[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Złotniki Osiedle – przystawką do Złotkowa?

Autor:

Na najbliższej sesji Rady Gminy radni przegłosują podział gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Podczas najbliższych wyborów samorządowych, w każdym okręgu wyłoniony zostanie jeden radny.

Zgodnie z projektem wójta, kolejny raz Złotniki-Osiedle zostało podzielone na 3 okręgi (13, 14 oraz 15). Mieszkańcy naszego osiedla mają zatem stanowić „masę uzupełniającą” dla okręgu 13 (Jelonek, Złotniki Wieś i część os. Grzybowego) oraz dla okręgu 15 (Złotkowo). Z pozostałych mieszkańców, z pominięciem jakiejkolwiek logiki utworzono okręg 14.

Wybory 2014

Radnym okręgu 13 w 2014 roku został Włodzimierz Majewski, o czym zgodnie zdecydowali mieszkańcy Jelonka, Złotnik Wsi i części os. Grzybowego. To oczywiste, bo w Złotnikach-Osiedlu elektorat radnego to kilka domów przy Łagiewnickiej. W okręgu 14 wybory wygrał Michał Przybylski, gdyż to ulice stanowiące wyłącznie Złotniki-Osiedle. Okręg ten liczył 1012 mieszkańców w tym 789 wyborców. Okręg 15 to przede wszystkim Złotkowo, a w charakterze dostawki wykorzystano mieszkańców rejonu ulicy Kochanowskiego oraz części ulic: Łagiewnickiej i Pawłowickiej. Okręg ten liczył zaledwie 802 mieszkańców w tym 628 wyborców i był najmniejszy w gminie. Radnym został Grzegorz Rewers ze Złotkowa.

Nie jest najważniejsze w jakiej miejscowości zamieszkuje radny, gdyż z chwilą jego zaprzysiężenia staje się on radnym gminy, a nie okręgu, z którego został wybrany. Zabiegać powinien o interesy wszystkich mieszkańców, a nie tylko tych, którzy go wybrali.

Ten sposób myślenia reprezentował w całej mijającej kadencji np. radny Michał Przybylski, szczególnie  w odniesieniu do mieszkańców rejonu ulicy Kochanowskiego. To on,  przy ścisłej współpracy z Zarządem Osiedla Złotniki-Osiedle doprowadził najpierw do wykonania projektu technicznego dla całego tego rejonu, a później do zagwarantowania niezbędnych środków na budowę dróg w tym zaniedbanym rejonie naszej gminy. Realizacja rozpoczęła się od 2017 r. (wójt proponował rok 2020) , a w tym roku rozpocznie się budowa ulic Reja oraz Kochanowskiego. Radny zawsze uczestniczył w Zebraniach Mieszkańców, posiedzeniach Zarządu Osiedla. Złożył też kilka interpelacji w sprawie rejonu ulicy Kochanowskiego. Współpracował przy organizacji wszystkich imprez integracyjnych/ edukacyjnych dla mieszkańców Złotnik-Osiedla.

Trzeba też pamiętać, że  klub radnych Gmina Razem, któremu przewodniczy radny M. Przybylski jednoznacznie wspierał inwestycje w Złotkowie. Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęła koalicja INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM było przyspieszenie o dwa lata zadania dotyczącego budowy ulic w Złotkowie (Słonecznikowa, Rzepakowa, Cedrowa). Inwestycja zamiast w 2017 r. , wbrew woli wójta rozpoczęła się w 2015. Zwiększono też środki na realizację tego zadania do kwoty 1,7 mln zł. W roku 2017 zbudowano parking przy świetlicy – kwota 84.000 zł oraz wyremontowano szatnie klubu sportowego – 40.000 zł. Znalazły się też środki na odmalowanie elewacji świetlicy wiejskiej – 8. 000 zł.

Jednak najważniejszą kwestią dla mieszkańców Złotkowa oraz wschodniej części Złotnik – Osiedla jest proponowany przez ZDP przebieg północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, który zgodnie odrzucają zarówno mieszkańcy Złotkowa jak i Złotnik – Osiedla. Wspólnie z radnym M. Przybylskim spowodowaliśmy, że sucholeskie stowarzyszenie Gmina Razem zostało dopuszczone do postępowania w RDOŚ jako strona w ostatecznym ukształtowaniu korytarza dla tej obwodnicy. Zawiązano współpracę ze specjalistyczną kancelarią prawną, dzięki czemu stowarzyszenie może w tej chwili brać czynny udział w tym postępowaniu i bronić interesu mieszkańców Złotkowa i Złotnik-Osiedla.

Wcześniej naszą sprawą zainteresowaliśmy wielkopolskich parlamentarzystów ze wszystkich liczących się opcji politycznych. Występowaliśmy w ogólnopolskim programie telewizyjnym. Prowadziliśmy też działalność publicystyczną i rozpoczęliśmy współpracę z innymi organizacjami kwestionującymi planowany przebieg obwodnicy.  Z  listą tych działań można się zapoznać na naszej osiedlowej stronie internatowej: http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/inwestycje/wschodnia-obwodnica-poznania.html .

Bezradny radny

Niestety, zgoła odmienny sposób myślenia o pełnieniu funkcji radnego reprezentuje radny Grzegorz Rewers, który zabiegając o interesy Złotkowa zupełnie zapomniał o mieszkańcach Złotnik-Osiedla. W zasadzie, nie są mi znane jakiekolwiek działania radnego na rzecz mieszkańców ulic: Kochanowskiego, Słowackiego, Reja czy Prusa. Radny w ciągu 4 ostatnich lat ani razu nie uczestniczył w żadnym Zebraniu Mieszkańców, nie wspominając o zebraniach Zarządu Osiedla. Nie złożył żadnej interpelacji w sprawach mieszkańców Złotnik, nie występował na posiedzeniach Rady Gminy, nie składał zapytań itp. Kompletny brak jakiegokolwiek zainteresowania.

W działalności radnego Grzegorza Rewersa był jednak jeden ponury wyjątek. Otóż w poprzedniej kadencji wykazał się sporym zaangażowaniem przeciwko budowie szkoły w Złotnikach-Osiedlu. Radnego wspierał żarliwie w tej kwestii sołtys Złotkowa – Michał Brdęk. Niechęć obu Panów do usytuowania szkoły na terenie Złotnik wynikała ponoć z wewnętrznej  potrzeby mieszkańców Złotkowa. Czy faktycznie rodzice chcieli, żeby szkoła była bardziej oddalona od miejsca zamieszkania małych mieszkańców Złotkowa? W efekcie, tego osobliwego sposobu myślenia wybudowano trzeci budynek szkoły w Suchym Lesie za kuriozalne pieniądze i w absurdalnej lokalizacji.

O co zabiegamy?

Uważamy, że naturalną granicą podziału naszego osiedla powinna być oś ul. Obornickiej, z ewentualnym zastrzeżeniem dotyczącym ulic przechodzących w poprzek ulicy Obornickiej (Łagiewnicka, Pawłowicka). A więc Złotniki-Osiedle powinno zostać podzielone jedynie na dwa okręgi nr 14 oraz nr 15.

Zarząd osiedla Złotniki-Osiedle złożył do Rady Gminy Suchy Las pismo prosząc o uporządkowanie tej kwestii podczas najbliższej sesji. Mam nadzieję, że Rada nie zignoruje oczekiwań ponad 1,5 tys. ludzi, których mam zaszczyt i obowiązek w tej sprawie reprezentować.

Jako Zarząd Osiedla Złotniki – Osiedle nie ingerujemy w sprawy Złotkowa. O to samo prosimy naszych sąsiadów – mieszkańców Złotkowa.

Lista Publikacji Złotkowo