[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (kwiecień 2016)

Autor:

12.04.2016 r. Komisja obradowała na terenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. [ZZO] p. S. Kęska. Dyskusja na dotyczyła funkcjonowania ZZO na terenie gminy Suchy Las, a szczególnie działań spółki w sprawie wyeliminowania problemu odorów z wysypiska.

Podczas posiedzenia Prezes ZZO poinformował, że:

 1. Decyzją zarządu ZZO na kwaterze P-3 wstrzymano przyjmowanie odpadów. Kwatera ta jest przygotowywana do rekultywacji. Najpierw jednak musi zostać wydana odpowiednia decyzja administracyjna. Prezes Kęska przewiduje, że procedura uzyskania decyzji w może trwać od 6 do 12 miesięcy. Zaznaczył, że obecnie ZZO
  nie posiada środków finansowych potrzebnych do realizacji tego przedsięwzięcia i poszukuje źródeł finansowania. Do 2013 r. ZZO było zakładem budżetowym i w związku
  z tym nie musiało posiadać funduszu rekultywacyjnego. Z uwagi na brak środków finansowych nie ma nawet projektu rekultywacji. Prezes przewidywał, że kwatery po rekultywacji zostaną obsadzone roślinnością. Sceptycznie odniósł się do pomysłu poprzedniego zarządu, aby na czaszach kwater zainstalować panele fotowoltaiczne. Jako przeszkodę dla takiego rozwiązania wskazał niestabilność gruntu.
 2. Zewnętrzna firma rozpoczęła wiosną wiercenie 8 studni w tej części kwatery P-3, w której istnieje największe prawdopodobieństwo wydobywania się się biogazu (głównie metanu i siarkowodoru). Studnie zostaną zaczopowane, a zbierający się w nich gaz będzie odprowadzany rurami do elektrowni, spalany i przetwarzany na energię elektryczną. (Wg późniejszych informacji prace miały zakończyć się 4 maja 2016 r.). Docelowo, w ramach rekultywacji kwatery, planowanych jest ok. 40 – 50 studni odgazowujących.
 3. Obecnie składowisko przyjmuje tylko gruz budowlany na PSZOK. Kwatera S-1 nie jest niewykorzystywana, ponieważ Marszałek Województwa odmówił zgody na jej eksploatację. Popioły ze spalarni śmieci transportowane są do Niemiec.
 4. Koszt budowy i wyposażenia biokompostowni wynosił ok. 64 mln zł,
  z czego 52 mln zł pochodziło z dotacji z UE, z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Dla biokompostowni zostało wydane pozwolenie zintegrowane przez Marszałka, ale nie było ono prawomocne i zostało zaskarżone, wobec tego biokompostownia nie może funkcjonować. Jeżeli biokompostownia nie zostanie uruchomiona istnieje zagrożenie konieczności zwrotu środków z UE już w tym roku. Dodatkowym zagadnieniem jest kwestia kredytów, które zostały zaciągnięte na tę inwestycję. Prezes ZZO poinformował, że w regionie II Programu Gospodarki Odpadami dla Woj. Wlkp. jest 6 instalacji, które odmówiły przyjmowania bioodpadów, które miały trafiać do biokompostowni w Suchym Lesie.

Radni pytali także o przyszły sposób zagospodarowania wolniej działki należącej do składowiska. Prezes Kęska stwierdził, że obecnie nie ma planów rozbudowy składowiska. Nie ma również planów sprzedaży nieruchomości, które należą do ZZO.

26 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe na terenie miejscowości Golęczewo i Zielątkowo. Celem było poznanie problemów komunalnych tych miejscowości.

Komisja rozpoczęła się od spaceru po miejscowości Golęczewo. Następnie uczestnicy udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie zaopiniowali trzy projekty uchwał i poznali problemy komunalne zgłoszone przez mieszkańców. Były to:

 • kanalizacja wsi,
 • budowa szkoły,

– zagospodarowanie terenu obok boiska i siłowni zewnętrznej, aby powstał tam funkcjonalny i estetyczny parking,

 • rewitalizacja starego ujęcia wody i budowa w tym miejscu wieży widokowej,
 • uporządkowanie cmentarza poewangelickiego,
 • zagospodarowanie stawu i terenu wokół niego, zlecenie projektu i kosztorysu,
 • budowa pompowni wody przez Aquanet SA, która poprawi ciśnienie wody w Golęczewie,
 • wymiana dwóch wiat przystankowych na nowe,
 • problem uszkodzonych chodników i pozostawionych nierówności po pracach zrealizowanych przez różnych wykonawców, m.in. przez GCI.
 • brak drzew przy nowych ulicach na terenie Golęczewa. Zdaniem mieszkańców drzewa należy posadzić po wybudowaniu kanalizacji.

Mieszkańcy dobrze oceniają obecne działania Urzędu Gminy i Rady Gminy, które wiążą się ze zwiększeniem puli środków na dofinansowanie remontów zabytków na terenie gminy. Uważają, że  należy z roku na rok zwiększać w miarę możliwości środki na ten cel. Uznali, że można rozważyć możliwość objęcia ochroną konserwatorską całego historycznego zespołu architektonicznego  Golęczewa.

Następnie członkowie KKiOŚ udali się do Zielątkowa na spotkanie z Panią sołtys Reginą Roszczyk, która wraz z radnym Pawłem Tyrką zgłosiła następujące problemy:

 • zły stan dróg powiatowych przebiegających przez Zielątkowo, zwłaszcza na zakręcie/łuku w ul. Leśnej – 45°, gdzie jest dość duży ubytek nawierzchni, który poza uszkodzeniem pojazdu może spowodować niebezpieczeństwo podczas mijania się samochodów,
 • zły stan drogi pomiędzy Zielątkowem a Sepnem i Żydowem,
 • konieczność przycięcia starych lip przy drodze Zielątkowo – Sepno,
 • montaż dodatkowej lampy przy przystanku przy ul. Leśnej, w pobliżu świetlicy wiejskiej.
 • w przetargu na wykonanie kanalizacji w Golęczewie i Zielątkowie należy ująć  zapisy dotyczące zobowiązania wykonawcy do zachowania istniejącej sieci drenarskiej i naprawienia ewentualnych zniszczeń.

Lista Publikacji Ogólnogminnych