w niej do zawartego z właścicielem posesji nr 416/26 porozumienia, na mocy którego zostanie rozpoczęta procedura zmierzająca do uchwalenia na części przedmiotowej nieruchomości zmiany aktualnie obowiązującego planu.

Działka 416/26

Zakres opracowania tego planu miał być ograniczony do pasa położonego wzdłuż ulicy Kochanowskiego z przeznaczeniem docelowym na plac zabaw i siłownie zewnętrzną. Po wejściu w życie zmiany tego planu nastąpiłby podział nieruchomości w celu wydzielenia działki przeznaczonej pod plac zabaw i jej przekazanie przez właściciela na rzecz gminy. Niestety, pomimo podpisanego w sierpniu 2015 r. porozumienia z właścicielem owej nieruchomości plan nie został przez wójta wywołany. Mieszkańcy odkładają osiedlowe pieniądze na plac zabaw i siłownie, ale coraz bardziej tracą wiarę w skuteczną realizację tego przedsięwzięcia.

Niezależnie od zawartego porozumienia z właścicielem działki nr 416/26, radny Michał Przybylski wskazywał we wspomnianej powyżej interpelacji, że warto rozważyć objęcie granicami planu nie tylko część działki 416/26, lecz większy obszar, o co od dawna zabiegają właściciele ziemi w rejonie ulicy Kochanowskiego. Warto przypomnieć, że w tym rejonie są ukończone projekty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej głównych ulic, które uwzględniają ewentualne podziały dużych parcel na kilka mniejszych. Wójt, odpowiadając na interpelację radnego Przybylskiego obiecywał, że „sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym obszarze jest uwzględnione w przygotowanym (…) projekcie budżetu na rok 2016”. Rok 2016 mija – mieszkańcy czekają. Póki co, nie dość, że nie wywołano miejscowego planu dla całego tego obszaru, to nawet nie zrobiono tego dla małego fragmentu pod plac zabaw dla dzieci. W zamian za to proponuje się radnym uchwalenie wspomnianego miejscowego planu pod kolejne nowe osiedle po drugiej stronie ul. Obornickiej.

W takiej sytuacji radny Michał Przybylski, po raz kolejny poprosił o wyjaśnienia. Dowiedział się, że w Gminie Suchy Las nie ma obecnie potrzeby przystępowania do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, ale mieszkańcy nie powinni tracić nadziei, bo być może za kilka lat coś się zmieni, gdyż planuje się dokonać w Gminie Suchy Las „korekty kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Przy okazji przypomniano radnemu o konieczności procedowania planu pod nowe osiedle.

Poza problemami planistycznymi urbanizację Złotnik planuje się przeprowadzić bez uwzględnienia interesów obecnych mieszkańców. W propozycjach budżetowych na 2017 r. przesunięto budowę ulicy wraz z kanalizacją w rejonie Kochanowskiego z lat 2017-2019 na lata 2020-2021. Systematycznie zalewanym mieszkańcom ulicy Prostej oraz Żukowej zaproponowano remont ulic dopiero od 2018 r., co jak uczy przypadek ul. Kochanowskiego wcale nie musi się ziścić. Nie planuje się zrealizować nawet mało kosztownej inwestycji – oświetlenia ulicy Forsycjowej. Skandal to najłagodniejsze słowa, które po analizie projektu budżetu na 2017 rok wypowiadają mieszkańcy Złotnik – Osiedla. Wycięto z budżetu w zasadzie wszystko, poza budową węzła kolejki metropolitalnej za pieniądze unijne. Rozgoryczenie i złość mieszają się z niedowierzaniem, że w ogóle takie propozycje ujrzały światło dzienne, bowiem kilka miesięcy temu zakończono kosztowne prace projektowe ulic z rejonu Kochanowskiego, a pod koniec roku powinny zakończyć się prace projektowe dla wschodniej części osiedla. Czy zatem wykonane projekty, za setki tysięcy złotych będzie można wyrzucić po prostu w błoto?

Oliwy do ognia dolała sprawa północno – wschodniej obwodnicy Poznania, która wg. planów Zarządu Dróg Powiatowych ma przebiegać bardzo blisko ulicy Kalinowej oraz Pagórkowej w Złotnikach. Wspólnie z radnym Michałem Przybylskim, po konsultacji z mieszkańcami zaproponowaliśmy alternatywny korytarz dla tej drogi. Propozycję przedstawiliśmy podczas zebrania mieszkańców Złotkowa, Złotnik oraz Suchego Lasu w dniu 16 listopada br. Propozycja ta zyskała jednoznaczne poparcie przybyłych na zebranie ludzi. Jest ponadto zgodna z koncepcją Stowarzyszenia METROPOLIA, którego członkiem jest nasza gmina. Niestety nie dość, że nie mamy poparcia wójta w tej sprawie, to odmówiono nam nawet możliwości publikacji tego wariantu w gminnych mediach. Czy zamykanie ust mieszkańcom to właściwa metoda publicznego dyskursu? Ocenę pozostawiam czytelnikom.

Sugerowany przez Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle przebieg obwodnicy

Proponowany przez Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle przebieg obwodnicy

Metropolia

Proponowany przez Stowarzyszenie METROPOLIA przebieg obwodnicy

Co w takiej sytuacji należy zrobić?

  1. Koniecznie zablokować uchwalenie planu pod nowe osiedle przy ul. Pawłowickiej bez poszerzenia jego granic o rejon ulicy Kochanowskiego. Jeśli bowiem nowe osiedle zostanie wybudowane, nie będzie prawdopodobnie możliwości podziału dużych działek na mniejsze w rejonie Kochanowskiego. Terenów pod budownictwo może być bowiem zbyt dużo i wojewoda każdy następny miejscowy plan będzie mógł w tym zakresie zakwestionować. Ponadto w planie tym należy wykreślić korytarz dla północno – wschodniej obwodnicy Poznania.
  2. Zbudować większość w Radzie Gminy, która nie poprze przesunięcia zaplanowanej na lata 2017-2018 budowy ulic w rejonie Kochanowskiego na lata 2020-2021. Inwestycja powinna się rozpocząć zgodnie z planem, tj. w 2017 r. Zadanie to mogłoby być realizowane w 3 etapach w latach 2017-2019. Etap 1 (2017/2018) ul. Kochanowskiego, ul. Pawłowicka do torów kolejowych; Etap 2 (2018) ul. Reja; Etap 3 (2019) ul. Słowackiego, ul. Prusa. Przetarg na całe zadanie – 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r.
  3. Zrealizować wreszcie remont dróg we wschodniej części osiedla w latach 2017-2019. Etap 1 (2017) ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej); Etap 2 ul. (2018) ul. Działkowa, ul. Okrężna, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa (od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej); Etap 3 (2019) ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul. Kalinowa (nowy odcinek). Przetarg na całe zadanie – 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r.
  4. Wyodrębnienie obwodu szkolnego Złotniki Osiedle – Złotniki Wieś – Złotkowo i przyspieszenie budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Złotnikach na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego osiedla.
  5. Zrealizować długo wyczekiwany przez mieszkańców, projekt uspokojenia ruchu na os. Grzybowym oraz w Suchym Lesie.

Miejscowy plan dla nowego osiedla na pograniczu Złotkowa i Złotnik powinien zatem zostać uchwalony dopiero po spełnieniu powyższych warunków.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle

Lista Publikacji Ogólnogminnych