[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zadymiarze na celowniku

Autor:

Już niedługo zacznie się nowy sezon grzewczy. Dla niektórych, co można poczuć zwłaszcza w godzinach popołudniowych, sezon ten już się zaczął. Pali się wszystko, od węgla słabej jakości (tudzież wyrobów węglopodobnych), po najróżniejsze śmieci. Palą nie tylko osoby niezbyt zamożne, których nie stać na nic, poza przysłowiowym „kopciuchem”. Z tradycyjnych pieców i byle jakiego opału korzystają także ci, którzy mogą sobie pozwolić na dużo lepszy system ogrzewania.

Zanieczyszczenie powietrza dodatkowo bywa nasilane przez spalanie śmieci w kominkach. Problem jest bardzo istotny – tych, którzy go nie znają, zapraszam ok. godz. 17.00 w jesienny lub zimowy dzień chociażby w rejon ulic Borówkowej, Jagodowej, czy Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie. Można się wówczas przekonać, jak wiele osób nadal zanieczyszcza powietrze ogrzewając swoje domy i na jak dużym obszarze czuć gryzący dym.

W poprzednim sezonie grzewczym, dym z jednego czy dwóch kominów przy ul. Poziomkowej bardzo często rozprzestrzeniał się na całym terenie pobliskiego parku, skutecznie zniechęcając do spacerów z dziećmi.

Zresztą temat zanieczyszczania powietrza przez indywidualne piece niejednokrotnie był podnoszony na sucholeskich forach internetowych. Dodam, że według przytaczanych w raportach danych, z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce umiera rocznie ok. 45.000 ludzi. To oznacza, że statystycznie w samej tylko gminie Suchy Las z tego powodu umiera rocznie ok. 20 mieszkańców (!).

zadymiacze_1

Program Ochrony Powietrza (POP)

Ze względu na duże zanieczyszczenie powierza (tzn. przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)piranu) został opracowany Program Ochrony Powietrza (POP). W 2011 r. objęto nim także Wielkopolskę http://www.bip.umww.pl/292—555—kategoria_—program-ochrony-powietrza-dla-strefy-wielkopolskiej Program zawiera wytyczne dla szerokiego spektrum działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. Między innymi są to zalecenia dotyczące likwidacji źródeł niskiej emisji, redukcji unosu pyłu z dróg, redukcji emisji spalin samochodowych.

Ustawa antysmogowa

W związku z realizacją POP w lutym 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt dotyczy stworzenia na szczeblu samorządu wojewódzkiego i gminnego możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza oraz ochrony przed hałasem. Obecnie trwają końcowe prace nad tym projektem, nazwanym „ustawą antysmogową” Więcej na ten temat na http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-antysmogowa-senat-ulzyl-ogrzewajacym,251,0,1875707.html oraz komentarz ministra środowiska Macieja Grabowskiego http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/grabowski-rusza-krajowy-program-ochrony-powietrza-koniec-z-paleniem-smieci-i-wegla/php46w

Program KAWKA

Od kilku lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje program KAWKA, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje przedsięwzięć mające na celu ograniczenie niskiej emisji:

  1. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła);
  2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
  3. Montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
  4. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Program KAWKA od kilku lat był realizowany w Poznaniu i kilku większych miastach województwa. W 2015r. rozszerzono go o miejscowości liczące ponad 5.000 mieszkańców, w tym miejscowość Suchy Las. W Urzędzie Gminy do 25 września br. można składać ankiety potrzebne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu. Wnioski wypełnia i składa Urząd Gminy, jako beneficjent końcowy. Pomoc realizowana będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w tym do 45% środków z NFOŚiGW. Możliwe będzie również otrzymanie pożyczki nieumarzalnej ze środków WFOŚiGW. Łączna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.
Szczegóły na temat programu KAWKA znajdują się na http://www.wfosgw.poznan.pl/srodki-krajowe/program-kawka.html

Inwentaryzacja niskosprawnych pieców

Zapewne nie wszyscy użytkownicy „kopciuchów” skorzystają z programu KAWKA w 2016 r. Dlatego aktualnym pozostaje postulat Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy z 19 czerwca br., aby na terenie całej gminy przeprowadzić inwentaryzację niskosprawnych pieców, a następnie motywować i wspierać ich właścicieli w dążeniu do wymiany urządzeń na sprawniejsze. Mam nadzieję, że odpowiednie zapisy w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. umożliwią realizację takiego zadania, bo warto ratować zdrowie i życie nawet wtedy, gdy to ma być życie lub zdrowie tylko jednej osoby.

Lista Publikacji Ogólnogminnych