[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Budżet 2017 – Jelonek, os. Grzybowe, Złotniki Wieś

Autor:

19 grudnia 2016 roku, podczas sesji budżetowej Rady Gminy Suchy Las został uchwalony budżet gminy na rok 2017. Zgodnie z przyjętymi założeniami koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM budżet jest proinwestycyjny, z nastawieniem na rozbudowę infrastruktury drogowej z jej pełnym uzbrojeniem podziemnym (wodociągi, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Podczas prac budżetowych ważne było dla nas również bezpieczeństwo mieszkańców.

W Jelonku zakończy się budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej. Niestety, inwestycja ta ciągnie się od roku 2015. Utwardzona zostanie ulica Jodłowa. Zostanie też przebudowane skrzyżowanie ulicy Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawo i lewoskrętem. Ta inwestycja powinna zostać zrealizowana już w roku poprzednim. Niestety, kwestie formalne przeciągają jej zakończenie. Poszerzony zostanie też chodnik przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Czołgowej. Na skrzyżowaniu ulic Nektarowej oraz Sosnowej przebudowana zostanie szafka energetyczna. Znajdą się również środki, które zgodnie z wolą mieszkańców, zostaną przeznaczone na działalność społeczną oraz zakup wyposażenia dla świetlicy osiedlowej. Pomyślano o cyklistach. Będzie udrożniony odcinek drogi rowerowej biegnącej skrajem poligonu od ul. Czołgowej w Jelonku do ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie.

W Złotnikach Wsi czekają na realizację zadania niewykonane w 2016 roku: budowa oświetlenia placu zabaw i boiska, budowa sygnalizacji świetlnej z pomiarem prędkości w ul. Słonecznej oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej do Złotnik Osiedla. W tym roku zaplanowano, podobnie jak w innych jednostkach pomocniczych, środki na działalność społeczną – integrującą mieszkańców w tym doposażenie terenu przy stawie (2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy oraz drewniane płotki przy dwóch zejściach do stawu).

Bez wątpienia najważniejszym zadaniem inwestycyjnym na os. Grzybowym będzie zmiana organizacji ruchu, która w założeniu ma ograniczyć ruch tranzytowy przez osiedle. Zadanie realizowane jest już od 2016 r., w którym opracowano szczegółowy projekt, który obecnie czeka na zatwierdzenie przez starostę.Więcej na ten temat tutaj …

Mam nadzieję, że zakończy się wreszcie budowa ulicy Kruczej. Zmieni też oblicze ul. Plac Sokoła. Na realizację tego zadania przeznaczono w 2017 r. kwotę 200.000 zł. Uporządkowane zostaną tereny zielone, a na placu zabaw i boisku zostaną wykonane nowe nasadzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych zadbano o środki na działalność społeczną integrującą mieszkańców oraz zakup wyposażenia dla świetlicy osiedlowej.

Jak widać, wszystkie inwestycje poprawiają bezpieczeństwo oraz standard naszego życia. Niestety, pomimo determinacji i systematycznych monitów radnych koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, są zadania nierealizowane w terminie. Stanowczo zbyt często tzw. „trudności obiektywne” niweczą starania radnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mamy ograniczony wpływ na działania wójta i urzędników. Przykładem może być choćby przejście dla pieszych w Suchym Lesie przez ul. Szkółkarską na skrzyżowaniu z ul. Borówkową. Niestety, zabiegi o wykonanie tego przejścia trwają już ponad 4 lata i pomimo, że umieszczono to zadanie w budżecie na 2016 rok nie zostało wykonane. Poczynimy jednak starania, aby w tym roku było inaczej i zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w terminie.

Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, stawiam duży nacisk na zadania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Zabiegam o likwidację wszystkich zagrożeń i niedogodności jakie występują na terenie naszej gminy. Nikogo w dzisiejszych czasach nie trzeba przekonywać i namawiać do budowy monitoringu. Mamy wiele przykładów świadczących o jego skuteczności. Mam zatem nadzieję na terminową realizację zadania: „Budowa Systemu Monitoringu Gminnego” jako kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Zadanie obejmuje całą gminę Suchy Las, a w budżecie znajduje się już od 2016 roku.

Należy jednak przypomnieć, że za realizację zadań budżetowych, a także prawidłowe działanie spółek gminnych odpowiada jednoosobowo wójt Gminy Suchy Las.

Lista Publikacji Jelonek