[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Złotkowo – budżet 2023

Autor:

W 2023 roku w Złotkowie zostaną zainwestowane olbrzymie środki, niestety głownie na sfinansowanie inwestycji, co do której panuje powszechne, negatywne nastawienie przetłaczającej większości mieszkańców. Na szczęście kontrowersyjna inwestycja ruszy w ograniczonym zakresie.

W nowym roku zakładano rozpoczęcie realizacji w Złotkowie gigantycznej inwestycji, która prawie w całości miała zostać sfinansowana z tzw. Polskiego Ładu, ale przeciwko której występowali od kilku lat konsekwentnie prawie wszyscy mieszkańcy Złotkowa i zainteresowani mieszkańcy Złotnik. Mieszkańcy podkreślają nie tylko niewspółmierne koszty inwestycji do rzekomych korzyści, ale również ograniczenia płynności ruchu dla całej północnej części naszej gminy.

Nie bez znaczenia jest również, brak akceptacji do planowanego wykorzystania połączenia nowego skrzyżowania z mającym wkrótce powstać nowym osiedlem mieszkaniowym.

Zadanie to pierwotnie obejmować miało 3 elementy:

  • budowę ulic w zachodniej część Złotkowa, tj. w strefie aktywizacji gospodarczej wraz z drogą serwisową (rowerową) wzdłuż ulicy Obornickiej,
  • budowę nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w ulicy Obornickiej, na wysokości serwisu Toyoty,
  • wykonanie drogi serwisowej we wschodniej części Złotkowa od ul. Lipowej do nowego skrzyżowania, wraz z rozwiązaniami umożliwiającymi w przyszłości włączenie ruchu z nowo powstającego osiedla w Złotkowie.

Inwestycja, zgodnie z założeniami wniosku do Polskiego Ładu, miała kosztować ok. 10 mln zł, w tym wkład własny gminy ok. 0,5 mln zł. A więc, prawie w całości planowano sfinansować tę inwestycję z budżetu centralnego.

Niestety, ogłoszony przetarg boleśnie zweryfikował założenia zawarte we wniosku. Okazało się bowiem, że do inwestycji zamiast ok. 0,5 mln złotych tytułem wkładu własnego, nasz podatnik musi dołożyć ok. 20 mln zł. Nic więc dziwnego, że radni po bardzo burzliwej dyskusji podczas sierpniowej sesji, podzielili ostatecznie mój punkt widzenia i przytłaczającą większością głosów powiedzieli dla tej inwestycji stanowcze NIE.

Trzeba nadmienić, że kwota ok. 30 mln zł (w tym koszty wykupu gruntów) to w ostatnich latach mniej więcej roczny budżet na inwestycje w gminie Suchy Las. Tak więc w tych trudnych i niepewnych czasach, decyzja Rady Gminy za realizacją tego zadania oznaczałaby ograniczenia pozostałych inwestycji w naszej gminie na niespotykaną dotąd skalę.

Wójt, wobec stanowczości radnych, musiał zaproponować rozwiązanie kompromisowe. Drugi przetarg obejmował jedynie budowę ulic w strefie aktywizacji gospodarczej wraz z drogą serwisową oraz budowę nowego skrzyżowania w ul. Obornickiej, ale bez sygnalizacji świetlnej i zakończył się kwotą ok. 23 mln zł. Przy kilku głosach wstrzymujących się, Rada Gminy obawiając się utraty środków z Polskiego Ładu, zdecydowała ostatecznie o dołożeniu 13 mln zł do sfinansowania realizacji zadania w zaproponowanym zakresie.

Osobiście ubolewam nad faktem, że nie udało się ograniczyć zakresu tej inwestycji tylko do budowy ulic w zachodniej część Złotkowa, tj. w strefie aktywizacji gospodarczej wraz z drogą serwisową wzdłuż ulicy Obornickiej. Pozwoliłoby to zaoszczędzić ok. 10 mln zł, skorelować projekt wraz ze skrzyżowaniem Obornicka/Pawłowicka, wykonać brakujące analizy komunikacyjne i ekonomiczne oraz uniknąć drakońskich oszczędności budżetowych, których mieszkańcy Złotnik i Złotkowa doświadczają już od roku. W 2022 roku nie zrealizowano w tym rejonie gminy żadnej znaczącej inwestycji.

Mam jednak nadzieję, że w tym roku sytuacja się zmieni i zostaną zrealizowane wreszcie inwestycje, o które zabiegają zarówno Rada Sołecka jak i mieszkańcy Złotkowa. Do budżetu udało się wprowadzić chodnik łączący ul. Lipową ze stacją PKM oraz wykonanie doświetlenia dojścia do tego przystanku. Ponownie wprowadzono do budżetu niewykonane w poprzednim roku zadanie likwidacji słupów energetycznych na ulicy Słonecznikowej. Zbadana zostanie również zasadność zamontowania fotoradaru pomiędzy ulicą Lipową a Pawłowicką w celu poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Mam nadzieję, że dokończony zostanie również projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rodowej i Żelaznej, co pozwoli wreszcie realnie pomyśleć o zabezpieczeniu środków na budowę podstawowej infrastruktury w tym rejonie. Zmodernizowana zostanie świetlica wiejska – wykonany zostanie remont tarasu wraz z odwodnieniem oraz częściowa wymiana wykładziny podłogowej.

Rada Gminy zaakceptowała również tzw. zadania lokalne uchwalone przez Zebranie Wiejskie na kwotę 35.736,00 zł. W ramach tych środków zostanie dofinansowany Klub „Złoci” Złotkowo, KGW Złotkowo, nasadzenia roślin na skwer przy cmentarzu oraz postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców.

(-) Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las
Okręg Złotniki/Złotkowo