[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez sesję, czyli co nowego w Suchym Lesie

Autor:

Ile powinien zarabiać wójt?

Sporo kontrowersji podczas kwietniowej sesji – 27.04.2023 r. wzbudził projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. Część radnych proponowała sprawę jeszcze przemyśleć i wycofać ów projekt z porządku obrad. Propozycja jednak nie przeszła, ponieważ wniosku takiego nie poprało wymaganych 8 radnych. Tak więc, po dość burzliwej dyskusji i wymianie argumentów ostatecznie podwyżkę uchwalono. Uważamy, że wynagrodzenie wójta, jak na zakres pracy i odpowiedzialność zostało skalkulowane na właściwym poziomie i nie odbiega od uposażenia średniego szczebla menedżera w sektorze prywatnym. W związku z powyższym głosowaliśmy jednogłośnie za przyjęciem tego projektu uchwały.

Ile zarabiają radni?

Już po głosowaniu w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta, dyskusję radnych podsumował obecny na posiedzeniu Radny powiatowy. Wyraził niesmak wypowiedziami dyskutantów, sugerując, że radni gminni kwestionowali zasadność podwyżki dla wójta, a sami pobierają wysokie diety. Na poparcie swojej tezy, radny przedstawił fake newsa, co do wysokości tzw. „godzinówki” radnych gminnych. Wypowiedź radnego powiatowego niektórych poirytowała, innych rozbawiła, a jeszcze innych zdumiała. Wydaje nam się, że rolą radnego powiatowego nie jest pouczanie swoich kolegów i koleżanek z gminy jak mają głosować i o czym nie powinni dyskutować. Wolelibyśmy, żeby radny powiatowy, zamiast zaglądać ludziom do kieszeni, skoncentrował się na swojej pracy, gdyż jego aktywność na rzecz naszej gminy powszechnie uważana jest raczej za nienachalną. Mamy nadzieję, że reakcja przewodniczącego Rady Gminy na publiczną wypowiedź radnego będzie adekwatna do zaistniałej sytuacji.

Inwestycje gminne

Tradycyjnie w kwietniu ruszyły prace komisji rewizyjnej w zakresie procedury absolutoryjnej dla wójta za 2022 rok. Poziom wykonania zadań inwestycyjnych w 2022 roku był na poziomie – 58,6 %, a ich wartość to zaledwie ok. 19 mln zł. Przypominamy, że realizowana w tym roku budowa ulic w zachodniej części Złotkowa pochłonie kwotę ok. 23 mln zł. Tak więc, przy podobnym wykonaniu wydatków inwestycyjnych niewiele zostanie na inne zadania, nawet gdybyśmy otrzymali obiecane dofinansowanie z Polskiego Ładu w Kwocie o. 10 mln zł. Nic zatem dziwnego, że nie ma pieniędzy na wykonanie nawet krótkiego wodociągu w ulicy Olchowej, na budowę którego mieszkańcy czekają już rok. Zadanie to wraz z budową ulic Spacerowej i Pagórkowej w Złotnikach przełożono na drugą połowę roku. Bardzo ślimaczy się też sprawa likwidacji słupów energetycznych w Złotkowie na ul. Słonecznikowej. Nie mamy nadal nawet warunków technicznych z ENEA. W trakcie realizacji jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej w Złotkowie – termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym to wrzesień 2023. Trwa procedura weryfikacji ofert na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słowackiego, Reja i Prusa w zachodniej części Złotnik Osiedla. Chociaż Rada Gminy, na nasz wniosek i przy poparciu wójta przeznaczyła na ten cel dodatkowe środki, to jednak nie gwarantuje to realizacji tego przedsięwzięcia. Nic nie dzieje się w temacie budowy boiska przy ul. Lazurytowej. Termin realizacji projektu i budowy wyjazdu z ul. Lazurytowej w ul. Obornicką, w związku z wydłużoną procedurą uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu, wydłuży się do 31.05.2023 r.

Przedsiębiorcy i mieszkańcy

Na bieżąco informujemy o naszym zaangażowaniu w rozwiązanie sporu pomiędzy mieszkańcami oraz przedsiębiorcami w rejonie ulicy Prostej. Sprawa ta dotyczy przede wszystkim organizacji ruchu samochodów ciężarowych w tej części osiedla. O szczegółach informujemy na bieżąco na naszej osiedlowej stronie internetowej: http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/11-aktualnosci/360-rejon-ulicy-prostej-w-zlotnikach.html
Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku złożyliśmy w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców petycję do wójta w sprawie podjęcia skutecznych działań celem rozwiązania konfliktu w tym rejonie. Pod koniec marca br. swoją petycję złożyli również działający w tej części osiedla przedsiębiorcy, na którą miesiąc później odpowiedzieli mieszkańcy.

W dniu 19.04 br. Zebranie Mieszkańców w Złotnikach Osiedlu wypracowało wnioski i uwagi do opracowanego przez wójta projektu organizacji ruchu w tej części osiedla. Protokół został przekazany do Urzędu i opublikowany na naszej stronie internetowej. Tydzień później odbyło się również specjalne posiedzenie komisji porządku Rady Gminy, na którym gościliśmy zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców. Wydaje się, że jest szansa na porozumienie. Pracujemy dalej.

Awantura o zabytki

Przed sesją Rady Gminy, podobnie jak w roku poprzednim, z inicjatywy przewodniczącej komisji finansowej Joanny Pągowskiej udaliśmy się do Golęczewa oraz do Chludowa, żeby zapoznać się na miejscu z realizowanymi przez mieszkańców oraz Ojców Werbistów remontami swoich obiektów. To bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ pozwala radnym zapoznać się na miejscu ze stanem faktycznym zaawansowania prac nad zabytkami. Po zakończeniu wizji obecni radni (9 osób) ustaliło, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, że na sesji poprzemy zwiększenie kwoty dofinansowania remontów gminnych zabytków o niewielką sumę – 70.000 zł. Kwota ta to zaledwie 0,04% naszego budżetu. Gdybyśmy przenieśli to na grunt budżetów domowych, to wydatek ten dla przeciętnej sucholeskiej rodziny stanowiłaby wartość batonika SNICKERS, ale dla mieszkańców Golęczewa to możliwość logicznej realizacji remontów. Trudno np. wymieniać dachówkę tylko na połowie dachu.

Trudno zatem było nam wyjść ze zdumienia, że wójt kontrolując sesję zdalnie, w odpowiedzi na zwiększenie środków na zabytki przez radnych polecił swojemu zastępcy wycofać wszystkie projekty uchwał dotyczących zabytków, co w efekcie powoduje, że żaden mieszkaniec Golęczewa ani Ojcowie Werbiści na chwilę obecną nie otrzymują ani grosza. Cóż, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
W tej sprawie jednoznacznie popierać będziemy mieszkańców Golęczewa i Chludowa, którzy w pocie czoła i z determinacją czynią naszą gminę ładniejszą.

Klub Seniora

W dniu 15.05 rusza w Złotnikach Filia Klubu Seniora „Dębowy Liść”. Przypominamy, że dzięki życzliwej postawie wójta Grzegorza Wojtery oraz p. dyrektor OPS Sylwii Malendowskiej nieformalnie działający klub w centralnej części gminy stał się filią sucholeskiego Klubu Seniora „Dębowy Liść”, o co od kilu miesięcy zabiegaliśmy. Taka sytuacja stworzy szerokie możliwości działalności i z całą pewnością przyczyni się do integracji środowiska senioralnego w centralnej części gminy.
Panu Wójtowi oraz p. Dyrektor składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie i życzliwość dla potrzeb Seniorów zamieszkałych w Złotnikach i Złotkowie i oczywiście zapraszamy na spotkanie inauguracyjne. Szczegóły wkrótce.

Klub Radnych Gmina Razem
(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Grzegorz Słowiński
(-) Zbigniew Hącia

Lista Publikacji Ogólnogminnych