[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (czerwiec 2015)

Autor:

Komisja obradowała 22.06.2015 r. i zajmowała się głównie opiniowaniem projektów uchwał na czerwcowe posiedzenie Rady Gminy Suchy Las. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015-2029 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015. Pozytywnie zaopiniowano też między innymi projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej.

Na posiedzenie komisji przybyli mieszkańcy os. Poziomkowego, którzy prosili o pomoc w zakresie sfinansowania projektu uporządkowania infrastruktury technicznej na ich osiedlu (wyodrębnienie dwóch obwodów oświetleniowych: wewnętrznego oraz zewnętrznego). Docelowo do obwodu wewnętrznego podłączone byłyby lampy znajdujące się wewnątrz osiedla, natomiast do zewnętrznego lamy okalające osiedle, które w jakiejś perspektywie przejęłaby gmina i będzie pokrywać koszty ich eksploatacji. Mieszkańcom chodziło o to, żeby wykonać projekt jeszcze w tym roku, bowiem mają zamiar wnioskować o przeznaczenie pewnej kwoty z zadań lokalnych w 2016 r. na fizyczną realizację tego projektu. Projekt stanowiłby podstawę do wykonania kosztorysu tych prac.

Mieszkańcy podnosili, że gmina powinna partycypować  finansowo w tym przedsięwzięciu, gdyż lampy oświetlają zarówno teren należący do wspólnot jaki i publiczny, dostępny dla wszystkich mieszkańców Suchego Lasu.

W toku dyskusji radni koalicji: Inicjatywa Mieszkańców oraz Gmina Razem popierali jednoznacznie starania mieszkańców, natomiast radni Nowoczesnej Gminy byli zdecydowanie przeciwni. Do sprawy już na sesji odniósł się też wójt, zwracając uwagę na problemy formalno-prawne udzielenia ewentualnej pomocy, które przed podjęciem decyzji należy wyjaśnić.

Na koniec posiedzenia pozytywnie zaopiniowano wniosek jednego z mieszkańców dotyczący wywołania zmiany miejscowego planu na jego działce.

Lista Publikacji Ogólnogminnych