[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (wrzesień 2018)

Autor:

Posiedzenie KFBiRG odbyło się 24 września. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem kilka osób poprosiło Przewodniczącego o rozmowę w sprawie planu miejscowego (mpzp) dla rejonu ul. Złotnickiej i Sosnowej w Jelonku. Właściciele terenu kilkukrotnie od 2007 r. składali pisemne wnioski o realizacje tego mpzp do wójta. Jednak do dzisiaj plan nie został wywołany, a wójt o wnioskach zapomniał.

Następnie komisja opiniowała projekty uchwał na sesję wrześniową. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt mpzp Suchy Las rejon ul. Jagodowej i Rolnej II – część I oraz poszerzenie obszaru zmiany mpzp Biedrusko – Centrum. Również pozytywną opinię uzyskały projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla rejonu ul. Łagiewnickiej w Złotnikach i w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las i mpzp.

Kolejne projekty dotyczyły dofinansowania izby wytrzeźwień i finansowania dwóch etatów pracowników wydziału komunikacji w Urzędzie Powiatowym w 2019 r. Przewodniczący KFBiRG apelował, aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się dodatkowe środki na utworzenie filii wydziału komunikacji na terenie gminy.

Następnie Komisja zaopiniowała pozytywnie cztery projekty uchwał dotyczące zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu lub dzierżawy na okres do 3 lat. Radni nie wydali opinii dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zabudowanych nieruchomości położonych w Suchym Lesie na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sychy Las. Niestety na posiedzeniu nie było żadnego pracownika UG, który byłby w stanie udzielić odpowiedzi na pytania członków Komisji w tej sprawie, a chodzi tu o majątek wart około 12 mln zł.

Lista Publikacji Ogólnogminnych