[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (grudzień 2016)

Autor:

1 grudnia 2016r. członkowie KKiOŚ opiniowali projekt budżetu gminy na rok 2017 w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Radni sformułowali 5 nowych wniosków budżetowych i wskazali źródła ich finansowania. Były to zadania majątkowe:

1. RK/2016/0023 Os. Biedrusko – oświetlenie i ogrodzenie boisk oraz wypoziomowanie nawierzchni – 100.000 zł. (Zmiana nazwy i kwoty zadania.)
2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie w urządzenia zabawowe dla dzieci starszych – 10.000 zł.

oraz zadania bieżące:
3. Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji 10.000 zł
4. Pozostałe zadania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł.
5. Odmalowanie elewacji świetlicy w Złotkowie 8.000 zł.

Ponadto zaproponowali usuniecie zadania RK/2017/0013 Suchy Las – montaż skrzyni dla drzew – od strony ul. Szkolnej, na które wójt chciał przeznaczyć 13.000zł

Podczas posiedzenia przyjęto plan pracy KKiOŚ na 2017 rok.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r. Komisja opiniowała projekty trzech uchwał na najbliższą sesję. Pierwszy z nich dotyczył stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni postanowili rekomendować opłaty wynegocjowane podczas wcześniejszego spotkania w Urzędzie Gminy, tj. 13 zł za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, (choć stawka zaproponowana tym razem przez wójta wynosiła 16 zł.) oraz 25 zł za odbiór odpadów zbieranych nieselektywnie. Zaakceptowali projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty w 2017 roku dla osób posiadających „Kartę dużej rodziny”. Osoby takie za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zapłacą o 2 zł mniej, czyli tak jak obecnie 11 zł. Komisja zaaprobowała także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Lista Publikacji Ogólnogminnych