[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Bezpieczeństwo i absolutorium

Autor:

Po czerwcowej sesji absolutoryjnej,  wójt Grzegorz Wojtera  biadoli nad swoim ciężkim losem. Tym razem, na łamach kontrolowanych przez siebie gazet, uskarża się na koalicję radnych z klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, że nie głosowali tak jak oczekiwał, czyli za udzieleniem mu absolutorium. Tradycyjnie w działaniach radnych naszej koalicji doszukuje się manipulacji. Jest nie tylko chorobliwie podejrzliwy, ale również wyznawcą spiskowej teorii. Sprawą polityczną uczynił zwykłe, nie mające znaczenia dla wyniku głosowania, wyjście z sesji jednego z radnych ze względu na konieczność załatwienia bardzo ważnej sprawy zawodowej.

Przypomnijmy, że absolutorium wójtowi udziela wyłącznie Rada Gminy.  Pod względem formalnym sprawozdanie z wykonania budżetu sprawdza też Regionalna Izba Obrachunkowa, która pomimo wielu zastrzeżeń ostatecznie sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Podobnie pozytywną opinie przegłosowali radni wójta podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wójt twierdzi, że 2017 rok to pasmo jego sukcesów, a decyzja Rady to przejaw politycznej hucpy. W swoich rozważaniach pomija cały szereg zjawisk i zdarzeń kompromitujących: niewykonanie ponad 40 zadań inwestycyjnych, niewłaściwie planowanie postępowań przetargowych, brak nadzoru nad działaniami spółek, niewykonywanie uchwał Rady Gminy itp.

Inwestycje w Suchym Lesie

Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych  w naszej zamożnej gminie wykonano zaledwie na poziomie 65,13%  zakładanego planu i był najniższy od 2012 r. W sumie nie wykonano ponad 40 zadań. To chyba rekord Polski w nieudolności prowadzenia inwestycji. W tym samym roku w gminach ościennych wykonano inwestycje na poziomie grubo ponad 90% (np. w Rokietnicy wskaźnik ten wynosi 94%, a w Tarnowie Podgórnym 98%).

 2018_inwestycje

W sumie nie wykonano ponad 40 zaplanowanych inwestycji! Dokonania wójta w tym zakresie przedstawia poniższa tabela wraz z wykresem:

2018_inwestycje_2

Wójt, podczas procedowania wielu zadań nie potrafił w prawidłowy sposób zaplanować budżetów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, przez co konieczne były kolejne przetargi, które wydłużały procedurę i powodowały brak możliwości terminowego ich zakończenia.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Szczególną indolencją wójt wykazał się przy zadaniach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Kilka przykładów:

  • ul. Obornicka w Jelonku: sygnalizacja świetlna na żądanie, oświetlenie przejścia – czas realizacji –  2,5 roku,
  • ul. Szkółkarska w Suchym Lesie: przejście dla pieszych – czas realizacji – 5,5 roku,
  • ul. Słoneczna w Złotnikach Wsi: przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości – w trakcie realizacji od ponad 3 lat,
  • ul. Lipowa w Złotkowie: przejście dla pieszych (odcinek z pomiarem prędkości – w trakcie realizacji od 2 lat,
  • ul. Złotnicka w Złotnikach: przejście dla pieszych Złotnicka/ Krzemowa – w trakcie realizacji od 4 lat.

Jak napisała przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las, radni obeszli się z wójtem Grzegorzem Wojterą raczej łagodnie, bowiem w wielu innych gminach, takie wykonanie budżetu, skutkowałyby jednoznaczną decyzją o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Nasza koalicja nie podjęła w tym względzie uchwały, bowiem stoimy na stanowisku, że w kwestii absolutorium dla wójta, już wkrótce przy urnach wypowiedzą się mieszkańcy naszej gminy. Wszak mamy rok wyborczy.

Lista Publikacji Ogólnogminnych