[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

OŚWIADCZENIE RADNYCH

Autor:

OŚWIADCZENIE RADNYCH KLUBÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW-GMINA RAZEM

 

25 sierpnia br. podczas sesji Rady Gminy Suchy Las nie został uchwalony porządek posiedzenia, co w konsekwencji doprowadziło do zakończenia sesji bez procedowania jakiegokolwiek z przygotowanych projektów uchwał. Niektóre z tych projektów były bardzo ważne, np. te stanowiące o budżecie i należało uchwalić je bez niepotrzebnej zwłoki. Tak się jednak nie stało, ponieważ zwyciężyły partykularne interesy.

Istotnym punktem porządku obrad miało być przedstawienie przez radnego Michała Przybylskiego sprawozdania Komisji Doraźnej powołanej w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie konieczności zbadania, czy dwóch radnych klubu NOWOCZESNA GMINA Maciej Jankowiak oraz Wojciech Korytowski naruszyli tzw. przepisy antykorupcyjne, czyli art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Po dyskusji nad sprawozdaniem miały się też odbyć dwa głosowania w sprawach uchylenia mandatu Wojciechowi Korytowskiemu oraz przekazania sprawy Macieja Jankowiaka Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w jego sprawie.

Na początku każdego posiedzenia ustala się porządek sesji, czyli punkty, nad którymi Rada będzie obradować. Wójt Grzegorz Wojtera wniósł o wykreślenie 3 punktów, które wcześniej zgłosił. Wśród nich był projekt oświadczenia dotyczącego sposobu finansowania przedszkola w Biedrusku. Usunięcie tych punktów nie podlegało głosowaniu, ponieważ usuwał je ich autor. Następnie radny W. Korytowski zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku projektu uchwały uchylającej mu mandat, a radny M. Jankowiak postulował o wykreślenie punktu dotyczącego jego sprawy. Oba wnioski głosami naszej koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM zostały odrzucone, ponieważ sprawa obu radnych powinna być już dawno przez Radę Gminy ostatecznie podjęta. Wymagają tego przepisy Kodeksu Wyborczego. W powyższych głosowaniach udział wzięli radni M. Jankowiak oraz W. Korytowski, co było sprzeczne z opinią obecnej na sesji radczyni prawnej urzędu gminy – pani mec. Katarzyny Nowak.  Nieco inaczej widział tę sprawę wójt Grzegorz Wojtera, dając temu wyraz w sformułowanej na sesji konstatacji, że radny nie musi się wyłączyć z głosowania.

Zgodnie z § 22 ust 1, pkt 4) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las na każdej sesji należy przegłosować również ostateczny porządek posiedzenia, ponieważ uchwalony porządek powinien się znaleźć w protokole z posiedzenia Rady. Za przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez wójta, głosowało 7 radnych koalicji klubów Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem, natomiast wszyscy radni klubu Nowoczesna Gmina (7 osób) byli przeciwko:  Jarosław Ankiewicz, Urszula Ćwiertnia, Maciej Jankowiak, Wojciech Korytowski, Grzegorz Rewers, Ryszard Tasarz oraz Paweł Tyrka.

2016_oswiadczenie_foto

Fot. https://www.youtube.com/watch?v=6PJaox-qZAw

Przeciwny był również radny naszego klubu Dariusz Matysiak, ponieważ nie uzyskał informacji o powodach usunięcia z porządku obrad planowanej prezentacji przedszkola w Biedrusku. Do obejrzenia tej prezentacji zaproszeni zostali mieszkańcy Biedruska, wśród nich Kierowniczka Przedszkola w Biedrusku. W zaistniałej sytuacji trudno było zachować się  radnemu D. Matysiakowi inaczej. Jego motywacja była zatem klarowna i jasna, a decyzja autonomiczna. Ponadto radny miał prawo zakładać, że jednak M. Jankowiak oraz W. Korytowski zachowają się w końcu honorowo i wyłączą się z tego głosowania. Wtedy Jego głos miałby jedynie wymiar symboliczny.

Jaka była motywacja 7 radnych klubu NOWOCZESNA GMINA – nie wiemy. Można jednak przypuszczać, że ich decyzja o braku akceptacji dla porządku obrad  była manifestacją niezadowolenia z wyników wcześniejszych głosowań, dotyczących ich klubowych kolegów. Jeśli tak było, to radni prawdopodobnie nie przypuszczali, że owa demonstracja poparcia dla swoich radnych zakończy sesję i narazi podatników na finansowe starty. Koszt zorganizowania jednej sesji to ok. 10.000 zł.

Niejednokrotnie głosy naszej koalicji przywracały normalność i zdrowy rozsądek. Tym razem nie udało się. Mamy jednak nadzieję, że radni klubu NOWOCZESNEJ GMINY wyciągną stosowne wnioski.

W zaistniałej sytuacji sprawę radnych podejrzanych o naruszenie tzw. przepisów antykorupcyjnych, należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiemu – organowi niezależnemu, który posiada uprawnienia pozwalające na wydanie zarządzenia zastępczego. Dzięki temu unikniemy dalszej obstrukcji i ewentualnej próby paraliżowania prac Rady. Sprawa ta nie powinna już stawać na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy, które powinno odbyć się zgodnie z planem, tj. 29 września br. i trwać 2 dni w celu nadrobienia zaległości. O takie rozwiązanie będziemy zabiegać u Przewodniczącej  Rady Gminy.

Klub Radnych
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Relacja filmowa z przerwanej sesji: https://www.youtube.com/watch?v=6PJaox-qZAw )

Lista Publikacji Ogólnogminnych