[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (luty 2018)

Autor:

Komisja odbyła posiedzenie 27 lutego. Głównym tematem była analiza wniosków złożonych przez Komisję w minionym roku. Analiza dotyczyła tylko 41 wniosków tematycznych z wszystkich złożonych, które wymagały odpowiedzi lub reakcji ze strony Urzędu Gminy w celu usunięcia nieprawidłowości. W trakcie przeprowadzonej dyskusji podjęliśmy decyzję o ponownym skierowaniu kilku wniosków do ponownego procedowania, część z nich wymaga wyjaśnień ze strony Starostwa Powiatowego lub Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż uznaliśmy tematy za nierozwiązane do końca lub w sposób nienależyty.

W dalszej części posiedzenia radny Dariusz Matysiak przedstawił sprawozdanie ze spotkania w Urzędzie Miasta Poznania, które dotyczyło spraw komunikacyjnych Moraska oraz Radojewa. W trakcie spotkania omawiano również problemy komunikacyjne Biedruska, m.in. budowę ścieżki rowerowej do Radojewa, komunikację z Biedruska do PKM, połączenie komunikacyjne Biedrusko – Suchy Las oraz przedłużenie linii autobusowej z Radojewa do Biedruska. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Moraska, Radojewa, przedstawiciele władz Poznania oraz ZTM. Radny poinformował także o fakcie uczestnictwa społeczności lokalnych w tworzeniu lub dokonywaniu zmian w rozkładach jazdy autobusów na ich terenie. Niestety w przypadku naszej gminy, tego typu spotkanie z władzami miasta Poznania i ZTM nie miało jeszcze miejsca. Szkoda!

Radny Ryszard Tasarz przekazał informację z odbytej wizji lokalnej na ul. Obornickiej z przedstawicielami Referatu Komunalnego, dotyczącej oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania i oświetlenia wysepek drogowych oraz ich stanu technicznego. Powyższa wizja lokalna w najbliższej przyszłości ma skutkować działaniami likwidującymi niedociągnięcia w tym obszarze.

Komisja dokonała także analizy korespondencji wysłanej oraz otrzymanej, po czym podjęła dyskusję dotyczącą stanu prawnego ul. Meteorytowej od ul. Morasko do zjazdu na wysypisko śmieci. Poruszyliśmy także temat projektu dalszej części obwodnicy S-11 i związanymi z tym projektem obawami mieszkańców. Ponownie powrócił, mimo publikacji prasowej, temat konieczności oczyszczania chodników mieszczących się przy prywatnych posesjach.

Wszystkie tematy wymagające dalszego procedowania będą przez Komisję kontynuowane poprzez konsultacje lub złożenie odpowiednich wniosków, w celu ich pozytywnego rozwiązania.

Lista Publikacji Ogólnogminnych