[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Co nowego w klubie koalicyjnym Gmina Razem – Inicjatywa Mieszkańców?

Autor:

Historyczne głosowanie …

Do niecodziennego głosowania doszło podczas ostatniej VIII sesji Rady Gminy Suchy Las (25 czerwca). Koalicja Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkańców poparła projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. wniesiony przez wójta. Projektu tego, co ciekawe nie poparł klub wójta – 6 radnych z 7 głosowało przeciwko. Najważniejsze zmiany to:
1. Wykonanie projektu ulic w Biedrusku – os. Kamieni Szlachetnych – 50.000 zł
2. Budowa ulic w Złotnikach: Zielona, Radosna, Wrzosowa (Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana – dołożono na rok 2015 kwotę 380.000 zł, a na rok 2016 – 350.000 zł.
3. Wykonanie projektu ulic w Złotnikach: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa oraz Pagórkowa i Spacerowa – 250.000 zł
4. Przebudowa skrzyżowania i budowa miejsc parkingowych w Suchym Lesie w rejonie Jeżynowej i Malinowej – dołożono kwotę 160.000 zł.
Przybędzie też koszy na śmieci oraz pojemników na psie odchody. Zwiększy się również częstotliwość koszenia traw, a w parku przy os. Poziomkowym zostanie zmieniona nawierzchnia ścieżki. Zwiększyliśmy też środki na pielęgnację istniejącej zieleni oraz zakup i sadzenie roślin.
Poparliśmy też starania mieszkańców os. Poziomkowego o pomoc finansową gminy w kwestii uporządkowania na terenie ich osiedla infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia ulic. Szerzej na ten temat pisze przewodniczący D. Matysiak w sprawozdaniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

Czy będzie spokojniej i bezpieczniej …

Z naszej inicjatywy, na czerwcowym posiedzeniu Rady Gminy, przyjęto bardzo ważne oświadczenie o następującej treści:

„Wobec niemal dekady oczekiwania ze strony mieszkańców Gminy Suchy Las na kompleksowe rozwiązania w zakresie zmiany organizacji ruchu drogowego, Rada Gminy Suchy Las uważa za konieczne podjęcie przez wójta Gminy Suchy Las natychmiastowych kroków w celu opracowania zmian mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego i ograniczenie ruchu tranzytowego w obrębie Złotnik-Osiedla, Złotnik-Wsi, Os. Grzybowego, Jelonka, Suchego Lasu i Suchego Lasu-Wschód. Zmiany te powinny być opracowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ich życia, m.in. poprzez zniwelowanie ruchu tranzytowego na niektórych drogach.
Rada Gminy Suchy Las uważa, że Wójt Gminy Suchy Las powinien przystąpić do realizacji swojej publicznej deklaracji z października 2014 r. zmierzającej do powołania komisji ds. zmiany organizacji ruchu drogowego, w której reprezentowany będzie czynnik fachowy, jak i społeczny – w tym przedstawiciele zarządów osiedli i sołectw”.
Oświadczenie poparło w sumie 11 radnych – wszyscy radni z naszych klubów, natomiast tylko 3 z klubu Nowoczesna Gmina. Czyżby nie wszystkim radnym zależało na poprawieniu bezpieczeństwa w naszej gminie?

Ruch na Grzybowym

Osiedle Grzybowe ma kolejny problem. Otrzymaliśmy materiały pokazujące stopień zniszczenia dróg osiedlowych. Sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Już niedługo z budżetu Gminy trzeba będzie przeznaczyć spore środki na remonty dróg, które miały bezproblemowo służyć mieszkańcom przez wiele lat. Wszystko dlatego, iż nie potrafimy sobie poradzić z narastającym od lat problemem uciążliwych tranzytów w Suchym Lesie oraz na os. Grzybowym. Bardzo często z osiedlowych ulic korzystają kierowcy tirów, którzy znaleźli sobie dogodny skrót do NTPP i Leroy Merlin.

grzybowe_ruch_v4W związku z powyższym Zarząd Osiedla zwrócił się do wójta z wnioskiem w sprawie podjęcia pilnej decyzji dot. przebudowania skrzyżowania ulic Nektarowej Obornickiej na skrzyżowanie ze światłami, w celu zapewnienia bezpiecznego lewoskrętu od strony osiedla. Zarząd wielokrotnie podczas spotkań przedstawiał wójtowi tę propozycję. Powyższe rozwiązanie będzie kluczowe dla wypracowaniu wspólnego kompromisu w celu zniwelowania ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe oraz Suchy Las.

Stary Bar w Chludowie

W decydującą fazę wkracza zakup starego Baru w Chludowie. Pomysłów na wykorzystanie tej nieruchomości jest całkiem sporo. Tak, jak pisał w styczniowym numerze Gazety Sucholeskiej radny Z. Hącia priorytetem będą jednak projekty angażujące środki europejskie, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji zabytków.

Będzie szkoła w Biedrusku

Z inicjatywy radnych z Biedruska G. Łukszo oraz D. Matysiaka urzeczywistnia się koncepcja budowy zespołu przedszkolno – szkolnego w Biedrusku. Ta długo oczekiwana inwestycja powstanie na bazie projektu gimnazjum, którego budowa została zawieszona w latach poprzednich. W opracowaniu projektu prawdopodobnie uczestniczyć będzie również Zarząd Osiedla Biedrusko. W tej chwili trwają konsultacje z wójtem, co do zakresu i formy partycypacji społecznej w fazie przygotowania projektu.

Odór ze składowiska odpadów – niekończąca się historia

Radni naszych klubów włączyli się w projekt prowadzony przez stowarzyszenie GMINA RAZEM, którego celem jest skuteczne rozwiązanie problemu uciążliwego odoru pochodzącego ze składowiska odpadów komunalnych. O naszych akcjach na bieżąco informować będziemy na stronie www.gminarazem.pl. Poniżej pomysł stowarzyszenia na kartkę wakacyjną z Suchego Lasu.

akcja_SLKonsultacje polityczne wójta z radnymi dotyczące nowych gminnych inwestycji …

Sporo kontrowersji wzbudzają planowane przez wójta kolejne inwestycje gminne: budowa placu pryzmowego dla odpadów zielonych (kompostownia), nowego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nowej siedziby dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wójt wskazał dla tych inwestycji dwie potencjalne lokalizacje: Złotniki oraz Chludowo przy istniejącym już PSZOK.

Najwięcej emocji wśród mieszkańców wzbudza oczywiście budowa kompostowni. Pisaliśmy o tym szeroko w kwietniowym wydaniu Gazety Sucholeskiej. Nasze zastrzeżenia budzi nie tylko lokalizacja tej inwestycji, ale w ogóle celowość jej powstania. Nie znamy na chwilę obecną szacunkowych kosztów budowy ani zagrożeń ekologicznych. Nie dysponujemy też analizą rentowności przedsięwzięcia – porównanie kosztów kompostowania odpadów zielonych we własnej kompostowni oraz w kompostowni zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów, z której korzystamy obecnie. Nie bez znaczenia jest bardzo silny opór społeczny co do tej inwestycji, zwłaszcza po doświadczeniach mieszkańców wschodniej części Suchego Lasu. Sporo wątpliwości budzi też sam projekt i technologia kompostowania.
Celową inwestycją wydaje się budowa nowej siedziby dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Budynek na skrzyżowaniu ul. Młodzieżowej i Obornickiej jest w opłakanym stanie technicznym i zbyt mały. Częściowo nowa siedziba będzie sfinansowana ze sprzedaży dotychczasowej, której wartość po zmianie już procedowanego planu miejscowego będzie relatywnie wysoka.
W opinii wójta, nowy PSZOK mógłby być zbudowany tylko wtedy, kiedy siedziba ZGK powstałaby w Złotnikach. W przypadku wyboru wariantu budowy siedziby ZGK w Chludowie PSZOK nie byłby budowany.

Kolejne konsultacje w tej sprawie odbywać się będą w lipcu lub sierpniu, a o ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

(-) Włodzimierz Majewski
(-) Michał Przybylski
Koalicja: Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem

Lista Publikacji Ogólnogminnych