[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

BOGATY JAK SUCHOLASIANIN

Autor:

Przełom roku w samorządach to okres wytężonej pracy nad sformułowaniem budżetu. Budżet gminy, podobnie jak budżet domowy, składa się z dochodów oraz wydatków. Projektodawcą budżetu jest wójt, natomiast radni zgłaszają wnioski do budżetu, na ogół za pośrednictwem komisji stałych. Wnioski te są na sesji budżetowej głosowane. Wójt, przygotowując projekt budżetu w mniejszym lub większym stopniu, uwzględnia wnioski kierowników poszczególnych referatów, mieszkańców, stowarzyszeń, a nawet grup nieformalnych.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Suchy Las w 2019 roku przedstawiają się następująco:

2019_budżet

Jak widać na powyższym wykresie, podstawą dochodu naszej gminy nie jest wcale, jak wielu uważa, „podatek poligonowy” (ok. 16 mln zł), lecz podatki płacone przez osoby fizyczne (ok. 57 mln zł). To prawie 1/3 dochodów. Tak więc źródłem naszego bogactwa są przede wszystkim dobrze zarabiający mieszkańcy Suchego Lasu. Powinniśmy zatem o nich dbać zabiegając, aby swoje podatki płacili właśnie w naszej gminie, nawet jeśli nie są u nas zameldowani. Ważnym elementem są też dochody z Unii Europejskiej (ok. 21,6 mln zł) oraz podatek od nieruchomości płacony przez firmy (14,5 mln zł). Hossa w gospodarce oraz konsekwentna polityka niskich stawek generuje też w ostatnich latach wzrost wpływów z podatku od środków transportowych płaconych przez przedsiębiorców (ok. 11,00 mln zł). Trzeba też dodać, że niektóre wpływy do budżetu mają charakter iluzoryczny, ponieważ gmina jedynie pośredniczy w wydatkowaniu tych pieniędzy, np. subwencja oświatowa (ok. 21,6 mln zł), czy też dotacja na opiekę społeczną (ok. 14,7 mln zł), która w znaczącej części przeznaczona jest na program 500+.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ustalono na poziomie ok. 210,5 mln zł. Na inwestycje przeznaczono ok. 87,3 mln zł, a na zadania bieżące ok. 123,2 mln zł.

Zadania bieżące obejmują różnego rodzaju koszty związane z utrzymaniem gminy, np. koszty utrzymania administracji, dotacje do komunikacji, utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, remonty dróg, utrzymanie placów zabaw itp.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to kontynuowana będzie budowa i modernizacja dróg w Golęczewie, Zielątkowie oraz w Złotnikach-Osiedlu i w Suchym Lesie (rejon ul. Diamentowej). Zakończy się budowa przedszkola w Golęczewie, a przy znacznym zaangażowaniu środków unijnych remontowany będzie zabytkowy budynek Starego Baru w Chludowie oraz stacje kolejowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Jeszcze przez kolejnych 10 lat spłacać będziemy szkołę przy ul. Konwaliowej (ok. 1,76 mln zł/rocznie). W sumie przez 15 lat łączne nakłady finansowe na dzierżawę tego obiektu wyniosą ok. 26,86 mln zł. W 2029 roku, po 15 latach dzierżawy, właścicielem budynku stanie się gmina.

Reasumując, tegoroczne planowane wpływy budżetowe powinny zagwarantować wreszcie realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie. Trzeba przypomnieć, że poziom wykonania wydatków inwestycyjnych w 2017 roku w naszej zamożnej gminie był najniższy od 2012 r. – 65,13% zakładanego planu. W sumie nie wykonano ponad 40 zadań. W tym samym roku w gminach ościennych wykonano inwestycje na poziomie grubo ponad 90% (np. w Rokietnicy wskaźnik ten wyniósł 94%, a w Tarnowie Podgórnym 98%). Czas przełamać impas.

Lista Publikacji Ogólnogminnych