[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Jak Nowoczesna Gmina prawdę nagina

Autor:

W lipcowym numerze Gazety Sucholeskiej (nr 06 [150], lipiec 2015) ukazał się tekst klubu radnych Nowoczesna Gmina. Tradycyjnie, z uwagi na brak zaangażowania i własnych sukcesów, radni konkurencyjnego klubu koncentrują się na krytyce naszej pracy, posługując się półprawdami i ordynarnymi, ewidentnymi kłamstwami. Trudno też zakładać, że nie jest to świadome i celowe działanie aprobowane przez redakcję Gazety Sucholeskiej, ponieważ zawarte informacje mogły zostać bez trudu zweryfikowane w oparciu o publicznie dostępne dokumenty. Nie ma więc mowy o pomyłce. Prawie cały tekst opiera się na trzech nieprawdziwych informacjach:

1. (…) na wniosek Inicjatywy Mieszkańców przekazano środki z zadania budżetowego „uspokojenie ruchy na os. Grzybowym z zastosowaniem wariantu IIA” na przebudowę skrzyżowania ulic Obornickiej z Nektarową .

2. Pani Radna Klubu Gmina Razem Agnieszka Targońska wystąpiła z wnioskiem o przejęcie lamp osiedlowych należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Poziomkowego przez Gminę. Uzasadnieniem tej propozycji był m.in. kuriozalny argument, iż owe lampy oświetlają również drogi będące w administrowaniu Gminy Suchy Las. Uchwała budżetowa oczywiście została przyjęta przez Kluby Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkańców, nie bacząc na dodatkowe kilkutysięczne obciążenia dla budżetu z tego tytułu.

3. (…) w lipcu br. zostanie rozpisany przetarg  na długo oczekiwany zbiornik retencyjny między ulicami Bogusławskiego, Obornicką a ulicą Rolną. Podkreślić jednak należy, iż budowa przesunie się o kilka miesięcy, ponieważ  Klub Gmina Razem „wymusił” na Panu Wójcie przeprowadzenie ponownej ekspertyzy gruntu, której koszt wynosił kilka tysięcy złotych.

AD. 1. Nowoczesna Gmina wprowadziła w błąd czytelników pisząc, że na wniosek klubu  Inicjatywa Mieszkańców przekazano środki z zadania budżetowego, dotyczącego uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, na przebudowę skrzyżowania ulic Obornickiej z Nektarową.  Otóż nic takiego nie nastąpiło. Autor tekstu prawdopodobnie miał na myśli,  wniosek Zarządu Osiedla Grzybowego kierowany do Wójta w sprawie przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka (wykonanie ronda) odczytany przez przewodniczącą Rady podczas sesji. Informuję zatem radnych Nowoczesnej Gminy, że póki co zadanie budżetowe dotyczące uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, od momentu uchwalenia budżetu, tj. od stycznia br. w ogóle się nie zmieniło.

Ad.2. Nieprawdziwa jest również informacja o rzekomym przegłosowaniu z inicjatywy radnej Agnieszki Targońskiej przez kluby naszej koalicji uchwały budżetowej przeznaczającej kilka tysięcy złotych na przejęcie lamp osiedlowych należących do wspólnot mieszkaniowych Osiedla Poziomkowego. Informuję, że żadna uchwała w tej sprawie nie została przyjęta, a zainicjowana przeze mnie dyskusja na czerwcowej sesji dotyczyła przede wszystkim możliwości prawnych udzielenia pomocy ponad tysiącu mieszkańcom Osiedla Poziomkowego w zakresie oddzielenia lamp gminnych od osiedlowych, czyli uporządkowania infrastruktury technicznej na tym osiedlu. O całej sprawie pisze  w tym samym numerze Gazety przewodniczący komisji finansowej – Dariusz Matysiak: http://www.gminarazem.pl/komisja-finansowo-budzetowa-i-rozwoju-gospodarczego-czerwiec-2015/ Podkreślić należy też, że radni Nowoczesnej Gminy, odmawiając  udzielenia symbolicznej pomocy mieszkańcom Osiedla Poziomkowego w kwocie ok. 5.000 zł, powoływali się na niepotrzebne obciążenia budżetu naszej Gminy. Ci sami radni, w poprzednim politycznym wcieleniu (klub Zgoda i Rozwój), skazali mieszkańców naszej gminy, również Osiedla Poziomkowego, na konieczność spłaty przez 15 lat corocznie kwoty ponad 1.700 000 zł z tyt. dzierżawy szkoły, która nigdy w tym miejscu nie powinna powstać, a jej koszty, w opinii wielu mieszkańców,  są modelowym przykładem rozrzutności.  Budynek szkoły, ku uciesze radnych wschodniej części Suchego Lasu został oddany na miesiąc przed wyborami samorządowymi. Gdzie w tym czasie byli „strażnicy” publicznych pieniędzy? Przypominamy: http://www.gminarazem.pl/szkola-zamiast-ulic/

Ad.3. Kolejną daleko idącą nieścisłością jest podanie informacji, że klub Gmina Razem „wymusił” na  wójcie przeprowadzenie ponownej ekspertyzy gruntu za kwotę kilku tysięcy złotych  w związku z budową zbiornika retencyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w Suchym Lesie. Otóż klub Gmina Razem nigdy się tą kwestią nie zajmował i na nikim nic nie wymuszał. Radni Nowoczesnej Gminy prawdopodobnie odnoszą się do wniosku Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska z lutego 2015 r., która taki wniosek do wójta sformułowała . Wniosek przyjęto jednogłośnie. Poparł go również jedyny obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel klubu radnych Nowoczesna Gmina – Grzegorz Rewers. Nadmienić należy, że na tym posiedzeniu komisji dwóch pozostałych członków klubu Nowoczesna Gmina było zwyczajnie nieobecnych (sezon narciarski?).  Zachęcam do uważnej lektury protokołu z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las z dnia 17.02.2015 r. (strona 2). Przypominam również, że wójt nie jest zobowiązany automatycznie realizować wszystkich wniosków komisji, ten jednak  uznał za stosowne procedować, co uważam w kontekście później pozyskanej ekspertyzy za decyzję trafną, a wydatek uzasadniony.

Niedawno Redakcja Gazety Sucholeskiej odmówiła publikacji naszego tekstu w rubryce dedykowanej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, klubom radnych. Po wnikliwej analizie uznano bowiem, że nasz materiał  rzekomo nie spełnia wymogów formalnych. Okazuje się jednak, że materiał klubu Nowoczesna Gmina, opierający się prawie  wyłącznie na zwykłych kłamstwach, spełnia wymogi formalne. Dlaczego nikt z pracowników redakcji nie zadał sobie trudu weryfikacji tekstu Nowoczesnej Gminy, a weryfikuje się teksty innych klubów? Zawarte w nim nieprawdziwe informacje można było łatwo sprawdzić w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty.

W związku z zaistniałą sytuacją należy postawić kilka ciągle aktualnych pytań:

  • Czy dopuszczalne jest okłamywanie ludzi w dodatku za ich własne pieniądze?
  • Czy propagandowy wymiar Gazety Sucholeskiej należy nadal finansować?
  • Czy Redakcja Gazety Sucholeskiej to marionetki ręcznie sterowane przez kilku prominentnych radnych Nowoczesnej Gminy?
  • Czy wszyscy radni Nowoczesnej Gminy podpisują się pod tym tekstem?
  • Czy jest ktoś z klubu radnych Nowoczesna Gmina, komu jest zwyczajnie wstyd?

Odpowiedzialność za pracę Redaktorów Gazety Sucholeskiej ponosi wójt. Jest on bowiem pracodawcą dla osób tworzących zespół redakcyjny. Proszę zatem wójta Gminy Suchy Las o wyjaśnienie podnoszonych przeze mnie kwestii. Wzywam również Wójta do podjęcia działań celem uspołecznienia Redakcji Gazety Sucholeskiej. Proszę przywrócić Gazetę Sucholeską jej mieszkańcom!

Od przewodniczącego  Nowoczesnej Gminy Jarosława Ankiewicza nie oczekuję natomiast niczego, poza głośnym, najlepiej kilkukrotnym  odczytaniem Kodeksu Etyki Radnego Gminy Suchy Las na pierwszym posiedzeniu klubu Nowoczesna Gmina, po jego formalnym przyjęciu. Ten kodeks jest przede wszystkim dla Was – rozumieją to już chyba wszyscy poza Wami!!!

Lista Publikacji Ogólnogminnych