[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Bocznica kolejowa

Autor:

Po naszej pierwszej publikacji otrzymaliśmy od Państwa sporo pytań, opinii i komentarzy. Serdecznie za nie dziękujemy. Stanowią one bardzo wartościowe źródło informacji. Przekonaliśmy się, że temat budowy terminala przeładunkowego z bocznicą kolejową oraz centrum logistycznego pomiędzy Golęczewem, Złotkowem i Złotnikami wzbudza niesłychane zainteresowanie i niemałe emocje. Dziś zatem kolejna garść informacji, tym razem o planowanej bocznicy kolejowej.

Czego dowiedzieliśmy się między innymi z opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie budowy bocznicy kolejowej?

1. W związku z procesem przeładunku kruszywa na plac składowy wystąpi wtórna emisja pyłu; zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ww. źródła przewidziano odprowadzać poprzez emitor planowany do usytuowania na wysokości 3 m. nie spowoduje to jednak przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

2. Klimat akustyczny na terenie bocznicy kształtowany będzie przez pracę urządzeń technologicznych oraz ruch komunikacyjny. Na terenie planowanego przedsięwzięcia przewidziano eksploatacje wywrotnicy w związku z przeładunkiem kruszywa. W najmniej korzystnym wariancie propagacja hałasu kształtować się będzie na poziomie 43,7dB (norma 50dB).

3. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny, pola uprawne, tereny leśne oraz rów wodny. Najbliższe tereny podlegającej ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) zlokalizowane są w kierunku północnym, w odległości ok. 30 m od bocznicy kolejowej.

5. Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Czego dowiedzieliśmy się między innymi z decyzji administracyjnej wójta z dnia 14 listopada 2022 w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla budowa bocznicy kolejowej ?

1. Z przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Wnioskodawca planuje budowę bocznicy kolejowej na 8 torów, każdy po 650 mb., łącznie 5.200 mb torów. Na bocznicę wjeżdżać będzie jedno wahadło o masie 2.500 ton brutto. Jedno wahadło liczy ok. 40 wagonów. Wagonami przewożone będzie Kruszywo. Obsługa bocznicy polegać będzie na wciąganiu wagonu do punktu zdawczo-odbiorczego usytuowanego na torze nr 102 projektowanego na bocznicy. Następnie odbywać się będzie dalsza jazda do stacji Wargowo. Bocznica pracować będzie całą dobę, a czynności manewrowe i rozładunkowe trwać będą 16 godzin. W ciągu pory dziennej założono ruch i rozładunek 40 wagonów. Rozładunek towarów (w tym kruszyw ) przywożonych na wagonach na plac będzie się odbywał z obrotnicy na przenośnik taśmowy transportujący kruszywa na magazyn lub przeładunek na auto. Punkt zdawczo-odbiorczy będzie znajdował się na terenie nieruchomości na początku bocznicy.

3. Wójt uznał, że przedmiotowa inwestycja jednak nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i umorzył postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa bocznicy kolejowej ….”

4. Bocznica zlokalizowana będzie na działkach 91, 91/3, 112/20, 112/16, 112/15/ 112/14 obręb Złotkowo.

Szczegóły: http://www.zlotniki.suchylas.pl/image/2022_01_12_dokumentacja_bocznica.pdf

Wkrótce kolejne informacje.

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych