[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Współpraca ze stowarzyszeniami?

Autor:

Pan red. Tomasz Mańkowski – asystent wójta ds. komunikacji społecznej, relacjonując przebieg listopadowej sesji, ubolewał, że radni wycofali z porządku obrad nieobligatoryjny dokument dotyczący wieloletniej współpracy gminy z niektórymi organizacjami społecznymi.

Dokument ten został przygotowany z pominięciem radnych. Widocznie oczekiwano, jak dawniej bywało, tylko podniesienia w stosownej chwili ręki do góry. Co ciekawe, o przygotowaniu takiej uchwały nie została nawet poinformowana komisja społeczna, przeciwko czemu ostro zaprotestował jej przewodniczący radny Krzysztof Pilas.

Na terenie Gminy mamy ponad 50 organizacji pozarządowych. Mogą one ubiegać się o dotacje w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Projekt programu wieloletniego dotyczył w zasadzie projektów konkursowych.

Podstawowym mankamentem tego projektu było w zasadzie pominięcie komponentu społecznego. W naszej opinii, nadreprezentowany był aparat urzędniczy. Zespół opiniująco – doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi składa się np. tylko z urzędników, natomiast komisję konkursową do opiniowania konkretnych ofert miał powoływać wójt w sposób arbitralny.

Do tej pory program wieloletni nie funkcjonował, a stowarzyszenia otrzymywały stosowne środki na działalność. Podobnie będzie w roku 2016. Mamy jednak nadzieję, że mankamenty projektu zostaną usunięte i w roku następnym taki wieloletni program będzie można uchwalić.

Przy okazji warto też wspomnieć o projektach pozakonkursowych. W 2014 roku w trybie pozakonkursowym zaledwie 5,5% możliwych beneficjentów (czyli tylko 3 stowarzyszenia) otrzymało aż 75% środków przeznaczonych dla wszystkich organizacji.

stowarzyszenia_2014

Trudno zatem nie odnieść wrażenia, że sposób dystrybucji publicznych środków pozostawia wiele do życzenia i powinien ulec radykalnej zmianie.

W ostatnim czasie komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę współpracy wójta z organizacjami społecznymi, formułując kilka istotnych wniosków:

  • zwiększenie ilości przedstawicieli stowarzyszeń w komisji konkursowej, biorącej udział w rozstrzygnięciu ofert na realizację zadań publicznych gminy Suchy Las,
  • publikowanie na początku każdego roku na stronie internetowej gminy Suchy Las oraz w Gazecie Sucholeskiej harmonogramu konkursów na dany rok,
  • przeprowadzanie wnikliwej analizy wysokości kosztów organizacyjnych projektów konkursowych (koszty obsługi, w tym administracyjne). W przypadku wysokich kosztów, przewyższających 20% całkowitej wartości projektu zalecono przeprowadzenie negocjacji z beneficjentem,
  • monitorowanie ilości beneficjentów ostatecznych (wielkość grupy docelowej) dotowanych projektów.

(-) Grzegorz Łukszo
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lista Publikacji Ogólnogminnych