[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Konsultacje społeczne w sprawie „Kodeksu reklamowego”

Autor:

Krajobraz Suchego Lasu przez kilkanaście ostatnich lat został skutecznie zaśmiecony reklamami. Banery, totemy, reklamy wielkoformatowe, chorągiewki i inne tego rodzaju urządzenia są nagminnie stawiane gdzie popadnie, często bez zgody właściciela gruntu. Sucholeski Urząd przeprowadził ankietę, której wyniki jednoznacznie wskazują, iż mieszkańcy naszej gminy podzielają pogląd o konieczności oczyszczenia przestrzeni z nadmiaru reklam poprzez odpowiednie uregulowania prawa lokalnego. W październiku 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę, której celem było opracowanie „Kodeksu reklamowego” ustalającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Takie uchwały mogą podejmować wszystkie gminy w Polsce w związku z obowiązującą od kwietnia 2015 roku tzw. ustawą krajobrazową. Kwestią reklam w przestrzeni publicznej zajmuje się także Stowarzyszenie Metropolia Poznań w odniesieniu do wszystkich gmin w nim zrzeszonych.

Obecnie gotowy jest już projekt Kodeksu, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy lub na urzędowej stronie BIP. 5 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego mieszkańcy wyrażali swoje wątpliwości i zgłaszali liczne uwagi do projektu. Najwięcej było pytań o kwestie finansowe, a zwłaszcza przewidywaną wysokość podatków, jakie gmina będzie mogła nałożyć na właścicieli tablic i urządzeń reklamowych. Urzędnicy kilkukrotnie musieli tłumaczyć, że „Kodeks reklamowy” nie zawiera takich uregulowań i dopiero po jego uchwaleniu gmina może (choć nie musi) przystąpić do procedowania uchwały zawierającej stawki podatkowe i kary finansowe za reklamy nielegalne. Co więcej, należy nadmienić, że przynajmniej radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCOW-GMINA RAZEM opowiadają się jednoznacznie przeciwko takim podatkom. Naszym celem jest bowiem ochrona krajobrazu i ład przestrzenny, a nie wprowadzanie kolejnych obciążeń finansowych mieszkańców.

Pojawiło się też wiele pytań i uwag dotyczących nowych zasad lokalizacji urządzeń reklamowych, odległości pomiędzy nimi a granicami działek, sposobu traktowania tablic dwustronnych, odległości reklam od pomników przyrody i zabytków, długości okresu przewidzianego na dostosowanie tych urządzeń do nowych wymogów, a nawet uwagi lingwistyczne.

Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana podczas lutowego posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem „Kodeksu reklamowego” i składania pisemnych uwag, co można uczynić do 5 marca 2018 r. Tylko uwagi złożone na piśmie będą rozpatrywane przez wójta w dalszym postępowaniu. Ostateczny kształt uchwały będzie podlegał głosowaniu Rady Gminy.

Lista Publikacji Ogólnogminnych