[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospod. (styczeń 2018)

Autor:

W styczniu komisja spotykała się dwukrotnie. Podczas posiedzenia 22 stycznia opiniowano projekty uchwał na styczniowa sesję. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał budżetowych. Zwrócono jednak uwagę, że upłynął już miesiąc od uchwalenia budżetu, a nie ma budżetu w BIP i mieszkańcy nie mogą się tej publikacji doczekać. Pozytywnie też zaopiniowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę przedszkola w Golęczewie oraz  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gruntu nr 89/11 z obrębu Biedrusko.

Radni dość szeroko dyskutowali na podjęciem  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat, dotyczącej części działki nr 151 w Golęczewie. To część boiska sportowego, na którym spółka AQANET zamierza zbudować zbiornik retencyjny. Ostatecznie zaproponowano, żeby wójt przedstawił na sesji odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest przesunięcie zbiornika i pompowni na parking sąsiadujący z boiskiem.

30 stycznia komisja spotkała się z p. mec. H. Kuligowskim celem wyjaśnienia kwestii procedury planistycznej polegającej na wyłączeniu części obszaru z procedowanego już planu, i nadaniu mu odrębnej szybkości legislacyjnej. Rozważano też, czy plan w ten sposób wyodrębniony można ponownie włączyć do planu zasadniczego i dalej procedować. Pan  mec. Kuligowski sugeruje, że Rada powinna wskazać organowi wykonawczemu w drodze uchwały, co dalej z takim planem robić. Ostatecznie zaproponowano przygotowanie zmian w zakresie wyodrębnionego planu i przedstawienie go radnym w celu włączenia go do planu zasadniczego.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano o kwestii wykupu gruntów pod inwestycje drogowe. Pani  kierownik Referatu Gruntów –  A. Serafin  poinformowała, że zakres wykupu gruntów jest wstępnie wskazywany przez referat BI na podstawie zaplanowanych inwestycji. Stąd planowane są środki na odszkodowania za wykup pod drogę przy podziałach oraz  z tyt. zastosowania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tzw. ZRID). W najbliższym czasie nastąpi wykup związany z kanalizacją terenu w Golęczewie, Zielątkowie i Chludowie. Wykupy zaplanowane są w każdej miejscowości w gminie. Na prośbę przewodniczącego Komisji p. Serafin przygotuje zestawienie wykupu w poszczególnych miejscowościach.

Lista Publikacji Ogólnogminnych