[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez sesję, czyli co nowego w Złotnikach i Złotkowie

Autor:
Terminal przeładunkowy i centrum logistyczne
Po raz czwarty na sesji Rady wójt przedłożył projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod planowaną budowę bocznicy kolejowej wraz z centrum logistycznym. Teren, podobnie jak w poprzednim projekcie ostatecznie ograniczono do obszaru pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi i drogą S11. Tak więc, ze względu na jednoznaczne stanowisko mieszkańców wyrażone podczas posiedzenia komisji finansowej w dniu 15 lutego 2023 r. w Złotnikach, wyłączony został z projektu teren pomiędzy drogą S11 i Złotnikami Osiedlem (rejon ulicy Kochanowskiego). Obszar ten ma być w znaczącej części przeznaczony na utworzenie strefy zieleni izolacyjnej oddzielającej osiedle od strefy usługowo – przemysłowej, o co wnioskujemy od kilku lat. Obecnie trwają rokowania z właścicielem tego terenu, czyli z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie sposobu zagospodarowania tego obszaru w przyszłym miejscowym planie. O efektach tych negocjacji poinformujemy Państwa jak tylko się zakończą. Ze względu na brak wnioskowanych przez mieszkańców naszej gminy konsultacji społecznych w tej sprawie, niejasną analizę podatkową dla tego przedsięwzięcia, a także względy komunikacyjne i ekologiczne wstrzymaliśmy się od głosowania. Pozostali radni głosowali za tym projektem. Z kalendarium najważniejszych wydarzeń w tej sprawie można zapoznać się na: http://www.zlotniki.suchylas.pl/…/terminal…
Inwestycje gminne
Powoli wraca wiosna, a więc rozpoczyna się sezon inwestycyjny. Trwa budowa dróg w zachodniej części Złotkowa. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słowackiego, Reja i Prusa w zachodniej części Złotnik Osiedla. W III kwartale planowany jest przetarg na budowę ulic: Spacerowej, Pagórkowej oraz kanalizacji wodno-sanitarnej w ul. Olchowej we wschodniej części Złotnik Osiedla. W tym samym kwartale powinna ruszyć budowa boiska przy ul. Lazurytowej. Przypominamy również , że termin realizacji projektu i budowy wyjazdu z ul. Lazurytowej w ul. Obornicką, w związku z wydłużoną procedurą uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu, niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, wydłuży się do 31.05.2023 r. Bardzo ślimaczy się sprawa kalkulacji kosztów likwidacji słupów energetycznych w Złotkowie na ul. Słonecznikowej. Nie mamy jeszcze obiecanego na początek marca ostatecznego opracowania obejmującego ocenę warunków zaproponowanych przez ENEA. W trakcie realizacji jest także zadanie „Złotkowo – projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej” – termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym to wrzesień 2023.
Przedsiębiorcy i mieszkańcy – rejon ulicy Prostej
Niestety, pogłębia się konflikt pomiędzy niektórymi przedsiębiorcami i mieszkańcami rejonu ulicy Prostej. Sprawa ta dotyczy przede wszystkim organizacji ruchu samochodów ciężarowych w tej części osiedla i doczekała się już specjalnej zakładki na naszej osiedlowej stronie internetowej: http://www.zlotniki.suchylas.pl/…/360-rejon-ulicy… Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku złożyliśmy w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców petycję do wójta w sprawie podjęcia skutecznych działań celem rozwiązania konfliktu w tym rejonie. Pod koniec marca br. swoją petycję złożyli również działający w tej części osiedla przedsiębiorcy. Niestety, wójt postanowił rozwiązać konflikt poprzez wdrożenie, bez konsultacji z radnymi, Zarządem Osiedla, przedsiębiorcami i mieszkańcami nowej organizacji ruchu w tej części osiedla, co spowodowało eskalację konfliktu. W tej sytuacji, po otrzymaniu z gminy przedmiotowego projektu i udostępnieniu go wszystkim zainteresowanym, organizujemy w dniu 19.04 br. specjalne zebranie celem wypracowania uwag i wniosków, które niezwłocznie przedłożymy wójtowi.
Klub Seniora
Od kilku miesięcy funkcjonuje na terenie naszego osiedla Klub Seniora. Dzięki życzliwej postawie wójta Grzegorza Wojtery oraz p. dyrektor OPS Sylwii Malendowskiej nasz nieformalnie działający klub stanie się filią sucholeskiego Klubu Seniora „Dębowy Liść”, o co od kilu miesięcy zabiegaliśmy. Zmiana statusu klubu stworzy szersze możliwości działalności i z całą pewnością przyczyni się do integracji środowiska senioralnego ze Złotnik Osiedla, Złotnik Wsi oraz Złotkowa. Panu Wójtowi oraz p. Dyrektor w imieniu Seniorów składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie i życzliwość dla potrzeb Seniorów zamieszkałych w centralnej części gminy. Oficjalny początek działalności planujemy wstępnie na połowę maja. Szczegóły wkrótce.
Radni Gminy Suchy Las
(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński

Lista Publikacji Ogólnogminnych