[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – sprawozdanie za 2015 r.

Autor:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2015 z zaplanowanych 12 posiedzeń odbyła wszystkie w pełnym składzie osobowym. Komisja wypełniła plan działań rocznych oraz na bieżąco podejmowała dodatkowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy, szczególnie analizując wnioski oraz propozycje rozwiązań problemów zgłaszane przez mieszkańców.

Przeprowadzaliśmy wizje lokalne w terenie w celu ustalenia słuszności wykonania proponowanych zmian. Członkowie Komisji w ciągu minionego roku uczestniczyli we wielu spotkaniach na terenie gminy i poza nią, związanych z poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W minionym roku złożyliśmy następujące wnioski:

 1. Pomiary geodezyjne działki przy ul. Leśnej 79 w Suchym Lesie – WYKONANO
 2. Oczyszczenie ul. Meteorytowej – WYKONANO
 3. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szkólkarską – NIE WYKONANO
 4. Wniosek dot. zmian org. ruchu na ul. Złotnickiej oraz wykonanie przejścia przez ul. Złotnicką – U.G. przekaz. ZDP
 5. Podjęcie działań związanych z budową pętli autobusowej na terenie Złotnik Osiedla dla autobusu linii nr 904. – Brak działań UG
 6. Wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych ul. Łabędzia – NIE WYKONANO
 7. Wniosek o przebudowę skrzyżowania Złotnicka/Słoneczna w Złotnikach Wsi – UG przekaz. do ZDP.
 8. Usunięcie usterek przy ul Jagodowej ( 6 ust. ) – WYKONANO
 9. Wniosek do Str. Gm. o reakcję strażników na przerośniętą zieleń – BRAK REAKCJI
 10. Wniosek o zmianę lokalizacji pomieszczenia Kombatantów celu zwiększenia ilości pomieszczeń dla Str. Gm. – WYKONANO
 11. Wniosek dot. zatrudnienia Gminnego Łowczego – WYKONANO
 12. Wycięcie zarośniętej zieleni przy ul. Nektarowej – WYKONANO
 13. Przebudowę stromych schodów na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania
  Szosy Poznańskiej z ul. Golęczewską w Chludowie. – WYKONANO
 14. O przeprowadzenie cięcia technicznego w koronach drzew wzdłuż linii energetycznej w Golęczewie na ul. Lipowej i ul. Tysiąclecia. – UG przekazał do firmy ENEA
 15. Wycięcie techniczne drzew w sąsiedztwie linii energetycznej w m. Golęczewo – UG przekazał do ENEA
 16. Lokalizacja znaku D-51 przy ul. Lipowej w Golęczewie – UG przekazał do ZDP
 17. Wniosek dot. zmiany org. ruchu przy pl. Sokoła – Nie uwzgl. zmian
 18. Miejsce parkingowe ,,koperta” przy przychodni pl. Grzybowy – Wykonanie w 2016 r.
 19. Wniosek dotyczący organizacji ruchu wokół przedszkoli i szkół na terenie Gminy Suchy Las – odp. U.G. – Realizacja w ramach koncepcji gminnej
 20. Wniosek dot. rozbudowy Komisariatu Policji w S.L. – W trakcie realizacji
 21. Prawidłowe oświetlenie i zabezpieczenie wyjścia z hali GOS-u. – WYKONANO
 22. Wycięcie drzewa ograniczającego widoczność przy wyjeździe z ul. Poziomkowej w
  ul. Szkolną oraz zasłaniające oświetlenie uliczne bardzo zaciemniając przejście dla pieszych przez ul.Szkolną przed Urzędem Gminy – UG wystąpił do Starostwa o wycięcie drzewa
 23. Prawidłowo oznakować pieszo/jezdnię wzdłuż ul.Obornickiej na odcinku od kościoła do ul. Młodzieżowej w Suchym Lesie. – odp. U.G. – Realizacja w ramach koncepcji gminnej.

Podczas swych prac Komisja złożyła i procedowała 23 wnioski, większość z nich została zrealizowana, natomiast w odniesieniu do nierozwiązanych spraw w minionym roku, Komisja prowadzi dalszą analizę w celu ich pozytywnego zakończenia.

Wraz z przewodniczącymi Zarządów Osiedli, sołtysami i Policją wykonaliśmy wstępne założenia do Gminnego Systemu Monitoringu oraz przeprowadziliśmy akcję tzw ,,Trójkątów bezpieczeństwa”. Zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy wraz z Policją konkurs wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na poziomie Szkół Podstawowych.

W trakcie roku opiniowaliśmy wiele uchwał jak również propozycje do budżetu na rok 2016, a także złożyliśmy 20 nowych wniosków do w/w budżetu. Przygotowaliśmy terminarz posiedzeń Komisji i plan pracy na rok 2016.

Przy wszystkich procedowanych zagadnieniach prowadziliśmy współpracę z odpowiednimi służbami Urzędu Gminy, Policji, Straży Gminnej oraz Straży Pożarnej. Niektóre z działań ubiegłorocznych, np. ,,Konkurs wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na poziomie Szkół Podstawowych” czy akcja z ,,Trójkątami bezpieczeństwa”, pragniemy aby weszły na stałe do corocznych działań Komisji.

Wszystkim, którzy współpracowali i wspierali Komisję w jej działaniach bardzo dziękuję i zapraszam do kontynuacji i rozwoju naszych wspólnych projektów w roku 2016.

(-) Włodzimierz Majewski – przewodniczący

Lista Publikacji Ogólnogminnych