[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Mariusz Rembicki (Nowoczesna R. Petru) o skrzyżowaniu przy wiadukcie

Autor:

W dniu 8 sierpnia 2016 roku o w Urzędzie Gminy miało miejsce spotkanie w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie wiaduktu Gabriela Narutowicza w Suchy Lesie. Inicjatorem spotkania było Sucholeskie Koło partii .Nowoczesna Ryszarda Petru.

Inicjatywa spotkania zyskała poparcie ze strony Przewodniczącego Zarządu Osiedla Suchy Las Pana Michała Dziedzica oraz Przewodniczącej Osiedla Suchy Las-Wschód Pani Anny Ankiewicz. Pełnienia obowiązków gospodarza podjął się Wójt Gminy Suchy Las Pan Grzegorz Wojtera wraz z Zastępcą Wójta Panem Marcinem Bulińskim. Wsparcie merytoryczne stanowiły Panie: Małgorzata Ratajczak z Gminnej Pracowni Urbanistycznej oraz Pani Aurelia Szczęsna kierująca Referatem Budowlano-Inwestycyjnym. W spotkaniu oprócz wymienionych powyżej uczestniczył także Pan Piotr Sterzyński członek Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód.

Katalizatorem był wypadek drogowy, który miał miejsce w dniu 14 lipca bieżącego roku na zjeździe z wiaduktu Gabriela Narutowicza, przy skrzyżowaniu z ulicą Sprzeczną. W wypadku uczestniczyło aż 5 pojazdów. Wypadek spowodował znaczne utrudnienia komunikacyjne na głównej arterii wylotowej w kierunku Poznania oraz tym samym doprowadził do zamieszania na okolicznych ulicach. Następnego dnia w mediach społecznościowych oraz wśród mieszkańców Suchego Lasu wywiązała się gorąca dyskusja. Już w trakcie „burzy mózgów” na forach internetowych padały rozmaite propozycje rozwiązań komunikacyjnych. Były także głosy krytykujące brak działań w tym zakresie. Całość sytuacji spowodowała, że członkowie naszego koła .Nowoczesna Ryszard Petru zobowiązali mnie do zajęcie się problemem. Chciałbym w tym miejscu również nadmienić, iż będąc aktywnym użytkownikiem ulicy Obornickiej wielokrotnie byłem już świadkiem mniejszych lub większych niebezpiecznych sytuacji na w/w skrzyżowaniu, które poprzez swój układ niedostosowany do obecnego intensywnego ruchu powoduje częste zatory na drodze głównej oraz prowokuje do brawurowych zachowań kierujących pojazdami.

I tak w dniu 8 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy doszło do spotkania  przedstawicieli w tej sprawie. Pan Grzegorz Wojtera witając przybyłych rozpoczął spotkanie od przedstawienia stanu faktycznego, wskazując iż od 2005 roku dla tego rejonu była opracowywana koncepcja rozwiązań komunikacyjnych z 2 wariantami (jeden z rondami zbiorczymi po dwóch stronach Obornickiej, drugi ze skrzyżowaniami zbiorczymi). Obydwa warianty mają na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz udrożnienie ruchu na głównej arterii poprzez wyeliminowanie lewoskrętów na ulicy Obornickiej (rozpatrywane jest między innymi rozgraniczenie pasów ruchu) oraz lewoskrętów wyjazdowych z ulicy Sprzecznej, Zielnej i planowanego wyjazdu z ulicy Perłowej. W ramach tej  koncepcji zaproponowany został układ komunikacyjny przenoszący ruch z ulicy Sprzecznej w stronę ulicy Klonowej oraz „ślimakiem” pod wiaduktem. Pani Małgorzata Ratajczak zaprezentowała w/w rozwiązania na mapkach. Z otrzymanych informacji wynika, iż w rejonie tego felernego skrzyżowania są obecnie procedowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których zapisy powinny uwzględniać wprowadzenie nowej organizacji ruchu.  Prowadzone są przez Gminę Suchy Las negocjacje z okolicznymi właścicielami nieruchomości celem wydzielenia lub wykupu niezbędnych terenów pod inwestycję.

Obecni w spotkaniu doszli do wniosku, iż na nadchodzącej sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia zasadne jest przekazanie szczegółowych materiałów dotyczących problemu Przewodniczącym Zarządów Osiedli Suchy Las i Suchy Las-Wschód, którzy następnie zaprezentują je na najbliższych zebraniach osiedlowych. Pozostaje tylko zachęcenie mieszkańców do udziału we wrześniowych zebraniach osiedli oraz wyrażenie swojej woli i opinii. O sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Mariusz Rembicki
Przewodniczący Koła Suchy Las
.Nowoczesna Ryszarda Petru

Lista Publikacji Ogólnogminnych