[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez wrześniową sesję

Autor:

Posiedzenie sesji Rady Gminy Suchy Las w dniu 28.09.2023 r. zostało zdominowane przez realizowaną wbrew woli mieszkańców, budowę dróg w zachodniej części Złotkowa za niebotyczną kwotę ok. 23 mln zł, przewyższającą budżet na wszystkie gminne zadania majątkowe w 2022 roku.

Drugi etap inwestycji w Złotkowie

Wójt, podczas głosowania nad zmianami budżetowymi zaproponował na 2024 rok dodatkowe 4 mln zł na drugi etap inwestycji w Złotkowie. Plany wójta udaremniło 8 radnych: Banaszak Radosław, Dudkiewicz Jarosław, Łączkowski Krzysztof, Pągowska Joanna, Przybylski Michał, Radzięda Joanna, Słowiński Grzegorz, Sztolcman Tomasz, którzy opowiedzieli się za wnioskiem radnego Michała Przybylskiego, który realizując stanowisko przetłaczającej większości mieszkańców oraz prośbę p. Sołtys Sylwii Sawińskiej złożył wniosek o wycofanie planowanych środków z projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las.

W toku dyskusji radni przypomnieli wójtowi o petycji mieszkańców w sprawie odmiennej wizji organizacji ruchu we wschodniej części Złotkowa niż to zakłada drugi jej etap proponowany przez wójta. O tej inwestycji dyskutowano wielokrotnie zarówno na posiedzeniach Komisji, jak i na Zebraniach Wiejskich. Ze stanowiskiem przewodniczącego klubu Gmina Razem Michała Przybylskiego oraz wójta Grzegorza Wojtery można zapoznać się z tekstów zamieszczonych w Gazecie Sucholeskiej nr 10 (223) grudzień 2022 (strona 14) https://www.suchylas.pl/wp-content/uploads/2022/12/gazeta122022.pdf

Niestety, budowa zachodniej części Złotkowa musi skutkować ograniczeniami inwestycyjnymi w całej gminie. W ostatnim czasie standardem stało się unieważnianie przetargów. Ze względu na brak środków unieważniono postępowania w Złotnikach (budowa ulic: Pagórkowej i Spacerowej wraz z wodociągiem w ulicy Olchowej), w Chludowie (budowa parkingu przy kościele), w Golęczewie (budowa pomieszczenia na tyłach remizy OSP i świetlicy). W takiej sytuacji pompowanie kolejnych gigantycznych środków w niechcianą inwestycje byłoby zwyczajnym szaleństwem.

Inwestycje w Złotnikach

Niestety, wójt unieważnił przetarg na budowę ulic: Pagórkowej i Spacerowej wraz z wodociągiem w ulicy Olchowej. Kolejny przetarg zakończy się 18.10.br. To bardzo zła wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców ulicy Olchowej, którzy od wielu miesięcy czekają na zbudowanie krótkiego wodociągu, bez którego nie mogą wprowadzić się do nowych domów. Ludzie płacą wysokie raty kredytów i tłoczą się z dziećmi w dotychczasowych lokalach. A w jednej z najbogatszych gmin w Polsce brakuję niewielkich środków na rzeczy podstawowe, czyli na zaopatrzenie rodzin w wodę. Niestety, problemy z wodą zgłaszają również inni mieszkańcy Złotnik i Złotkowa, w tym działkowcy.

Trwają prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Słowackiego, Reja i Prusa. Prace przebiegają planowo, wg wcześniej opracowanego harmonogramu. Firma ROKAN RK SP. z o.o. z Chodzieży stara się, aby budowa, w miarę możliwości, nie wpływała negatywnie na codzienne życie mieszkańców.
W trakcie procedowania jest zadanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 46x37ze sztuczną nawierzchnią (krótka, gęsta trawa ze sztucznego jedwabiu) przy ulicy Lazurytowej w Złotnikach Parku. Boisko będzie przypominać to z os. Grzybowego. Projekt, zakłada również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia z dojściem od ulicy Lazurytowej. Finansowanie boiska zgłoszono do programu rządowego Polski Ład. Również w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę jest budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej w ul. Obornicką. Zadanie to będzie wykonywane w formule uproszczonej (ZRID), co stwarza możliwość krótszej realizacji.

Trwa budowa gminnego monitoringu. Dodatkowe kamery pojawią się w wielu miejscach gminy, między innymi na skrzyżowaniach Azaliowa/ Pigwowa oraz Obornicka/ Pawłowicka w Złotnikach. W związku z powyższym radny Michał Przybylski zaproponował w interpelacji wprowadzenia do budżetu gminy Suchy Las na rok 2024 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednich środków celem rozpoczęcia działań w zakresie budowania kompleksowego i profesjonalnego systemu do pomiaru jakości powietrza w gminie Suchy Las. Działania te mogłyby być zintegrowane właśnie z realizowanym obecnie gminnym monitoringiem wizyjnym, co pozwoliłoby zoptymalizować koszty tego przedsięwzięcia. Cały czas czekamy na koncepcję przebudowy i organizacji ruchu na skrzyżowaniu Czołgowa, Obornicka, Złotnicka. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Celem projektu jest przedstawienie różnych wariantów dla tego ważnego skrzyżowania oraz połączenia go z projektowaną właśnie drogą rowerową wzdłuż ul. Obornickiej.

Przedsiębiorcy i mieszkańcy – rejon ulicy Prostej w Złotnikach

Na bieżąco informujemy o sporze mieszkańców z przedsiębiorcami w rejonie ulicy Prostej. Sprawa dotyczy przede wszystkim organizacji ruchu samochodów ciężarowych w tej części osiedla. Po otrzymaniu z gminy informacji, że nowa organizacja ruchu będzie dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy obsługują swoje firmy na terenie osiedla, przewodniczący Zarządu Złotniki Osiedle radny Grzegorz Słowiński złożył wniosek do tegorocznego budżetu o przywrócenie kwoty 35.000 zł na realizację uspokojenia ruchu we wschodniej części osiedla. Pełną treść informacji z gminy można przeczytać na: http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/11-aktualnosci/360-rejon-ulicy-prostej-w-zlotnikach.html

Wyniki głosowania wniosku radnego G. Słowińskiego
ZA: Banaszak Radosław, Dudkiewicz Jarosław, Jankowiak Maciej, Koźlicka Iwona, Łączkowski Krzysztof, Pągowska Joanna, Przybylski Michał, Radzięda Joanna, Rozwadowski Robert, Słowiński Grzegorz, Sztolcman Tomasz
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Ankiewicz Anna
NIEOBECNI: Bajer Marian, Hącia Zbigniew, Prycińska Wiesława

Inwestycje w Złotkowie

Niestety, w związku z realizacją niezwykle kontrowersyjnej inwestycji w zachodniej części Złotkowa niewiele dzieje się w zakresie pozostałych zadań, na realizację których czekają mieszkańcy, tj. likwidacja słupów energetycznych w ul. Słonecznikowej, projekt budowy kanalizacji w rejonie ulic Rodowej i Żelaznej, wykonanie dojścia pieszo-rowerowego na przystanek kolejowy od ulicy Lipowej. Zakończono jednak remont zniszczonej wiaty przystankowej przy firmie BOWA.

Inwestycje w Chludowie

Sporo działo się w Chludowie. W środę 4.10.2023 odbyło się kolejne spotkanie interesariuszy koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na sport i rekreację pomiędzy ulicami Sodową, Tysiąclecia, Dworcową i Szosą Poznańską. Nieco odmienny punkt widzenia od Rady Sołeckiej w powyższej sprawie zaprezentowała Młodzieżowa Rada Gminy (MRD) reprezentowana przez p. Weronikę Makuch z Chludowa. W toku dyskusji nastąpiło jednak pewne zbliżenie stanowisk i wszystko wskazuje na to, że osiągnięty konsensus będzie możliwy do zaakceptowania przez organ wykonawczy gminy, reprezentowany na zebraniu przez zastępczynię wójta – p. Ilonę Ciok. Na spotkaniu obecni byli również radni w osobach opiekunki MRD Joanny Radziędy oraz Michała Przybylskiego, który zastępował nieobecnego ze wzglądów zdrowotnych radnego Zbyszka Hącie z Chludowa. Podczas zebrania poruszono również kilka innych problemów, np. kwestię zagospodarowania tzw. Balatonu oraz budowę parkingu publicznego przy ul. Kościelnej.

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem
(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Grzegorz Słowiński
(-) Zbigniew Hącia

Lista Publikacji Chludowo