[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy wójt otrzymał absolutorium?

Autor:

W piątek, 29 czerwca  br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Suchy Las. Radni dokonali oceny sprawozdania wykonania budżetu przez wójta w 2017 roku. Najpierw budżet pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO), zgłaszając jednak wiele uwag (punkt IV.5). Kolejnym etapem była analiza sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, która sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Wniosek ten również podlegał zaopiniowaniu przez RIO i jest przyjmowany zwykłą większością głosów. Po wyczerpaniu tej dość długiej procedury zwołano absolutoryjne posiedzenie Rady Gminy Suchy Las.

Autonomia Rady Gminy

Decyzja Rady Gminy w kwestii udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi jest bezwzględnie autonomiczna. Radni powinni zapoznać się zarówno ze stanowiskiem RIO, jak i Komisji Rewizyjnej. W żadnej mierze jednak opinie te nie wiążą radnych podczas głosowania. Radni nie powinni być również związani w tym względzie dyscypliną klubową. Ich decyzja powinna być merytoryczna, a nie polityczna. Radni klubu Nowoczesna Gmina popierającego wójta głosowali identycznie – wszyscy za absolutorium, natomiast radni koalicji Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem różnie.

Kiedy wójt otrzymuje absolutorium?

Wójt otrzymuje absolutorium, gdy za jego udzieleniem głosuje  więcej niż połowa ustawowego składu rady. W przypadku naszej gminy wójt otrzymuje absolutorium, jeżeli za jego udzieleniem opowie się przynajmniej 8 radnych.  Jeżeli natomiast bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy wypowie się przeciw (również przynajmniej 8 radnych), to absolutorium nie zostanie udzielone. Wyniki takiego głosowania stanowią podstawę do sporządzenia uchwały odpowiednio o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium.

Jak było w Suchym Lesie?

W sytuacji gdy za żadną z tych możliwości nie padnie wymagana bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady, będziemy mieli do czynienia z wynikiem nierozstrzygającym. Właśnie taką sytuację mamy w tym roku w Suchym Lesie. Za udzieleniem wójtowi Grzegorzowi Wojterze absolutorium głosowało zaledwie 6 radnych, przeciwnych było również  6 radnych, a wstrzymał się od głosu 1 radny. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu, gdyż musiał nagle opuścić salę obrad. Przypomnijmy, że ustawowy skład rady to 15 radnych, jednak jeden z radnych klubu Nowoczesna Gmina utracił mandat ze względu na naruszenie tzw. przepisów antykorupcyjnych (art. 24f u.s.g.). Tak więc, podobnie jak w wielu innych gminach, kwestia absolutorium dla wójta Grzegorza Wojtery nie została jednoznacznie  rozstrzygnięta. Pewne jest jednak to, że wójt nie może pochwalić się otrzymaniem absolutorium za 2017 rok, bowiem zabrakło co najmniej dwóch głosów.

Co zarzucano wójtowi?

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziła wielogodzinna, bardzo merytoryczna dyskusja. Radni analizowali zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty wykonania budżetu. Podkreślali spadek zadłużenia gminy, wysoki poziom wykonania wpływów budżetowych oraz prawidłowe wykonanie wydatków bieżących. Negatywnie oceniano poziom wykonania zadań inwestycyjnych -zaledwie 65%. Jest to najgorszy wynik od 2012 roku i znacznie odbiega od wykonania  zadań inwestycyjnych  w gminach ościennych, np. w Rokietnicy wskaźnik ten wynosi 94%, a w Tarnowie Podgórnym 98%. W sumie nie wykonano 43 zaplanowane zadania!

Radni wskazywali, że polityka inwestycyjna prowadzona jest fatalnie. Zadania są źle zaplanowane, a ich koszty niedoszacowane. Dominuje chaos, przypadkowość i brak informacji.

Radni podawali też konkretne przykłady, np. zakup samochodu strażackiego za ponad 400.000 zł bez homologacji, co skutkowało tym, że auto w 2017 roku stało w garażu. Przypomniano też o bardzo dziwnym sposobie pozyskania siedziby ZGK, co stało się przedmiotem zainteresowania CBA, podobnie jak sposób wykonania gminnego monitoringu, gdzie efektem wydania pół miliona złotych jest jedna kamera zainstalowana w Złotnikach oraz przeniesienie serwera z Urzędu Gminy do siedziby spółki informatycznej GCI Sp. z o.o. Podnoszono też sprawę pożaru autobusu z sucholeskiego ZKP

***

W świetle dyskusji radnych, która już wkrótce będzie mieszkańcom udostępniona w formie wideo i protokołu, Rada Gminy Suchy Las obeszła się z wójtem Grzegorzem Wojterą raczej łagodnie. Przypuszczam, że w wielu innych gminach, tak wykonane zadania inwestycyjne, skutkowałyby jednoznaczną decyzją o nieudzieleniu wójtowi absolutorium.

Lista Publikacji Ogólnogminnych