[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

ZŁOTNIKI – PUZZLE

Autor:

Po marcowej sesji Rady Gminy Suchy Las, w kontrolowanych przez wójta mediach, zamieszczane są nieprawdziwe informacje na temat zmian w uchwale w sprawie podziału gminy Suchy Las na jednomandatowe okręgi wyborcze. Trzeba zatem tradycyjnie zdementować mity i zwyczajne kłamstwa.

Historia

Rada Gminy Suchy Las podczas marcowej sesji uporządkowała 5 spośród 15 okręgów wyborczych. Największe zmiany dotyczyły okręgów w Złotnikach: 13, 14 oraz 15, w których propozycja wójta daleko odbiega od oczekiwań mieszkańców Złotnik-Osiedla. Stanowi bowiem kontynuację złej koncepcji z wyborów samorządowych z 2014 roku.

W 2014 roku po raz pierwszy przeprowadzono wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wcześniej natomiast mieszkańcy Złotnik-Osiedla, Złotkowa oraz Jelonka stanowili jeden dwumandatowy okręg wyborczy. Nowego podziału dokonano bez konsultacji z mieszkańcami, zapewne w zaciszu gabinetu wójta, co w naszej gminie jest niestety standardem. Poprzednia Rada Gminy, zdominowana przez ugrupowanie wójta, okręgi oczywiście przegłosowała.

W narzuconym przez wójta projekcie uchwały jednostka pomocnicza Złotniki-Osiedle podzielona została na 3 okręgi wyborcze. Mieszkańcy stanowili uzupełnienie dla dwóch okręgów: nr 13 (Jelonek, Złotniki Wieś, os. Grzybowe) oraz nr 15 (Złotkowo). Z pozostałych ulic utworzono okręg nr 14 (Złotniki-Osiedle).

Najmniejszym okręgiem w gminie był okręg 15 ponieważ do Złotkowa dodano zaledwie kilka ulic Złotnik-Osiedla. Okręg 15 powinien być – na logikę –  przynajmniej o 100 osób większy. Można było przecież jeszcze 2-3 ulice z okręgu 14 dodać, ale wtedy szanse kandydata ze Złotkowa – Grzegorza Rewersa pewnie by się zmniejszyły.  A więc wybory w tym sztucznie stworzonym – najmniejszym okręgu wygrał Grzegorz Rewers.

wykres_por_okr

Przy takim układzie okręgów niektórzy mieszkańcy Złotnik-Osiedla, nawet w dniu wyborów, mieli problem z ustaleniem kandydatów, na których można byłoby głosować. Dotyczyło to przede wszystkim mieszkańców ulic: Pawłowickiej i Łagiewnickiej, gdzie w projekcie uchwały zaproponowanej przez wójta, poszczególne posesje znajdujące się przy tych ulicach przypisane zostały do różnych okręgów wyborczych. Taka sytuacja wywołała w poprzednich wyborach nie tylko sporo zamieszania, ale też wielu mieszkańców do uczestniczenia w wyborach zraziła. Koncepcja wójta nazywana była przez mieszkańców żartobliwie PUZZLAMI i budziła zrozumiały protest.

Propozycje Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle i decyzje Rady Gminy

Rada Gminy przychylnie odniosła się do prośby Zarządu Złotnik-Osiedla,  żeby naturalną granicą dwóch okręgów na terenie Złotnik-Osiedla stała się oś ulicy Obornickiej, która dzieliłaby osiedle Złotniki-Osiedle na część wschodnią i zachodnią z zastrzeżeniem ulic Pawłowickiej i Łagiewnickiej, które prostopadle przecinają ulicę Obornicką. Te ulice w całości przypisane zostały do okręgu 14. Podkreślono, że jest to zbieżne z logiką i głosami mieszkańców podnoszących ten wątek przy okazji wyborów. Przyporządkowanie ulic przedstawia tabela poniżej:

Przechwytywanie

Zmiany przedstawiają mapki poniżej:

mapka_calosc

Propozycja wójta                                                   Propozycja Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Przyjęcie przez Radę Gminy zaproponowanych przez Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle zmian przyczyni się do:

  1. Logicznego podziału jednostki pomocniczej Złotniki – Osiedle na dwie części (okręg nr 14 – 788 mieszkańców oraz okręg nr 15 – 771 mieszkańców);
  2. Poprawy sytuacji wyborców z ulic Łagiewnickiej i Pawłowickiej w związku z przypisaniem ich do jednego okręgu;
  3. Właściwego reprezentowania mieszkańców okręgu nr 14. Okręg ten powinien być mniejszy, ponieważ w ciągu najbliższych kilku lat nastąpi tam lawinowy przyrost mieszkańców (przybędzie ok. 1.500-2.000 osób) w związku z trwającą już budową osiedla ZŁOTNIKI-PARK. Szacuje się, że pod koniec kadencji 2018-2023 będzie to największy okręg wyborczy w gminie Suchy Las. Pierwsze zasiedlenia oddanych przez inwestora budynków nastąpią jeszcze przed wyborami – latem 2018 r. (ok. 250 osób);
  4. Skutecznej realizacji bardzo ważnego celu, jakim jest dla wyborców z okręgu nr 15 (wschodnia część Złotnik Osiedla i Złotkowo), przebieg planowanej północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej;
  5. Powyższe zmiany są zgodne ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy”, zwłaszcza z art. 417, 2. „W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.” Nie ma zatem konieczności dzielenia jednostki pomocniczej Złotniki – Osiedla na więcej niż na dwa okręgi wyborcze;
  6. Zmiany w obrębie danych jednostek pomocniczych uzgadnia się w miarę potrzeb i możliwości z mieszkańcami sołectw lub osiedli albo z jej statutowymi przedstawicielami. Podobną praktykę stosuje wójt np. podczas procedury opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. Nie jest możliwe, aby Złotkowo, przy tak wielkim poziomie urbanizacji Złotnik, nadal funkcjonowało w sztucznie wykreowanym, najmniejszym w gminie okręgu wyborczym. Gdyby Rada Gmina taką sytuację utrzymała, pod koniec kadencji okręg 15 liczyłby nadal ok. 800 osób, natomiast okręg 14 – 2500 – 3000 osób;
  8. Rada Gminy nie prowadziła żadnych zmian w obrębie miejscowości Złotkowo. Nie było żadnych wniosków dotyczących tych miejscowości, które można byłoby przegłosować podczas marcowego posiedzenia Rady Gminy Suchy Las.

Gmina Razem dla Złotkowa

W minionej kadencji koalicja klubów Gmina Razem – Inicjatywa Mieszkańców najwięcej środków przeznaczała na miejscowości, w których nie posiadała „swojego radnego”. Do takich miejscowości należało Złotkowo.

Dzięki dobrej współpracy z członkiem naszego stowarzyszenia Józefem Śpiewakiem, ale też radnym Grzegorzem Rewersem, jedną z pierwszych naszych decyzji było przywrócenie realizacji zadania dotyczącego budowy ulic w Złotkowie (Słonecznikowa, Rzepakowa, Cedrowa). Inwestycja zamiast w 2017 r., wbrew woli wójta, rozpoczęła się w 2015. Zwiększono też środki na realizację tego zadania. W roku 2017 zbudowano parking przy świetlicy – kwota 84.000 zł, oraz wyremontowano szatnie klubu sportowego – 40.000 zł. Znalazły się też środki na odmalowanie elewacji świetlicy wiejskiej – 8. 000 zł. Na rok 2018 przeznaczono kolejne środki na rozwój infrastrukturalny Złotkowa. Nie przypominam sobie, żeby koalicja klubów Gmina Razem – Inicjatywa Mieszkańców nie poparła choćby jednej inwestycji wnioskowanej przez radnego Grzegorza Rewersa lub sołtysa Michała Brdęka.

Zadry z przeszłości

W zamian za zrozumienie problemów mieszkańców Złotkowa, dziś obaj Panowie mozolnie budują wśród mieszkańców tej miejscowości wrogość wobec naszej koalicji. Czy zlecenie polityczne usprawiedliwia takie działanie? Jest nam zwyczajnie przykro, bo przypomina to bardzo ponurą rolę obu Panów, jaką odegrali w sprawie szkoły w Złotnikach, o którą zabiegamy od 6 lat. Warto zatem pamiętać, że 29 listopada 2012 r. podczas obrad XXVIII sesji Rady Gminy Suchy Las, kiedy ważyły się losy szkoły w Złotnikach,  Grzegorz Rewers – radny ze Złotnik-Osiedla, powiedział tak:

Chciałbym wyrazić opinię mieszkańców Złotkowa, których reprezentuję, którzy mnie wybierali. Młodsza część mieszkańców Złotkowa jest za budową szkoły w Suchym Lesie.

Chwilę później głos zabrał też sołtys wsi Złotkowo Michał Brdęk, który zapragnął uzupełnić wypowiedź przedmówcy, mówiąc:

 (…) mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że nie chcą posyłać dzieci do szkoły w Złotnikach, dlatego też jestem za tym, by szkoła była budowana w Suchym Lesie.

Wypowiedzi obu Panów były o tyle dziwne, że przecież mieszkańcom Złotkowa nikt nie bronił wozić dzieci do Suchego Lasu. Nie była to dyskusja o obwodach szkolnych. Panowie nie bronili zatem interesów Złotkowa, ani tym bardziej interesów gminy (szkoła okazała się finansowym nieporozumieniem). Cel był jeden – realizacja zapotrzebowania politycznego. Szkoła miała bowiem stanowić jeden wielki bilbord wyborczy ugrupowania wójta Zgoda i Rozwój, w szczególności kandydatów na radnych ze wschodniej części osiedla. W barwach tego ugrupowania startował też do wyborów Grzegorz Rewers, który za zasługi na niwie walki o szkołę otrzymał najmniejszy okręg w gminie, w krórym większość stanowili mieszkańcy Złotkowa, a to uprawdopodobniało sukces wyborczy. Tak też się stało. Grzegorz Rewers wygrał wybory i z  potrzebami mieszkańców Złotnik-Osiedla już nie musiał się liczyć. Tak miało pozostać na zawsze.

Od tego pamiętnego głosowania mieszkańcy Złotnik-Osiedla czekają na swojego radnego podczas każdego zebrania mieszkańców. Doczekać się jednak nie mogą. W takiej sytuacji trudno prosić o głos rodziców dzieci codziennie dojeżdżających do Suchego Lasu. Łatwiej poprosić wójta o właściwe ustawienie okręgów wyborczych i propagandowe wsparcie.

Złotniki/ Złotkowo – wspólny cel

Postarajmy się jednak zapomnieć o przeszłości. Dziś najważniejszą kwestią dla mieszkańców Złotkowa oraz wschodniej części Złotnik – Osiedla jest proponowany przebieg północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, który zgodnie odrzucają zarówno mieszkańcy Złotkowa jak i Złotnik – Osiedla. Stowarzyszenie Gmina Razem zostało dopuszczone do postępowania w RDOŚ jako strona w ostatecznym ukształtowaniu korytarza dla tej obwodnicy. Zawiązano współpracę ze specjalistyczną kancelarią prawną, dzięki czemu stowarzyszenie może w tej chwili brać czynny udział w tym postępowaniu i bronić interesu mieszkańców Złotkowa i Złotnik-Osiedla.

Radny Grzegorz Rewers twierdzi, że w tej sprawie współpracuje z innym stowarzyszeniem, które na marcowej sesji reklamowała p. Anna Ankiewicz. Problem w tym, że p. Anna Ankiewicz, jako jedyna szefowa jednostek pomocniczych naszej gminy … nie podpisała się pod pismem Stowarzyszenia Gmina Razem z dnia 6.03.2017 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z prośbą o korektę przebiegu obwodnicy. Pod tym pismem podpisały się setki ludzi, w tym wielu mieszkańców Złotkowa.  O jaki zatem wariant właściwie walczy Grzegorz Rewers, bo chyba nie o żółty – powszechnie aprobowany przez mieszkańców Złotkowa?

Komitet Gmina Razem w wyborach w 2014 roku w okręgu Złotkowo/ Złotniki-Osiedle wystawił kandydata zamieszkałego w Złotkowie. Wyborcy przecież nie głosują na ulice, lecz na konkretne osoby – doświadczone, sprawdzone i autentyczne. Dotyczy to przede wszystkim okręgów jednomandatowych i żadne manipulacje i zmasowana propaganda tego nie zmienią.

Powyżej opisane zmiany mają charakter porządkowy. Rodzą też konsekwencje polityczne. Radny okręgu 15 będzie musiał przedstawić program wyborczy atrakcyjny zarówno dla mieszkańców Złotkowa jak i Złotnik. Będzie też musiał zdać relację ze swoich działań w minionej kadencji.

***

Publicznie formułowane wypowiedzi w powyższej sprawie przez wójta Grzegorza Wojterę nie zasługują na poważny komentarz ani merytoryczną polemikę. Zawierają bowiem informacje nieprawdziwe, np. „(…) wymyślono więc, że doda się Złotkowo do Złotnik”. Tymczasem Złotkowo do Złotnik dodano na wniosek wójta już 2014 r.

Lista Publikacji Złotkowo