[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sierpień 2016)

Autor:

W sierpniu, w obliczu zbliżającego się roku szkolnego, Komisja wykonała wstępną analizę stanu bezpieczeństwa szkół na terenie naszej gminy i podjęła decyzję o przeprowadzeniu spotkań z dyrektorami szkół. Spotkania będą miały na celu weryfikację aktualnego stanu bezpieczeństwa w gminnych jednostkach oświatowych i wokół nich.

Członkowie Komisji dokonali także oceny służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy. Radni wykazali zaniepokojenie brakiem kontynuacji dyżurów nocnych przez Straż Gminną. Wszystkie wnioski i sugestie zostaną przekazane odpowiednim służbom.

W dalszej części posiedzenia dokonano opiniowania projektu uchwały na najbliższą sesję w sprawie przejęcia zadania zarządzania niektórymi drogami publicznymi. Jeśli sam projekt uchwały nie wzbudził wątpliwości i został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, to informacje z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego dotyczące stanu aktualnego budowy ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko już wywołały zdziwienie. Pojawiły się bowiem spore rozbieżności w zakresie informacji, które do tej pory przekazywał nam wójt Grzegorz Wojtera i jego zastępca.

Komisja przeprowadziła też analizę bieżącej korespondencji. Dłuższa dyskusja wywiązała się w sprawie pustostanów zagrażających zdrowiu i życiu, szczególnie bawiącym się w nich dzieciom. Rozmawiano też na temat pomiarów natężenia ruchu w Biedrusku.

Dzięki informacjom radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli przekazaliśmy 24 punkty do dalszego rozpatrzenia przez Urząd Gminy w sprawie tzw. ,,Trójkątów bezpieczeństwa”.  Zakładamy, że w jednostkach pomocniczych, które nie przekazały informacji jest wszystko w porządku, z czego należy się cieszyć.

Komisja podjęła także tematy dyżurne: szkody spowodowane przez dziki, zagrażające suche drzewa rosnące na terenach prywatnych, stan realizacji gminnej sieci monitoringu, budowa przystanku autobusowego w Biedrusku i nieprawidłowego parkowania samochodów na os. Poziomkowym. Dyskutowano też o kolejności prac przy budowie infrastruktury drogowej w odniesieniu do budowy mediów podziemnych, niezbyt bezpiecznym przejściu przez przejazd kolejowy przy ul. Sucholeskiej czy braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  ul. Szkółkarskiej z Borówkową oraz ul. Jagodowej z Bajkową.

Wszystkie podejmowane kwestie wymagające kontynuacji będą skutkować złożeniem przez Komisję odpowiednich wniosków lub ich dalszą analizą.

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych